Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Mere bygningsareal opvarmes med varmepumper

Bygningsopgørelse 1. januar 2020

Bygningsopgørelsen pr. 1. januar 2020 viser, at der samlet var 527 mio. m2 opvarmet bygningsareal i Danmark. Heraf blev 21 mio. m2 opvarmet med varmepumper, der ifølge Klimarådet er en samfundsøkonomisk og energieffektiv teknologi. Dette er en stigning på 16 pct. i forhold til sidste år og en stigning på 92 pct. over de sidste fem år. Ser man på de enkelte kommuner har stigningen i brug af varmepumper de sidste fem år ligget mellem 50 og 200 pct. Brøndby har den højeste stigning over de sidste fem år på 200 pct., mens i alt 11 kommuner har stigninger over 130 pct. Areal opvarmet af varmepumper er over de sidste fem år gået fra 2 pct til 4 pct. af det samlede opvarmede areal.

Den procentvise udvikling i opvarmning med varmepumper fra 2015 til 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40.

Fjernvarme er den mest brugte opvarmningsform

Fjernvarme benyttes i 54,5 pct. af de opvarmede arealer. Centralvarme med naturgas benyttes i 18,1 pct. af disse, mens centralvarme med olie benyttes i 10,9 pct. af disse. Ser man på udviklingen de sidste fem år fra 2015 til 2020, så er fjernvarme gået fra at opvarme 52,5 pct. af det samlede opvarmede areal til 54,5 pct. Der er størst tilbagegang for centralvarme med oliefyr, der er gået fra at opvarme 14,6 pct. til 10,9 pct. af det opvarmede areal.

Helårsbeboelse udgør størstedelen af bygningsarealet

Bygningsopgørelsens hovedtal fremgår af tabellen nedenfor. Her kan det bl.a. ses, at helårsbeboelse udgør den største del af bygninger med hensyn til areal. Historisk er areal til helårsbeboelse siden 1986 steget med 32 pct., mens befolkningen i samme periode øget med 14 pct.

Det samlede bygningsareal fordelt på bygningens anvendelse. 1. januar

 

Bygningsareal
i alt

Heraf:

 

 

Helårs-
beboelse

 

Avls-
og
drifts-
bygninger

Fabrikker
og
værk-
steder

Kontor,
handel og
admini
stration

Institutioner
og
kulturelle
formål

Sommer-
huse

 

 

mio. m2

1986

566,4

293,8

121,7

41,7

43,5

32,9

11,3

1991

606,1

308,2

127,4

47,3

51,3

35,1

12,1

1996

629,1

317,0

130,9

49,9

54,8

36,9

12,8

2001

653,0

329,3

130,8

52,9

58,9

39,2

13,5

2006

686,8

344,5

134,6

55,3

64,9

41,7

14,9

2011

778,8

362,5

137,6

55,9

71,8

41,2

16,7

2012

783,4

364,8

137,2

55,9

72,6

41,6

16,9

2013

788,2

367,4

136,5

55,9

73,4

42,0

17,1

2014

793,5

370,0

136,7

55,7

74,4

42,6

17,3

2015

798,3

372,4

137,0

55,6

75,1

43,0

17,4

2016

802,8

374,8

136,7

55,5

75,8

43,3

17,6

2017

808,1

377,8

136,7

55,4

76,7

43,7

17,7

2018

808,8

378,6

136,7

50,8

81,1

43,6

17,8

2019

813,7

381,9

134,0

44,8

88,4

44,4

18,0

2020

820,5

386,4

125,5

43,2

91,9

44,7

18,2

 

andel i pct.

2020

100,0

47,1

15,3

5,3

11,2

5,5

2,2

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien uoplyst/under opførelsel regnes ikke med i tabellens total.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb34.

Opvarmet areal efter opvarmningsform. 1. januar

 

Opvarmet
areal i alt

Heraf

 

 

Fjernvarme
 

Centralvarme
m. olie o.l.

Centralvarme
m. naturgas

Elektricitets-
opvarmning

Varme-
pumper

Anden op-
varmning

 

mio. m2

1986

369,3

122,1

189,5

5,5

23,6

-

28,6

1991

403,0

155,7

150,9

36,3

31,2

-

28,9

1996

420,3

185,1

120,0

56,4

33,3

-

25,5

2001

442,9

210,4

104,8

70,3

33,3

-

24,1

2006

470,5

232,1

97,0

81,3

33,7

-

26,4

2011

494,8

250,5

85,7

91,5

33,9

5,3

27,9

2012

498,0

253,8

82,6

92,7

33,9

6,6

28,5

2013

501,3

257,4

79,8

93,4

33,9

7,8

29,0

2014

504,7

261,2

76,7

93,9

33,9

9,7

29,4

2015

507,6

264,7

73,6

94,4

33,9

11,0

30,1

2016

510,5

268,9

70,4

94,3

33,8

12,3

30,8

2017

514,0

273,5

67,7

93,9

33,6

13,8

31,4

2018

518,4

277,9

65,0

94,0

33,4

15,7

32,4

2019

522,1

282,0

61,8

94,4

33,2

17,9

32,9

2020

526,9

287,4

57,3

95,5

32,8

20,9

33,0

 

andel i pct.

2020

100,0

54,5

10,9

18,1

6,2

4,0

6,3

Anm.: Indtil 2011 indgår varmepumper i anden opvarmning.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2020 - Nr. 112

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen over bygningsbestanden er foretaget ved udtræk fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation