Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Producent- og importpriser falder på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer august 2020

Det samlede producentprisindeks for varer er i august 2020 faldet med 1,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det er det laveste fald i årsudviklingen siden januar, hvor indekset faldt med 0,9 pct., og er derved det laveste fald i årsudviklingen siden COVID-19 indtraf i Danmark. Det er hovedsageligt fald i råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 16,6 og 6,1 pct., der fortsat driver den negative udvikling. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 2,8 pct. Det er 0,3 procentpoint mindre end sidste måned, hvor indekset faldt med 3,1 pct. For importprisindekset drives den negative udvikling hovedsageligt af et fald på 2,3 pct. i industri, der udgør den dominerende del af indekset.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Udviklingerne i producentpriserne i Europa har været negative siden marts

Siden marts 2020 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 19 medlemslande, som er med i Eurozonen, den samme negative udvikling, som vi har set for Danmark. Der har været et fald i årsudviklingerne på 2,4, 3,9, 4,2, 3,3, og 2,9 pct. for perioden marts til juli. Man skal tilbage til 2016 for at se lignende negative udviklinger for Eurozonen. I samme periode har Danmark haft fald i årsudviklingerne for det samlede producentprisindeks på 3,9, 5,4, 5,6, 1,6, 2,1 pct. og i denne måned kun et fald på 1,0 pct. Tallene for august på europæisk niveau er endnu ikke offentliggjort, de øvrige tal kan findes på Eurostats hjemmeside.

Fortsat store fald i industri for importprisindekset

Siden august 2019 er importprisindeks for varer faldet med 2,8 pct. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i industri på 2,3 pct. I industri er det bl.a. elektronikindustri, beklædningsindustri og metalindustri, der driver udviklingen. De seneste fem måneder har årsfaldene i industri været på et højt niveau med fald på hhv. 1,9, 2,6, 2,2, 2,4 og 2,3 pct. for månederne april, maj, juni, juli og nu august. For importprisindekset er årsfaldet i industri i maj på 2,6 pct. de største fald siden december 2013.

Historisk stor månedsstigning i energiforsyningen for importprisindekset

Siden juli 2020 er energiforsyning for importprisindeks for varer steget med 103,6 pct. Denne stigning er historisk høj og er ikke før set i indekset. Dette skal dog ses i forhold til sidste måned, hvor energiforsyning var på det næstlaveste indeks niveau nogensinde, med indeks 39,3 for juli måned. I august steg energiforsyning til indeks 80,0. Dette skal ses i sammenhæng med store stigninger på de svenske og norske energipriser, som forhandles på den skandinaviske energibørs Nordpool. I den norske offentliggørelse af producentprisindeks, forklares prisstigningen med køligere vejr og mindre regn i august. Dette kan du læse mere om på www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/forste-prisoppgang-i-ppi-siden-desember.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ikke øget usikkerheden

Danmark lukkede ned 12 marts som følge af COVID-19. Trods nedlukningen har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset i indsamlingsperioden fra 15. august til 8. september. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til august måned sidste år, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2016

2019

2020

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Aug.

 

Juni

 

Juli

 

Aug.

 

Juli 2020
- aug. 2020
 

Aug. 2019
- aug. 2020
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

104,1

102,2

102,2

103,1

0,9

-1,0

Råstofindvinding og industri

92,61

103,0

102,4

102,8

102,3

-0,5

-0,7

Råstofindvinding

4,30

94,3

77,6

83,5

78,6

-5,9

-16,6

Industri

88,31

103,1

103,4

103,5

103,2

-0,3

0,1

Energiforsyning

6,62

113,0

90,0

84,4

106,1

25,7

-6,1

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,77

100,0

102,1

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

106,7

102,4

101,8

104,0

2,2

-2,5

Råstofindvinding og industri

84,75

104,7

102,8

103,0

102,2

-0,8

-2,4

Råstofindvinding

7,01

86,7

74,8

78,4

71,1

-9,3

-18,0

Industri

77,73

106,0

105,2

105,1

105,0

-0,1

-0,9

Energiforsyning

13,48

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,77

100,0

102,1

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

101,7

101,6

102,0

101,9

-0,1

0,2

Råstofindvinding og industri

98,59

101,6

102,0

102,5

102,2

-0,3

0,6

Råstofindvinding

2,24

105,7

68,1

80,5

84,3

4,7

-20,2

Industri

96,35

101,2

102,1

102,3

102,0

-0,3

0,8

Energiforsyning

1,41

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

101,9

99,2

99,0

99,0

0,0

-2,8

Råstofindvinding og industri

99,54

101,2

98,9

98,7

98,6

-0,1

-2,6

Råstofindvinding

2,29

116,9

89,6

94,3

94,0

-0,3

-19,6

Industri

97,24

100,9

98,9

98,7

98,6

-0,1

-2,3

Energiforsyning

0,46

164,3

52,2

39,3

80,0

103,6

-51,3

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2020 - Nr. 345

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation