Gå til sidens indhold

Dansk beskæftigelsesfrekvens tredjehøjest i EU

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 3. kvt. 2020

I Danmark var der i tredje kvartal 2020 74,4 pct. af de 15-64-årige, som var i beskæftigelse, hvilket, sammen med Tjekkiet, var den tredjehøjeste beskæftigelse iblandt EU-medlemslandene. Nederlandene havde med 77,6 pct. den højeste beskæftigelse efterfulgt af Sverige med en beskæftigelse på 76,0 pct. Spanien (60,8 pct.), Italien (58,0 pct.) og Grækenland (57,0 pct.) var landene med lavest beskæftigelse. EU-landene havde i tredje kvartal 2020 i gennemsnit en beskæftigelse på 67,8 pct.

Beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige i EU. 3. kvt. 2020Kilde: Eurostat, Labour Force Survey

Fald i beskæftigelse sammenlignet med året før

I Danmark er beskæftigelsen blandt 15-64-årige faldet med 1,1 procentpoint fra 75,5 pct. i tredje kvartal 2019 til 74,4 pct. i tredje kvartal 2020. I samme periode faldt beskæftigelsen på tværs af EU-medlemslandene med 1 procentpoint fra 68,8 pct. til 67,8 pct. Estland oplevede med et fald i beskæftigelsen på 2,7 procentpoint, det største fald i perioden, mens Malta (0,3 procentpoint) og Polen (0,1 procentpoint) havde små stigninger i beskæftigelsen fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal 2020.

Andel af midlertidigt ansatte falder i EU

På tværs af EU-medlemslandene var der 13,5 pct. af de beskæftigede, som i tredje kvartal 2020 var midlertidigt ansatte, dvs. ansat i en tidsbegrænset stilling. Dette var et fald på 1,7 procentpoint fra 15,2 pct. i tredje kvartal 2019. I samme periode faldt andelen af midlertidigt ansatte i Danmark kun med 0,3 procentpoint fra 11,1 pct. 10,8 pct. Landene med de største fald i andelen af midlertidigt ansatte i denne periode var Grækenland (3,6 procentpoint) og Polen (3,3 procentpoint).          

Udvikling i beskæftigelsen. 3. kvt.

 

Generel beskæftigelse
 

Andel af midlertidigt ansatte ud af samtlige beskæftigede

 

3. kvt. 2019

3. kvt. 2020

Ændring

3. kvt. 2019

3. kvt. 2020

Ændring

 

pct.

pct.point

pct.

pct.point

EU-27 (uden Storbritannien)

68,8

67,8

-1,0

15,2

13,5

-1,7

Belgien

65,8

65,1

-0,7

11,3

10,5

-0,8

Bulgarien

71,4

69,6

-1,8

5,4

4,5

-0,9

Cypern

70,8

69,7

-1,1

14,2

13,2

-1,0

Danmark

75,5

74,4

-1,1

11,1

10,8

-0,3

Estland

76,2

73,5

-2,7

3,8

3,4

-0,4

Finland

74,0

72,7

-1,3

16,5

15,7

-0,8

Frankrig

65,5

65,3

-0,2

16,7

16,0

-0,7

Grækenland

57,4

57,0

-0,4

14,1

10,5

-3,6

Irland

69,6

67,7

-1,9

10,3

9,1

-1,2

Italien

59,4

58,0

-1,4

17,7

15,5

-2,2

Kroatien

63,0

63,0

0,0

19,1

16,2

-2,9

Letland

73,1

71,6

-1,5

3,1

2,2

-0,9

Litauen

73,2

70,7

-2,5

2,3

1,8

-0,5

Luxembourg

67,9

66,9

-1,0

9,2

7,6

-1,6

Malta

73,3

73,6

0,3

9,5

8,4

-1,1

Nederlandene

78,4

77,6

-0,8

20,3

17,5

-2,8

Polen

68,9

69,0

0,1

21,3

18,0

-3,3

Portugal

71,0

68,8

-2,2

20,5

17,3

-3,2

Rumænien

66,7

66,0

-0,7

1,5

1,3

-0,2

Slovakiet

68,5

67,5

-1,0

7,9

6,4

-1,5

Slovenien

72,1

70,8

-1,3

13,1

11,7

-1,4

Spanien

63,5

60,8

-2,7

26,8

24,3

-2,5

Sverige

78,1

76,0

-2,1

16,7

15,8

-0,9

Tjekkiet

75,2

74,4

-0,8

7,8

7,2

-0,6

Ungarn

70,3

70,2

-0,1

7,1

6,1

-1,0

Østrig

74,2

73,5

-0,7

9,1

8,8

-0,3

Anm. Tal for Tyskland indgår ikke i tabellen og heller ikke i beregningen af EU-gennemsnittet, da disse tal endnu ikke er offentliggjort.
Kilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 kan have påvirket tallene

Tallene i denne artikel må delvist ses i lyset af, at de forskellige EU-lande kan have iværksat forskellige tiltag til håndtering af COVID-19-pandemien. Derudover kan der være ændrede usikkerheder på tallene, fx i kraft af at svarprocenter eller respondentsammensætninger kan have ændret sig på forskellig vis i de forskellige lande pga. pandemien.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. januar 2021 - Nr. 26

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Tilknytning til arbejdsmarkedet