Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere og flere kvindelige ledere

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2019

Ledernes Hovedorganisation er den hovedorganisation, der har oplevet den største stigning i andelen af kvindelige medlemmer. Siden 2007 er kvindernes andel steget med 8,7 procentpoint, og i løbet af det sidste år er kvindernes andel steget med 0,7 procentpoint, således at kvinderne ved udgangen af 2019 udgjorde 30,6 pct. af medlemmerne i Ledernes Hovedorganisation. Kvindernes samlede andel af lønmodtagerorganisationernes medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet var ved udgangen af 2019 på 51,6 pct. Det er 0,5 procentpoint højere end året før og 1,3 procentpoint højere end i 2007.

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne pr. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2 og lonmed3.

Lille stigning i det samlede medlemstal

Fra den 31. december 2018 til den 31. december 2019 steg Lønmodtagerorganisationernes samlede antal af medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning med 7.100 til 1.868.300 medlemmer.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.december

 

2018

2019

 

I alt

Heraf kvinder

I alt

Heraf kvinder

 

antal

pct.

antal

pct.

Medlemmer i alt

1861256

51,1

1868332

51,6

FH

1096965

55,9

1091530

56,7

AC

253128

48,5

258827

49,0

Ledernes Hovedorganisation

109442

29,9

108369

30,6

Uden for hovedorganisationerne

401721

45.4

409606

45,1

Anm.: Medlemstallene for de enkelte forbund kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/lonmed2 og lonmed3.

Flere medlemmer hos AC og uden for hovedorganisationerne

Fordelt på hovedorganisationer har der i det seneste år været en stigning hos AC på 5.700 medlemmer, svarende til en stigning på 2 pct., og for organisationer uden for hovedorganisationerne har der været en stigning på 7.900, hvilket også svarer til en stigning på 2 pct. Modsat oplevede FH og Lederne mindre tilbagegange i medlemstallet på hhv. 5.400 og 1.100, svarende til fald på hhv. en halv og en pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Pr. 1. januar 2019 fusionerede LO og FTF og hedder nu FH - Fagbevægelsens hovedorganisation. Denne fusion har samtidig givet anledning til en større harmoniseringsøvelse af de bagvedliggende talserier i statistikbanken.

Fra og med denne offentliggørelse, er medlemstallene i statistikbanken blevet opdelt i to separate tabeller. Den ene fokuserer på medlemmer (med arbejdsmarkedstilknytning), fordelt efter hovedorganisation, mens den anden fokuserer på medlemmer (med arbejdsmarkedstilknytning), fordelt efter de enkelte organisationer i form af fagforeninger. Begge tabeller indeholder tal for 2007-2019. Som noget nyt indeholder tabellen med de enkelte organisationer nu kun de fagforeninger, der eksisterede pr. 31/12 2019. De fagforeninger der er blevet sammenlagt over årene er ført tilbage under deres nuværende navn til 2007, mens medlemmer af øvrige fagforeninger, der ikke længere eksisterer, og som ikke har kunnet henføres til en eksisterende forening, er lagt sammen under 'ophørte foreninger'. Nedgangen i medlemstallene for en række fagforeninger, særligt fra 2011 til 2012, skyldes at indberetningerne for de tidligere år for disse fagforeninger fejlagtigt omfattede medlemmer uden arbejdsmarkedstilknytning.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2020 - Nr. 196

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Hovedorganisationerne samt fagforbund uden for hovedorganisationerne. Sammenligningerne mellem årene gælder kun organisationer, der har indberettet medlemstal til Danmarks Statistik begge år. Indberetningen er frivillig.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation