Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

1 ud af 7 kr. til sociale ydelser opkræves i skat

Sociale udgifter 2018

De samlede sociale udgifter udgjorde 708 mia. kr. i 2018. Heraf blev 100 mia. kr. opkrævet i skat, da de fleste typer af kontante ydelser er skattepligtige. Forskellen mellem de sociale ydelser før og efter skat er især markant for området alderdom. De sociale udgifter inkluderer både offentlige og private foranstaltninger. Den private del af udgifterne på 88 mia. kr. er især relateret til obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

Sociale udgifter på hovedområde før og efter skat. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk\esspros1.

Folkepensionen udgør halvdelen af udgifterne til alderdom

Af de samlede udgifter til alderdom på 271 mia. kr., var folkepension med 135 mia. kr. den største post. Obligatoriske arbejdsmarkedspensioner udgjorde 34 mia. kr., pleje- og botilbud 45 mia. kr., tjenestemandspensioner 29 mia. kr., mens ATP i 2018 havde udgifter på 16 mia. kr. til social beskyttelse.

Sociale udgifter til alderdomKilde: www.statistikbanken.dk\esspros1.

Det offentlige stod for 75 pct. af finansieringen

Hovedparten af de sociale ydelser finansieres over skatten, og i 2018 udgjorde den offentlige andel af den samlede finansiering af sociale udgifter 75 pct. Arbejdsgivere bidrog med 11 pct. via indbetalinger til forsikrings- og pensionsselskaber samt ATP mfl. De sikrede selv bidrog med 8 pct. af finansieringen, mens de resterende 6 pct. kom fra afkast fra formuer placeret i pensionsselskaber mv. Den samlede finansiering overstiger udgifterne. Det skyldes alene formueopbygning i form af indbetalinger og formueindkomst knyttet til de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

Finansiering af sociale udgifter fordelt på hovedområde og finansieringstype. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk\esspros2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Med denne offentliggørelse af tidsserien for 2007-2018 er statistikken forbedret på flere punkter. De væsentligste ændringer er, at der nu medtages udgifter til specialpædagogisk støtte og udgifter til befordring.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. november 2019 - Nr. 418

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken giver en sammenhængende beskrivelse af samlede udgifter forbundet med social beskyttelse. Derfor medtages alle udgifter hertil, både kontantydelser og ydelser i naturalier som fx udgifter til sygehusvæsenet og beskæftigelsesforanstaltninger. Statistikken omfatter både offentlige og private udgif-ter af kollektiv art og som er uden obligatoriske modydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation