Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Medicinalvarer trækker eksporten ned i august

Udenrigshandel med varer (md) august 2020

Eksporten faldt 1,4 pct. i august, mens importen steg 1,6 pct. Faldet i eksporten er primært trukket af et fald i medicinaleksporten. Eksporten er steget 2,0 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder, men også her var der et fald i eksporten af medicinalvarer. I samme periode er importen steget 5,7 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Faldet i vareeksporten trukket af medicinalvarer

Den samlede eksport af varer (ekskl. skibe, fly, brændsel) faldt i august med 1,4 pct. Hvis vi ser på eksporten ekskl. kemikalier og kemiske produkter, der bl.a. omfatter medicinalvarer, steg eksporten i august omvendt med 1,5 pct. Eksporten af kemikalier mv. ligger 13 pct. højere i perioden januar-august 2020 end i samme periode sidste år på trods af et fald på 8,9 pct. i august.

Eksport af varer, ekskl. skibe, fly, brændsel mv.Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-juli 2020 er eksporten som led i den løbende kvalitetssikring opjusteret med 5,1 mia. kr. og importen opjusteret med 4,2 mia. kr. Ændringerne skyldes også indarbejdelse af momsoplysninger tilbage til første kvartal. 2020 som følge af udskudt indberetningsfrist (se under Særlige forhold).

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. August 2020

 

August
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

4,0

5,2

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,5

49,9

-0,8

1,6

5,7

-1,7

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,2

7,4

-5,8

1,6

5,6

-0,1

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,4

1,7

-15,7

4,9

7,6

-3,7

Kemikalier og kemiske produkter

6,7

7,3

-7,4

3,5

5,0

6,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,7

7,1

-0,8

2,2

-1,0

-2,7

Maskiner undt. Transportmidler

11,6

12,3

-0,9

-2,3

-1,4

1,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

3,4

4,3

15,5

-0,8

40,9

-19,2

Færdigvarer og andre varer

10,5

9,8

5,7

5,4

10,2

-2,8

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

51,5

55,2

-1,5

-1,4

2,0

-2,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,4

10,8

0,0

1,2

2,0

3,0

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,5

1,8

-26,6

21,2

12,3

-17,6

Kemikalier og kemiske produkter

11,9

14,4

-2,0

-8,9

-4,0

13,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,8

5,1

4,1

-0,1

1,2

-4,8

Maskiner undt. Transportmidler

11,4

11,9

-3,3

-2,2

-1,5

-13,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,7

1,9

3,8

0,8

19,5

-6,5

Færdigvarer og andre varer

9,8

9,3

1,7

4,7

14,7

-6,9

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

2,9

4,2

 

 

 

 

Import i alt

49,8

52,3

-0,9

1,7

5,6

-4,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,2

2,2

-20,0

28,9

6,8

-34,5

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

Eksport i alt

52,7

56,4

-1,0

-2,4

2,8

-4,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,1

1,1

16,2

-32,4

32,8

-47,5

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 Juni-august 2020 i forhold til marts-maj 2020.
2 Januar-august 2020 i forhold til januar-august 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). August 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

49,9

 

-0,8

1,6

5,7

-1,7

 

55,2

 

-1,5

-1,4

2,0

-2,0

EU

34,9

 

-1,8

0,4

5,0

-1,3

 

29,1

 

-0,9

1,0

6,3

-4,2

Tyskland

10,4

 

-3,0

-3,6

-0,9

-5,3

 

7,5

 

-4,6

4,9

-1,1

-16,0

Sverige

6,7

 

-1,0

6,6

7,8

2,7

 

5,0

 

3,3

-2,5

1,7

-6,4

Nederlandene

4,2

 

-2,5

1,1

-3,2

4,1

 

3,9

 

-1,6

-8,5

21,7

32,4

Frankrig

1,7

 

17,0

-9,7

20,7

-3,9

 

2,2

 

-4,6

9,4

21,1

-6,4

Verden
uden for EU

15,0

 

1,6

4,5

7,5

-2,6

 

26,1

 

-2,1

-4,0

-2,3

0,3

Norge

1,4

 

-5,9

2,4

12,8

-3,8

 

3,4

 

-1,4

-6,5

5,1

-3,6

Storbritannien

1,8

 

13,0

3,9

2,0

-8,9

 

2,6

 

-1,6

2,6

-2,8

-24,3

USA

1,5

 

9,8

-7,4

26,0

0,2

 

4,8

 

-5,0

-25,4

-11,8

13,1

Kina

4,4

 

6,8

0,0

9,6

4,2

 

3,9

 

-0,1

11,4

12,3

25,1

Rusland

0,3

 

-25,4

4,5

-22,6

-10,4

 

0,7

 

-22,1

52,2

-4,6

-6,4

BRIIKS3

5,5

 

7,2

0,4

8,2

0,5

 

5,7

 

-6,2

20,1

7,1

10,4

1,2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Udskydelse af momsfrist

Udskydelse af fristen for momsindberetning gør, at der er sket større revisioner i 2020 end sædvanligt. Oplysningerne bruges bl.a. til at beregne EU-handlen fra mindre virksomheder, som ikke skal indsende oplysninger om deres EU-handel til Danmarks Statistik.

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysning af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Endvidere er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem tidspunktet for grænsepassage og tidspunktet for salget. Fx kan varerne udføres og oplægges på lager. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2020 - Nr. 381

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel