Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lille nedgang for fiskeriet i 2019

Fiskeriets struktur og landinger 2019

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,3 mia. kr. i 2019, et fald på 7 pct. i forhold til 2018. Mængden af landet fisk faldt med 17 pct. til 651.000 ton. Bedre priser for næsten alle fiskearter afbødede faldet i landingsværdien. De seneste fire år har fiskeriet indbragt ca. 3,5 mia. kr. årligt, hvilket er 400 mio. kr. mere end niveauet for den foregående fire års periode.

Værdi af danske fiskeres samlede landinger fordelt på artsgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/fisk2.

Prisstigning afbød fald i landingerne

Prisstigninger for torsk, sild, makrel og industrifisk, kunne ikke forhindre, at faldet i landingerne påvirkede bruttoudbyttet negativt. Således faldt bruttoudbyttet for industrifisk med 13 pct. som følge af et fald i den landede mængde på 23 pct., der ikke blev opvejet af de mindre prisstigninger i 2019. For torsk og fladfisk faldt bruttoudbyttet med 14 pct., mens den landede mængde faldt med 15 pct. Makrel samt gruppen fisk i øvrigt var de eneste grupperinger, som oplevede en stigning i bruttoudbyttet på trods af faldende landinger, idet prisen steg med hhv. 14 pct. og 26 pct.

Brexit kan påvirke dansk fiskeri kraftigt

Forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU pågår stadig. Betydningen af Brexit for dansk fiskeri kendes derfor endnu ikke fuldt ud. Ifølge en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet udgør danske fiskeres fangst i britisk farvand ca. 30 pct. af den samlede danske landingsværdi, hvilket svarer til ca. 1 mia. kr. (se pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet).

Mere end halvdelen af fangsten landes i Nordjylland

Over halvdelen af den landede vægt og værdi fra danske fiskefartøjer blev registreret i Nordjylland. Kun industrifisk blev der landet mere af i Midtjylland. I de øvrige regioner består fiskerflåden af fortrinsvis mindre fartøjer, med mindre kapacitet, hvorfor landingsmængden og værdien er meget lavere for disse regioner. Danske fartøjer landede også fisk i udlandet, og der blev landet 54.914 ton i EU og 31.583 ton uden for EU, svarende til en værdi på hhv. 298 mio. kr. og 353 mio. kr.

Danske fiskerfartøjers landinger efter region. 2019

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

landet vægt, ton

 

værdi, mio. kr.

Landinger i alt

276772

257771

29741

 

1498

890

227

Torskefisk

11494

5215

2702

 

251

129

45

Fladfisk

7253

7475

4600

 

174

186

63

Sild

71897

5204

3276

 

308

10

11

Makrel

7283

78

69

 

73

0

0

Industrifisk

132753

217835

4363

 

242

444

9

Krebs- og bløddyr

42743

20624

14406

 

367

78

81

Fisk i øvrigt

3350

1340

325

 

82

43

17

Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk2.

De 28 største skibe udgør mere end halvdelen af den samlede bruttotonnage

Danske fiskerfartøjer i Region Nordjylland havde i 2019 en bruttotonnage (BT) på 35.181, svarende til 52 pct. af den samlede danske BT. Ti år tidligere var andelen 41 pct. svarende til 28.010 BT. For de største fartøjer (over 40 meter) er den samlede kapacitet øget og udgør i 2019 35.890 BT mod 28.058 BT i 2009. De største fartøjers andel af den samlede danske BT er på ti år øget fra 41 pct. til 53 pct.

Registrerede fiskerfartøjer

 

2009

 

2019

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

antal

Fartøjer

728

687

1414

 

572

567

920

Under 10 meter

484

497

1178

 

399

437

780

10,0-11,9 meter

42

38

70

 

31

12

55

12,0-17,9 meter

123

85

123

 

89

63

63

18,0-23,9 meter

41

39

23

 

27

25

12

24,0-39,9 meter

27

17

12

 

17

15

6

Over 40 meter

11

11

8

 

9

15

4

 

BT

Tonnage

28010

20232

19507

 

35181

20738

12133

Under 10 meter

1241

926

2794

 

1140

867

1792

10,0-11,9 meter

522

471

788

 

386

152

667

12,0-17,9 meter

3613

2765

3799

 

3568

2404

2338

18,0-23,9 meter

3614

3693

1762

 

3510

2816

856

24,0-39,9 meter

7394

4429

2766

 

5119

5212

1334

Over 40 meter

11627

7948

7599

 

21457

9287

5146

Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk1.

Danmark har registreret 2.000 fiskefartøjer

Der var 2.059 fiskerfartøjer registreret i Danmark ved udgangen af 2019, heraf 1.616 under ti meter. Mere end halvdelen af fartøjerne under ti meter er imidlertid hjælpefartøjer eller inaktive fartøjer, som ikke anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, se www.statistikbanken.dk/fisk1.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. april 2020 - Nr. 129

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Grundlaget for fartøjsstatistikken er Fiskeristyrelsens (FST) register over fiskerfartøjer pr. 31. december. Landingsstatistikken udarbejdes på basis af FST's register for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, suppleret med data fra fartøjernes logbøger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation