Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fire ud af ti var i stofmisbrugsbehandling for 1. gang

Stofmisbrugsbehandling social 2018

Der var i 2018 i alt 7.782 påbegyndte stofmisbrugsbehandlingsforløb i en af de 87 kommuner, der har godkendt de indberettede data til Stofmisbrugsdatabasen. I 40 pct. af behandlingsforløbene var det første gang den pågældende person, var i stofmisbrugsbehandling. 42 pct. af forløbene blev afsluttet inden for året, mens 58 pct. stadig var aktive ved udgangen af 2018. Ud af de 7.559 behandlingsforløb, der blev afsluttet i 2018, var 45 pct. påbegyndt samme år.

Aktivitet i stofmisbrugsbehandlingen for kommuner, der har godkendt data i 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 samt særkørsel, der ikke kan genfindes i statistikbanken.

Stigende aktivitet i stofmisbrugsbehandlingen fra 2015-2018

Aktiviteten i stofmisbrugsbehandlingen har generelt været stigende i perioden fra 2015 til 2018. Den største stigning ses i antal anmodninger og iværksættelser. I 2015 var der 92 pct. af anmodningerne, der blev iværksat, mens det i 2018 var 95 pct. For med rimelighed at kunne sammenligne aktiviteten over år, skal kommunerne have godkendt alle år. 81 kommuner har godkendt data for hele perioden fra 2015-2018.

Stofmisbrugsbehandling, aktiviteten for kommuner, der har godkendt data alle år

 

2015

2016

2017

2018

Ændring 2017-2018

 

antal

pct.

Anmodninger

6166

6331

6682

7269

587

8,8

Iværksættelser

5658

5740

6279

6941

662

10,5

Afsluttede behandlinger

5981

6061

6337

6711

374

5,9

Kontaktforløb1

15188

15531

16161

17084

923

5,7

Behandlingsforløb2

14505

14573

15351

16353

1002

6,5

Personer i behandling3

13928

14010

14730

15694

964

6,5

Anm.: Da 2015 ikke har undergået samme detaljerede kvalitetskontrol som de nyere år, kan der særligt i 2015 mangle indberetninger til Stofmisbrugsdatabasen.
1 En person har anmodet myndigheden om behandling. Kontaktforløbet kan være iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.
2 Defineret ved at behandlingen er iværksat af myndigheden.
3 Opgøres som unikke antal personer i behandlingsforløb.
Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 og www.statistikbanken.dk/smdbv002.

Gennemsnitligt var 3,3 personer pr. 1.000 indbyggere i behandling

Befolkningen i de 87 kommuner, der har godkendt de indberettede oplysninger til Stofmisbrugsdatabasen i 2018, udgør 90 pct. af hele befolkningen. For de godkendte kommuner varierer andelen i stofmisbrugsbehandling mellem 0,0 og 7,7 pr. 1.000 indbyggere i kommunen.

Personer i stofmisbrugsbehandlingsforløb pr. 1.000 indbyggere. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv002 og www.statistikbanken.dk\folk1a.

Forbedret datakvalitet giver opjusteringer

Tallene for de tidligere år er blevet revideret. Ved offentliggørelsen af tal for 2017 indgik 79 godkendte kommuner i statistikken. Det er, efter kvalitetsforbedring af indberetningerne, blevet til 90 godkendte kommuner for 2017. I forbindelse med validering af data for 2018 har kommunerne også arbejdet på at rette fejl og mangler tilbage i tid. Kvalitetsforbedringen har medført en stigning i indberetningerne for de godkendte kommuner. Kigger man alene på de 79 kommuner, så er der kommet 3,5 pct. flere anmodninger i 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2019 - Nr. 243

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation