Gå til sidens indhold

Lidt flere end to personer pr. bolig

Boligopgørelsen 1. januar 2020

I gennemsnit tæller hvert hjem 2,1 personer, men der er stor forskel mellem kommunerne. Flest personer pr. bolig er der i Egedal og Vallensbæk Kommuner med 2,5 personer i gennemsnit. Færrest er der i ø-kommunerne Læsø og Ærø med 1,8. Sammensætningen af boligtyper har betydning for det gennemsnitlige antal beboere, idet kommuner med relativt mange etageboliger har et lavere gennemsnitligt antal beboere pr. bolig.

Gennemsnitligt antal personer pr. bolig pr. kommuneKilde: www.statistikbanken.dk/bol106

Enlige har mere plads

Personer, der bor alene, har i gennemsnit 85 m2 bolig til sig selv. I en to-personers husstand er der i gennemsnit 60 m2 pr. person, en tre-personers husstand har i gennemsnit 43 m2, mens man i fire-personers husstande må acceptere 36 m2 i gennemsnit pr. person. Kommuner med en høj andel ældre - der ofte bor i små hustande - er også blandt de kommuner med tendens til, at der er lidt mere plads pr. person.

Gennemsnitligt boligareal pr. person efter husstandsstørrelse. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bol106.

Der bor flere pr. ejerbolig end pr. lejebolig

Det gennemsnitlige antal personer pr. bolig afhænger også af typen af bolig. Parcel-/stuehuse har et gennemsnitligt antal beboere på 2,6. Række- kæde- og dobbelthuse har 1,9 personer i gennemsnit, mens etageboliger har 1,8. Der er også stor forskel mellem boliger beboet af ejere og boliger beboet af lejere. Lejeboligerne er gennemsnitligt mindre end ejerboligerne, og der bor i gennemsnit færre personer pr. lejebolig. I boliger beboet af ejer bor der i gennemsnit 2,5 personer, mens der i lejeboliger bor 1,8 personer i gennemsnit. Dette mønster går igen i samtlige boligformer.

Gennemsnitlig antal personer pr. udlejningsforhold. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bol106.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. april 2020 - Nr. 146

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

BBR, som er et vigtigt input til Boligopgørelsen, har ændret struktur. Det har ikke været muligt at danne 2017-tal ud fra de nye BBR-indberetninger. Derfor kan der ikke skelnes mellem ny metode/nye indberetninger og den underliggende udvikling i boligbestanden mellem 2017 og 2018. Antallet af personer der ikke kan matches til en bolig er steget med 5.000 personer. Til dels fordi der er en uoverensstemmelse i adres­ser mellem CPR og BBR. Oplysninger omkring boliger stammer fra BBR, hvor det er boligejerens ansvar at sørge for at oplysningerne bliver opdateret. Mangler i rapporteringen til BBR skyldes uvidenhed, forsømmelighed, glemsomhed eller andet. Det er for eksempel usikkert i hvor stort omfang, borgeren melder ændrede antal værelser eller udskiftning af varmekilde. Andelsboliger er i denne opgørelse opgjort som lejeboliger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation