Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat uændret konkursniveau trods COVID-19

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
197
Maj 2020
+1 %
Fra april til maj 2020

Konkurser maj 2020

Der var 197 erklærede/kundgjorte konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 1 pct. flere end i april. Konkurserne medførte 894 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 59 pct. færre end i april. I perioden marts-maj 2020 var der 12 pct. færre konkurser end i december 2019 - februar 2020, men jobtabet var 69 pct. større. Niveauet og udviklingen skal vurderes med nogen forsigtighed som følge af sagsophobningen under Sø- og Handelsrettens samt Skifteretternes nøddrift fra 12. marts til 26. april. Se mere om begærede og erklærede konkurser under figuren.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkursbegæringerne er heller ikke steget nævneværdigt

En samlet vurdering af hhv. begærede og erklærede konkurser viser, trods konkurser i nogle større virksomheder under COVID-19 nedlukningen, at den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter de seneste tre måneder ikke - endnu - har udløst en markant stigning i antallet af erklærede konkurser og konkursbegæringer. Niveauet for erklærede konkurser i aktive virksomheder og niveauet for konkursbegæringer de seneste tre måneder ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år. Hjælpepakkerne til erhvervslivet kan også spille en rolle i dette. Se mere om den ugentlige udvikling i konkurser og konkursbegæringer på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik.

Erklærede/kundgjorte konkurser og konkursbegæringer. 9. marts/uge 11 til 31. maj/uge 22 2020Kilde: Domstolsstyrelsen og www.statistikbanken.dk/konk10e.Erklærede/kundgjorte konkurser og konkursbegæringer. Marts-majKilde: Domstolsstyrelsen og www.statistikbanken.dk/konk11e.

De erklærede konkurser i april

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 591 konkurserklæringer i maj, hvoraf de 210 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 381 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. En del af erklæringerne kan sandsynligvis henføres til udskudt sagsbehandling af konkursbegæringer fra marts og april.

COVID-19 har jobmæssigt især ramt hoteller, restauranter og erhvervsservice

Der blev tabt 894 job ved de 591 erklærede konkurser i maj. 49 pct. af de tabte job var i Region Hovedstaden, 11 pct. i Region Midtjylland og 10 pct. i Region Syddanmark. Regioner Nordjylland stod for 14 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 16 pct. af de tabte job.

Den største stigning i antallet af tabte job i perioden marts-maj 2020 i forhold til det gennemsnitlige jobtab de seneste fem år er sket i branchegrupperne hoteller og restauranter mv., hvor især restauranterne er hårdt ramt, og i erhvervsservice hovedsagelig arbejdsformidling og anden personaleformidling.

Jobtab i perioden marts-maj 2015-2019 og 2020 i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

667

511

721

602

639

685

559

604

539

529

333

501

630

Heraf i aktive virksomheder

207

185

215

177

204

261

230

215

203

199

152

195

197

Faktiske i alt

637

461

636

395

440

845

932

776

544

466

295

494

591

Landbrug, skovbrug og fiskeri

17

8

14

5

8

13

15

10

12

21

17

9

12

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

39

26

36

21

26

43

35

23

32

22

19

23

30

Bygge og anlæg

99

79

93

59

75

117

149

119

89

77

49

49

110

Handel og transport mv.

219

146

188

126

140

261

292

233

157

122

96

189

167

Ejendomshandel og udlejning

16

10

17

11

12

21

14

16

14

11

9

9

14

Erhvervsservice

95

71

104

70

69

144

158

144

107

98

47

79

116

Øvrige brancher, ex. uoplyste

129

105

167

92

90

209

229

202

115

98

52

118

127

Uoplyst aktivitet

23

16

17

11

20

37

40

29

18

17

6

18

15

Hovedstaden

313

198

360

175

189

464

498

488

293

170

101

296

297

Sjælland

71

54

71

65

59

93

122

86

51

65

46

54

117

Syddanmark

99

55

60

45

76

123

105

78

73

104

53

58

51

Midtjylland

101

113

107

77

81

112

167

95

99

83

61

59

88

Nordjylland

53

41

38

33

35

53

40

29

28

44

34

27

38

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1039

783

1150

655

752

1248

1483

791

756

879

1056

2155

894

Hovedstaden

346

233

267

177

317

477

916

333

265

321

309

1538

439

Sjælland

123

150

62

120

93

154

129

70

97

127

124

37

142

Syddanmark

263

151

331

126

179

175

140

155

147

246

250

327

86

Midtjylland

183

167

342

178

135

309

208

195

195

118

87

215

98

Nordjylland

124

82

148

54

28

133

90

38

52

67

286

38

129

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (brancheopdelt), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
197
Maj 2020
+1 %
Fra april til maj 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

5. juni 2020 - Nr. 213

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation