Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort fald i danskproduceret biomasse

Materialestrømsregnskab 2018

Tørken i sommeren 2018 betød en dårlig høst, som førte til en markant lavere indvinding af dansk biomasse. Således faldt indvindingen med 17 pct. i forhold til året før. Indvindingen af biomasse omfatter blandt andet høst, hugst og fiskeri. Korn og foderafgrøder var de mest ramte materialetyper med en reduktion på hhv. 30 pct. og 21 pct. i 2018 sammenlignet med 2017. Den lavere danske indvinding af biomasse blev delvis erstattet med import af korn og kornprodukter samt andre produkter hovedsagelig af biomasse. Importen af korn voksede med 391 tusinde tons i forhold til 2017, svarende til en stigning på 42 pct. Importen indeholder også træpiller, som ikke har direkte tilknytning til tørken i 2018. I perioden 2017 - 2018 er importen af træpiller vokset med 782 tusinde tons (24 pct.), som forklarer en tredjedel af stigningen i den samlede biomasseimport. Eksporten opgjort i vægt af varer med biomasseindhold var stort set uændret i perioden.

Biomassens materialestrømme efter indikatorKilde: www.statistikbanken.dk/mrm2.

Sand og grus fylder mere i den indenlandske materialeanvendelse

Biomassens materialestrømme opgøres som en del af den indenlandske materialeanvendelse (DMC, efter den engelske betegnelse "Domestic material consumption"). DMC opgøres som vægten af de ressourcer, der udvindes fra dansk natur tillagt vægten af de varer, der importeres og fratrukket vægten af eksporten. DMC er en indikator for den samlede mængde materialer, der i perioden er tilgået økonomien, og som stadig er på det geografiske område.

Den indenlandske materialeanvendelse var 136,5 mio. tons i 2018, som er på næsten samme niveau som året før. Sand, grus og andre ikke-metalliske mineraler og produkter heraf udgjorde 73,7 mio. tons (53 pct.) af DMC i 2018. Mængden i tons af ikke-metalliske mineraler i DMC er steget med 40 pct. fra 2009 til 2018. Væksten er drevet primært af bygge- og anlægsbranchens anvendelse af dansk indvundet sand og grus som input i deres produktion.

Biomassen og fossil energi udgjorde hhv. 38 og 26 mio. tons af den samlede DMC i 2018, som er en reduktion på hhv. 7 pct. og 18 pct. fra 2009 til 2018. For biomassen skyldes faldet udelukkende dansk ressourceindvinding, mens for fossil energi vedrører reduktionen både de danske og de udenlandske materialestrømme.

Fordeling af indenlandsk materialeanvendelse efter produkttypeKilde: www.statistikbanken.dk/mrm2.

Dansk økonomis fysiske materialestrømme fordelt på produkttyper. 2018

 

Dansk
ressource
indvinding

1.

Import2.

Direkte
materiale-
input
(3=1+2)
3.

Eksport4.

Indenlandsk
materiale-
anvendelse
(5=3-4)
5.

 

mio. ton

I alt

108,9

68,4

177,3

40,8

136,5

Biomasse

31,7

19,4

51,1

12,9

38,1

Metalliske mineraler og produkter heraf

0,0

6,2

6,2

5,4

0,8

Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf

68,1

10,6

78,7

6,0

72,7

Fossil energi og produkter heraf

9,1

27,6

36,7

10,7

26,1

Andre produkter

3,8

3,8

3,6

0,2

Affald til endelig anvendelse og deponering

0,9

0,9

2,2

-1,4

Anm.: Importen er opgjort inkl. olieprodukter, der anvendes af danske virksomheder til internationale transportaktiviteter i udlandet. Produkttyperne andre produkter og affald til endelig anvendelse og deponering er ikke relevante for opgørelsen af dansk ressourceindvinding.
Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2019 - Nr. 470

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på en række statistikker om dansk ressourceudvinding samt udenrigshandelsstatistikken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab