Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Dårligere resultater for økologiske landbrug i 2018

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2018

I 2018 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 462.000 kr., hvilket er mere end en halvering i forhold til året før. Tilbagegangen skyldes især lavere priser på de økologiske produkter og højere omkostninger i forbindelse med tørken i 2018. Der er tale om det første år med indtjeningsmæssig tilbagegang for gruppen af økologiske landbrugsbedrifter som helhed siden 2009.

Gennemsnitligt driftsresultat for heltidslandbrug omlagt til økologiKilde: www.Statistikbanken.dk/jord2.

Mælkeproducenter med positiv bundlinje trods mere end halvering af resultat

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg faldt til 646.000 kr. efter et historisk højt niveau på knap 1,5 mio. kr. pr. bedrift i 2017. Afregningsprisen på økologisk mælk faldt med 21 øre til 3,38 kr. pr. kg, hvilket gav et lavere bruttoudbytte, selvom mælkeydelsen pr. ko steg med 131 kg til 9.369 kg. Samtidig steg omkostningerne med ca. 350.000 kr. Efter beregnet ejeraflønning blev bundlinjen dog fortsat positiv med 99.000 kr.

Fortsat flere økologer presser balancen mellem udbud og efterspørgsel

Økonomien for økologisk produktion er ofte ganske følsom over for hastigheden af omlægninger og dermed balancen mellem udbud og efterspørgsel efter økologiske varer. I 2018 var der 626 omlagte økologiske heltidslandbrug. Når det ses som en andel af alle 9.563 heltidslandbrug svarer det til 7,0 pct., hvilket er en stigning i forhold til 4,8 pct. ti år tidligere. Der er flest økologiske landbrug med mælkeproduktion - 351 bedrifter. Antallet var ca. 10 pct. større end i 2017, og da bedrifterne også blev større i gennemsnit, betød det en betydelig stigning i den økologiske mælkemængde. I 2018 faldt den konventionelle mælkepris med 10 øre til 2,65 kr. pr. kg. Denne prisrelation betød, med en økologisk merpris på ca. 75 øre pr. kg, at driftsresultaterne var ganske lige for konventionelle og økologiske mælkeproducenter i 2018 efter nogle år med bedre resultater for økologerne.

Samtidig dækker de gennemsnitlige driftsresultater over betydelig variation. For den bedste fjerdedel af økologiske mælkeproducenter blev driftsresultatet i 2018 knap 2,1 mio. kr., mens den ringeste fjerdedel havde et negativt driftsresultat på knap 0,5 mio. kr. De nærmere karakteristika for kvartilgrupper efter driftsresultat kan studeres i www.statistikbanken.dk/jord2.  

Også stor tilbagegang i resultatet for økologiske svine- og planteproducenter

I 2018 øgedes antallet af økologiske bedrifter specialiseret i svin til 39, og bedrifterne producerede også flere svin, hvilket derfor øgede udbuddet af økologisk svinekød. Prisen pr. slagtesvin faldt med næsten 400 kr. til 2.039 kr., hvilket gav et fald i det gennemsnitlige driftsresultat fra 1,8 mio. kr. i 2017 til -21.000 kr. i 2018. I 2019 fortsætter prisen på økologisk svinekød med at falde, se Friland, mens konventionelt svinekød udviser betydelige prisstigninger som følge af situationen med svinepest i Asien, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:325, Jordbrugets prisforhold 2. kvt. 2019. For de godt 100 økologiske bedrifter med planteavl som speciale faldt driftsresultatet som følge af mindre bruttoudbytte til 199.000 kr., hvilket er 342.000 kr. lavere end i 2017.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Planteavl

Alle

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

antal

Bedrifter

323

317

351

31

34

39

81

116

104

568

587

626

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

209

227

238

169

141

142

285

267

260

202

212

210

Dyreenheder, antal

295

315

323

155

149

152

9

17

13

199

196

210

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

8079

9229

8788

10871

10199

8208

3259

3875

3298

6522

7010

6745

- Heraf miljøtilskud

183

238

263

161

168

174

321

329

336

194

236

245

Driftsomkostninger

6473

7288

7641

7545

7937

7760

2351

2774

2637

5162

5481

5860

- Heraf foder

3112

3612

3716

4349

4318

4562

111

410

280

2355

2503

2746

- Heraf arbejdskraft

668

751

805

734

944

891

353

322

343

552

581

628

Resultat af primær drift

1606

1941

1146

3326

2261

448

909

1101

660

1360

1529

885

Finansieringsomkostninger

1013

1084

1139

678

769

790

1122

1149

1010

898

962

944

Generelle driftstilskud

573

614

639

359

308

322

633

589

549

510

537

521

Driftsresultat

1166

1470

646

3007

1800

-21

420

541

199

973

1105

462

- Bedste fjerdedel

2363

3259

2062

5861

3783

1171

..

1645

1431

2442

2770

1775

- Dårligste fjerdedel

148

240

-492

930

326

-1626

-151

-268

-859

-18

-2

-590

Driftsresultat efter ejeraflønning

656

956

99

2509

1329

-486

64

159

-188

507

625

-34

Nøgletal

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

4,0

4,5

2,6

8,7

6,5

1,0

2,5

3,0

2,0

3,7

3,9

2,3

Soliditetsgrad efter hensættelser

19,9

18,7

17,6

31,0

21,8

23,6

24,1

21,9

22,6

22,4

20,6

19,9

Kilde: www.Statistikbanken.dk/jord2 og jord7.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. september 2019 - Nr. 358

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker fuldt omlagte økologiske bedrifter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation