Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Jordbrugets renteudgifter halveret på ti år

Jordbrugets renter og gæld 2018

På ti år er renteudgifterne for det danske jordbrug blevet mere end halveret fra 16,8 mia. kroner i 2008 til 6,8 mia. kroner i 2018. Renteudgifterne udgjorde dermed 29 pct. af sektorens bruttofaktorindkomst på 23,1 mia. kr. i 2018, jf. statistikbanken.dk/LBFI1. Det er betydelig lavere end i fx 2010, hvor andelen var 45 pct.

Jordbrugets renteudgifterKilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Heltidsbedrifter står for størsteparten af jordbrugets renteudgifter

Heltidsbedrifter bærer rundt regnet ¾ af jordbrugets renteudgifter og det er en andel, som har holdt sig ret konstant gennem årene siden 2008. Heltidsbedrifter har i gennemsnit 500.000 kroner i årlige renteudgifter. Det er fem gange så meget som deltidsbedrifterne.

Jordbrugets renter og gæld i udvalgte år

 

2008

2013

2016

2017

2018

 

mio. kr.

Gæld

325776

346113

353077

341197

337125

Renter

16804

9196

8086

7498

6833

 

pct.

Gennemsnitlig rente

5,2

2,7

2,3

2,2

2,0

 

gæld pr. bedrift, mio. kr.

Alle bedrifter

9,1

11,0

12,1

12,3

12,5

Heltidsbedrifter

17,2

22,2

25,3

25,1

25,0

Deltidsbedrifter

3,2

4,1

4,7

4,5

4,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Jordbrugets gæld er ikke faldet

En gennemsnitlig heltidsbedrift skyldte 25 mio. kroner til sine kreditorer i 2018 mod 17 mio. kroner i 2008. Det er en stigning på næsten 50 pct. i en periode, hvor det generelle prisniveau kun er steget med 14 pct. De faldende renteudgifter for jordbruget skyldes derfor ikke et fald i gælden, men er udtryk for, at landmændene har formået at udnytte den historisk lave rente i Danmark med rentetilpasningslån med variabel rente.

Gældsprocenten er også steget

Hvis man holder jordbrugets gæld op imod aktiverne, så får man gældsprocenten. Aktiver kan fx være jord, bygninger og husdyr. I de seneste ti år er gældsprocenten steget med 12 procentpoint for heltidsbedrifter og med 10 procentpoint for deltidsbedrifter.

Landbrugets gældsprocent i udvalgte år fordelt efter deltid/heltid

 

2008

2013

2016

2017

2018

 

pct.

Bedrifter i alt

47,1

56,4

57,8

57,4

57,6

Heltid

54,2

57,4

66,6

66,0

66,4

Deltid

29,5

39,0

40,4

38,9

39,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord6, jord7 og jord8.

Landbruget havde også gæld for 60 år siden

Hvis vi går 60 år tilbage i tiden, havde danske landbrug også en betragtelig gæld. I 1959 havde Danmark 197.000 landbrugsbedrifter med en gæld på tilsammen 8,7 mia. kroner og en gældsprocent på 34. Omregnet til nutidskroner svarer gælden til 600.000 kroner pr. bedrift. Tallet er imidlertid svært at sammenligne med vore dages landbrug, da vi ikke kender fordelingen af gælden på små, mellemstore og store bedrifter. Landbrugets struktur var også fundamentalt anderledes i 1959, hvor den gennemsnitlige bedrift var på blot 16 ha mod 77 ha i 2018. Næsten 2/3 af bedrifterne var på under 15 ha, og de store husdyrbrug vi kender i nutidens landbrug var et ukendt fænomen i 1959. Tallene for landbruget i 1959 kan findes i Statistisk Årbog 1961, side 86 og 240. Landbrugets økonomiske historie er desuden belyst i Landbrugsregnskaber i 100 år 1916-2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. oktober 2019 - Nr. 383

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

 Opgørelsen af renter og gæld omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, som omfatter bedrifter på mindst 10,0 ha eller med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under denne bundgrænse er tallene forhøjet med 3,0 pct. svarende til deres andel af landbrugsarealet. Jordbruget omfatter landbrug, gartneri og pelsdyravl. Gælden, som er opgjort til kontantværdi, inkluderer også gæld vedrørende stuehuse og andre ikke jordbrugsmæssige aktiver.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug