Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indbrud i beboelser på laveste niveau

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2020

Antallet af anmeldte indbrud i beboelser fortsætter med at falde og er på det hidtil laveste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere anmeldelses-statistikken i 1995. "Beboelser" dækker over villaer o.l., landejendomme, lejligheder og værelser. I årets første kvartal blev der anmeldt 5.535 indbrud i beboelser, svarende til et fald på 3,6 pct. i forhold til forrige kvartal. Den mindre stigning i anmeldte indbrud i starten af 2018 kan formentlig forklares af indbrudsparagraffen (§ 276a), som trådte i kraft 1. januar. Indførelsen af den nye paragraf betyder i praksis, at en række anmeldelser, der tidligere blev registeret som tyveri, nu registreres som indbrud. Til trods for dette har antallet sidenhen igen været faldende. I modsætning hertil, steg antallet af anmeldte indbrud i forretning, virksomhed mv. og indbrud i ubeboede bebyggelser i første kvartal hhv. 9,4 pct. og 8,6 pct. sammenlignet med kvartalet før, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12.

Færre indbrud muligvis grundet COVID-19

Det lave antal af anmeldte indbrud i beboelser hænger muligvis sammen med, at det er blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når folk holder sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19. Andelen af anmeldelser vedrørende indbrud i beboelser begået fra 12 marts og måneden ud udgjorde 10,1 pct. af det samlede antal registrerede anmeldelser i første kvartal af 2020. Ved sammenligning med samme periode i 2019 var den tilsvarende andel i første kvartal af 2019 på 14,3 pct. Det skal bemærkes, at kvartalsstatistikken laves på baggrund af de data, der er registreret på det tidspunkt, udtrækket er lavet. Da politiets anmeldelsesregister løbende ajourføres, kan der derfor forekomme en forskydning i anmeldelsestidspunktet og registrering af anmeldelsen - en del af anmeldelserne om indbrud begået i særligt slutningen af marts vil derfor først fremgå af statistikken for andet kvartal.

Færre voldsanmeldelser

Efter det højeste niveau siden 1995 var i fjerde kvartal 2019, er antallet af anmeldte voldsforbrydelser igen faldende. I årets første kvartal blev der anmeldt 6.791 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Sammenlignet med forrige kvartal er det et fald på 7,2 pct. Stigningen siden 2016 skyldes blandt andet anmeldelser for vold mod offentlig myndighed, som nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, som skønnes at have ført til flere anmeldelser. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350.

Anmeldte voldsforbrydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12.

Mindre stigning i anmeldte straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 86.808 straffelovsforbrydelser i første kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en mindre stigning på 1,5 pct. i forhold til kvartalet før. Foruden stigningen i indbrud i forretning, virksomhed mv. og indbrud i ubeboede bebyggelser var der ligeledes flere anmeldelser vedrørende bl.a. hærværk samt forskellige seksualforbrydelser.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. april 2020 - Nr. 145

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation