Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Gartnerierne øger deres indtjening

Regnskabsstatistik for gartneri 2018

Gartneribranchen havde i 2018 den hidtil største indtjening, i perioden som statistikken dækker, med et gennemsnitligt driftsresultat på 778.000 kr. pr. heltidsgartneri. Som i foregående år var det gartnerier med grøntsager, der havde det højeste driftsresultat med i gennemsnit hhv. 1,3 og 0,9 mio. kr. på friland og i væksthus. Potteplantegartneriernes driftsresultat var lidt lavere - 808.000 kr. i gennemsnit, mens det for planteskolerne og frugt- og bærplantagerne var hhv. 641.000 kr. og 519.000 kr. Statistikken omfatter såvel økologiske som konventionelle gartnerier.

Heltidsgartneriernes driftsresultatKilde: www.statistikbanken.dk/jord2.

Fremgang for frilandsgrøntsager

Driftsresultatet for gartnerier med frilandsgrøntsager steg fra 1,1 til 1,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, og driftsresultatet var det største blandt driftsformerne. Analysen Flere danske grøntsager fra Danmarks Statistik, som blev udgivet tidligere på året, viser, at der har været en stigende produktion af frilandsgrøntsager i Danmark siden begyndelsen af årtusindet, og at produktionen er blevet koncentreret på større, men færre bedrifter. Et gennemsnitligt frilandsgrøntsagsgartneri havde i 2018 godt 74 hektar med frilandsgrøntsager og 101 hektar med landbrugsafgrøder, som dog havde en langt lavere produktionsværdi pr. hektar.

Frilandsgrøntsagernes gennemsnitspris steg ifølge publikationen Jordbrugets prisforhold 2018 med 12 pct. fra 2017 til 2018, og når man kigger på driftsresultatet har stigningen således mere end opvejet evt. udbyttetab pga. tørken dette år. Det skal nævnes, at grøntsagerne i stort omfang bliver vandet.

Lille tilbagegang for væksthusgartnerier

For gartnerier med såvel potteplanter som væksthusgrøntsager var der en mindre tilbagegang i driftsresultatet i 2018 i forhold til 2017. For potteplantegartnerierne hænger det sammen med udviklingen i produktpriser, som i gennemsnit faldt med 2 pct.

Fremgang for frugt og bær samt for planteskoler

Driftsresultatet for plantager med frugt og bær steg til 519.000 kr. fra 291.000 kr. i 2017. Afgrøderne må have nydt godt af det fine sommervejr, idet værdien af produktion pr. hektar steg samtidig med at priserne på frugt og bær i gennemsnit var uændrede.

For planteskolerne var der stigning i driftsresultatet fra 589.000 kr. i 2017 til 641.000 kr. i 2018, hvilket formodentlig hænger sammen med prisstigning på 2 pct. på produkterne.

Store variationer

Det gennemsnitlige driftsresultat på 778.000 kr. for heltidsgartnerierne dækker over store forskelle mellem de enkelte gartnerier. Således havde den bedste fjerdedel et gennemsnitligt driftsresultat på 2,7 mio. kr., mens det for den dårligste fjerdedel var på minus 0,4 mio. kr.

Resultatopgørelse, balance mv. for gartnerier. 2018

 

 

 

Heltid

Deltid

Alle

 

 

 

Potte-
planter

Væksthus-
grøntsager

Frilands-
grøntsager

Frugt
og bær

Plante-
skoler

I alt

 

 

 

 

 

pr. virksomhed

 

 

Antal gartnerier

176

47

120

177

93

648

296

944

 

 

Væksthusareal (m2)

14771

20487

207

157

1.349

5792

152

4024

 

 

Frilandsgartneri (ha)

0,5

3,9

74,7

18,7

21,6

22,9

2,5

16,5

 

 

Arbejdsforbrug (timer)

20992

33258

17436

8117

17155

16445

974

11594

 

 

 

1.000 kr. pr. gartneri

 

 

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Bruttoudbytte

12158

17461

10754

3210

7777

8689

255

6044

B

 

Driftsomkostninger

11040

16116

8713

2548

6914

7596

201

5277

 

 

Heraf energi inkl. afgifter

1274

2128

389

66

118

612

15

425

 

 

Heraf løn

3457

5432

2807

1088

2734

2595

6

1783

C

 

Finansieringsomkostninger

347

437

1118

206

270

426

34

303

D

 

Generelle driftstilskud

38

36

367

63

49

111

16

81

A-B-C+D

 

Driftsresultat

808

944

1290

519

641

778

35

545

 

 

Driftsresultat efter ejeraflønning

323

489

829

118

139

323

-155

173

 

 

Investeringer

724

2227

2046

988

-607

936

344

750

 

 

Heraf i gartneriaktiver

450

1481

1323

708

-1385

471

29

332

 

 

Egenfinansiering

881

1415

1498

621

-593

720

342

601

 

 

Fremmedfinansiering

-157

812

548

367

-14

216

2

149

 

 

Aktiver

14803

23473

42906

15243

17330

21227

5398

16264

 

 

Egenkapital

6174

8175

9462

5869

7706

7382

2888

5973

 

 

 

pct.

 

 

Soliditetsgrad efter hensættelser

44

37

38

42

46

43

56

45

 

 

Afkastningsgrad

6,4

5,5

5,4

2,9

3,4

4,6

-4,0

4,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord1 og jord8.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. september 2019 - Nr. 359

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Jordbrugets regnskaber

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug