Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Jordbrugets investeringer styrtdykker i 2018

Jordbrugets investeringer 2018

Jordbrugets investeringer faldt markant i 2018 i forhold til året før, nemlig med 15 pct. målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Faldet rammer både investeringer i bygninger og maskiner. Fx faldt investeringerne i svinestalde med 17 pct. Med faldet i 2018 fortsætter den faldende tendens, som begyndte i 2014. I forhold til 2013 var jordbrugets investeringer i 2018 faldet med over en tredjedel.

Jordbrugets bruttoinvesteringer i faste priser (2015-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4.

Dårlig økonomi presser jordbruget i 2018

2018 var i det hele taget et skidt år for jordbruget økonomisk set med både tørke og lave priser på animalske produkter. Derfor kan mange landmænd have været nødt til i 2018 at udskyde ellers påtrængende forbedringer til senere.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer i alt

7395

7282

7832

9084

8159

7737

7217

7477

6400

Driftsbygninger i alt

3199

2813

2907

3140

3437

2920

2726

2358

2041

Kvægstalde

798

638

555

568

742

807

490

389

358

Svinestalde

670

458

835

712

479

473

611

640

537

Andre driftsbygninger

1730

1717

1517

1861

2216

1639

1626

1328

1146

Maskiner og inventar

4055

4329

4731

5761

4517

4612

4261

4940

4109

Plantager og
grundforbedringer

142

139

194

182

205

205

230

180

250

 

mio. kr. i 2015-priser

Bruttoinvesteringer i alt

8102

7717

8158

9326

8293

7737

7118

7369

6231

Driftsbygninger i alt

3398

2906

2969

3182

3472

2920

2707

2353

2023

Kvægstalde

848

659

567

575

750

807

486

388

355

Svinestalde

712

473

853

721

484

473

607

639

532

Andre driftsbygninger

1838

1773

1549

1885

2239

1639

1614

1326

1136

Maskiner og inventar

4531

4655

4980

5955

4609

4612

4188

4831

3951

Plantager og
grundforbedringer

174

157

209

190

211

205

223

185

258

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4.

Afskrivningerne overstiger investeringerne

Jordbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer, som opstår når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivningerne kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse. Læs mere om jordbrugets økonomi 2018 i Nyt Fra Danmarks Statistik 268 2019.

Afskrivninger og nettoinvesteringer i jordbruget, løbende priser

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

mio. kr.

Bruttoinvesteringer

7395

7282

7832

9084

8159

7737

7217

7477

6400

Afskrivninger

9976

10098

10189

10161

10106

10381

9908

10078

9139

Nettoinvesteringer

-2581

-2816

-2357

-1077

-1947

-2644

-2691

-2601

-2739

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4.

Jordbruget stod for 1 pct. af alle investeringer i Danmark

Jordbrugets investeringer er blot en lille del af alle investeringer i Danmark, som i 2018 beløb sig til 500 mia. kr. - rundt regnet ¼ af bruttonationalproduktet. Jordbrugets bidrag hertil er blot lidt over 1 pct. Investeringer omfatter ikke blot virksomhedernes køb af maskiner og udstyr men tillige boligbyggeri, anlæg, software, forskning og udvikling. Flere tal for det danske nationalregnskab kan ses på www.statistikbanken.dk/2441.

Jordbrugets investeringer i pct. af alle investeringerKilde: www.statistikbanken.dk/nan1 og www.statistikbanken.dk/jb4.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. oktober 2019 - Nr. 385

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af investeringer omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug. Afskrivningsberegningerne følger nationalregnskabsprincippet om fuld afskrivning, hvilket er anderledes end regnskabsstatistikkens afskrivningsprincip. Regnskabsstatistikken omfatter kun bedrifter på mindst 10,0 ha eller med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under denne bundgrænse er tallene forhøjet med 3,0 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug