Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Årlig prisstigning på ejerlejligheder - huse uændret

Ejendomssalg (md.) marts 2020

På landsplan var den årlige prisstigning på ejerlejligheder i marts på 2,5 pct., mens priserne på enfamiliehuse stort set var uændrede, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. Det er anden måned i træk, at ejerlejlighedspriserne er steget mere end huspriserne. Før det var der 14. måneder i træk, hvor huspriserne steg mere end ejerlejlighedspriserne. Man skal tilbage til august 2019 for at finde den seneste måned, hvor ejerlejlighedspriserne faldt, mens man skal helt tilbage til september 2012 for at finde den seneste måned, hvor huspriserne faldt.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Godt gang i salget af sommerhuse i marts 2020

Til og med uge 20 er der blevet tinglyst færre handler med ejerlejligheder for marts i forhold til gennemsnittet for de foregående fire år. Derimod har der været godt gang i salget af sommerhuse i samme periode, hvor niveauet ligger over gennemsnittet for de foregående fire år. Mønstret for enfamiliehuse ligger indtil videre nogenlunde på normalen i forhold til gennemsnittet for de foregående fire år.

Ejendomshandler tinglyses ofte tæt på overtagelsesdatoen, som kan ligge flere måneder efter slutseddeldatoen. Derfor bliver tallene løbende revideret efterhånden som flere og flere handler for en given periode tinglyses og dermed indgår i datagrundlaget.

Antal tinglyste ejendomshandler for marts fordelt på ugenumreKilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik baseret på det elektroniske tinglysningssystem over fast ejendom.

Boligprisstigninger i første kvartal 2020

Ser man på kvartalstal, er boligpriserne generelt steget fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020, når der er korrigeret for sæsonudsving. Sommerhuse er steget mest med 1,3 pct. i det seneste kvartal, mens ejerlejligheder er steget med 0,9 pct. og enfamiliehuse med 0,4 pct.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12.

Sommerhussalget slår rekord

Der er blevet solgt 3.190 sommerhuse i første kvartal 2020, mod 2.873 i fjerde kvartal 2019, hvilket er en stigning på 11. pct. - korrigeret for sæsonudsving. Det er det højeste sæsonkorrigerede handelsniveau på sommerhusmarkedet siden seriens start i 2005 umiddelbart inden Finanskrisens start.

Mindre aktivitet på ejerlejlighedsmarkedet

Antallet af solgte ejerlejligheder lå på 4.692 i første kvartal 2020 mod 4.989 i fjerde kvartal 2019, hvilket er et fald på 6,0 pct. - korrigeret for sæsonudsving. Handelsaktiviteten på ejerlejlighedsmarkedet ligger dog stadig i den høje ende, og man skal helt tilbage til 2014 for at finde et handelsniveau, der er lavere end det aktuelle bortset fra slutningen af 2018 og starten af 2019.

Handelsaktiviteten på husmarkedet er stadig i den høje ende

Enfamiliehusene tegner sig antalsmæssigt for langt de fleste handler. Der blev solgt 13.434 enfamiliehuse i første kvartal 2020 mod 13.318 i fjerde  kvartal 2019., hvilket er en stigning på 0,9 pct. - korrigeret for sæsonudsving. Man skal helt tilbage til 2007 for at finde et handelsniveau, der er højere end det aktuelle.

Antal salg i almindelig fri handel, landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej12.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. maj 2020 - Nr. 207

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation