Gå til sidens indhold

Flere detailvirksomheder sælger via internettet

Generel firmastatistik 2018

Ændret 19. november 2020 kl. 08:00

Der er desværre konstateret fejl i Regnskabsstatistikken for private byerhverv 2018, som er blevet rettet d.d. Da statistikken bidrager med en del af datagrundlaget for Generel firmastatistik, er der ligeledes rettet i denne. Rettelserne har primært betydning for variablen omsætning, som kan findes i de tilknyttede statistikbanktabeller, mens rettelserne for antal virksomheder og årsværk, som er omtalt i denne opgørelse, er ubetydelige. Rettelserne er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2018 var der 1.564 firmaer med hovedaktivitet inden for detailhandel via internettet (se kilder og metode). Det var det højeste antal målt nogensinde i Danmark. Væksten har været stabil de seneste fem år, så der i 2018 var næsten 600 flere af disse firmaer end i 2014. Til sammenligning faldt det samlede antal af firmaer inden for detailhandel fra 19.100 i 2014 til 18.400 i 2018. Dermed udgjorde firmaer med hovedaktivitet inden for detailhandel via internettet 8,5 pct. af alle detailhandelsvirksomheder i 2018, mod 5,1 pct. i 2014. Også målt på omsætning var der vækst i disse brancher, og man kan se i branchetallene fra detailomsætningsindekset, at det er forsat i 2019 og 2020 - ikke mindst i månederne påvirket af COVID-19 krisen (se mere i tabellen www.statistikbanken.dk/deta2012).

Antal firmaer inden for detailhandel via internettetKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2.

Stor vækst i antal firmaer med salg af digitale produkter via internettet

Detailhandel via internettet består af ni brancher. Den største procentvise vækst i antallet af firmaer var i detailhandel via internettet med digitale produkter, hvor antallet af firmaer steg fra 25 i 2014 til 104 i 2018, svarende til en vækst på 316 pct. Branchen omfatter firmaer med digitalt salg af produkter til download fx bøger, musik og film. Næststørst stigning havde detailhandel med dagligvarer via internet, hvor antallet af firmaer steg med 158 pct. til 111 firmaer i 2018.

Hvor ovenstående brancher havde et relativt lavt antal firmaer i 2018, var tredjeflest firmaer inden for internethandel placeret i detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (226 firmaer). Branchen havde samtidig den tredje højeste procentuelle vækst (109 pct.) fra 2014 til 2018.

Næstflest firmaer var inden for detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (263 firmaer), mens der i 2018 var flest firmaer (490) inden for restgruppen detailhandel med andre varer ikke angivet nærmere via internet. Branchen omfatter blandt andet firmaer med digitalt salg af blomster, planter eller frø, dyrefoder, antikviteter, brugte bøger og andre brugte varer.

Top-3, flest firmaer og størst vækst inden for detailhandel via internettet. 2014-2018 og 2018Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2.

Flere firmaer og årsværk i 2018

I Danmark var der 306.635 reelt aktive firmaer i den private sektor i 2018. I forhold til 2017 var det en vækst på 3.696 firmaer, svarende til 1,2 pct. Med 1.207 flere firmaer var den største absolutte vækst i branchegruppen erhvervsservice.

Reelt aktive firmaer og årsværk i den private sektor, fordelt efter speciel gruppering af brancher

 

Virksomheder

Æn-
dring

 

Årsværk

Æn-
dring

 

2017

2018

 

 

2017

2018

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

I alt

302939

306635

1,2

 

1401910

1454457

3,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

26184

26215

0,1

 

34009

35643

4,8

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksom.

19343

19401

0,3

 

283264

289696

2,3

Råstofindvinding

219

229

4,6

 

4367

4616

5,7

Industri

15341

15429

0,6

 

268535

274057

2,1

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

3783

3745

-1,0

 

10362

11029

6,4

Bygge og anlæg

32635

33229

2,0

 

136043

142926

5,1

Handel, transport, restauration mv.

67465

67022

-0,7

 

458172

471627

2,9

Handel

41975

41231

-1,8

 

306836

314502

2,5

Handel med biler og motorcykler

7739

7729

-0,1

 

39745

41037

3,3

Engroshandel

15328

15086

-1,6

 

139943

143877

2,8

Detailhandel

18908

18416

-2,6

 

127148

129588

1,9

Transport

10967

11213

2,2

 

90962

92838

2,1

Hoteller og restauranter

14523

14578

0,4

 

60374

64287

6,5

Information og kommunikation

17970

18467

2,8

 

87349

90387

3,5

Finansiering og forsikring

12799

13582

6,1

 

74383

77961

4,8

Ejendomshandel og udlejning

29201

29632

1,5

 

28537

29825

4,5

Erhvervsservice

54613

55820

2,2

 

208147

219816

5,6

Undervisning og sundhed

23239

23398

0,7

 

55950

59237

5,9

Kultur, fritid og anden service

19483

19795

1,6

 

36053

37332

3,5

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2020 - Nr. 264

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

 Generel Firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Firmastatistik

Anden information

Seneste nyt om Virksomheder generelt