Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere ledige job i det private i 3. kvt.

Ledige stillinger 3. kvt. 2019

Antallet af ledige stillinger i den private sektor var i tredje kvartal 2019 på 36.100, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 700 mere end kvartalet før og tæt på topniveauet i fjerde kvartal 2018, hvor der var 36.200 ledige stillinger. Andelen af ledige stillinger var 2,0 pct. og dermed uændret i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. I samme periode var ledigheden uændret, ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), på 5,0 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03.

Kurven viser sammenhængen mellem ledige stillinger og AKU-ledigheden

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 og frem til andet halvår af 2018 har der overordnet set været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Herefter har billedet været lidt mere "mudret". Efter en stigning fra tredje til fjerde kvartal i 2018 er AKU-ledigheden nu tilbage på niveauet fra tredje kvartal 2018, mens andelen af ledige stillinger er 0,1 procentpoint lavere end i tredje kvartal sidste år.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03.

Størst stigning i branchen information og kommunikation

Branchen information og kommunikation havde i forhold til året før den største stigning i andelen af ledige stillinger. Andelen steg med 1,3 procentpoint til en andel på 4,5 pct. Dermed havde branchen også klart den højeste andel af ledige stillinger. Eneste anden branche med en stigning i andelen af ledige stillinger var industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, hvor andelen steg med 0,1 procentpoint til 1,7 pct. Største tilbagegang i andelen af ledige stillinger havde bygge og anlæg, hvor andelen faldt med 0,3 procentpoint til 2,5 pct. ledige stillinger. Handel og transport mv. havde et fald på 0,1 procentpoint til 1,6 pct. ledige stillinger. For brancherne finansiering, forsikring og ejendomshandel samt erhvervsservice var andelen af ledige stillinger uændret på hhv. 1,3 og 2,6 pct. Dermed havde branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel den laveste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

Trods et fald i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint i forhold til året før, havde de mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - fortsat den højeste andel af ledige stillinger på 2,2 pct. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde også et fald i andelen af ledige stillinger. Her faldt andelen med 0,3 procentpoint til 1,6 pct. Dette er også det laveste niveau af ledige stillinger i forhold til arbejdsstederne størrelse. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde, som de eneste, en stigning i andelen af ledige stillinger. Her steg andelen med 0,2 procentpoint til en andel på 2,1 pct. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - var andelen af ledige stillinger på 1,8 pct. og uændret i forhold til året før.

Andelen af ledige stillinger fortsat højest i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden steg andelen af ledige stillinger i forhold til året før med 0,1 procentpoint til 2,4 pct. ledige stillinger. Dermed er Hovedstaden stadig den region, der har den højeste andel af ledige stillinger. Region Sjælland havde også en stigning på 0,1 procentpoint til en andel på 1,8 pct. Region Nordjylland havde uændret 1,2 pct. ledige stillinger, hvilket er den laveste andel på tværs af regionerne. Både Region Syddanmark og Midtjylland havde et fald i andelen på 0,2 procentpoint til hhv. 1,7 og 1,8 pct. ledige stillinger.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2018

2019

2018

2019

 

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

35362

36247

34560

35362

36062

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

I alt - faktiske

35984

33378

34529

37444

36830

2,0

1,9

2,0

2,1

2,0

Hovedstaden

14638

15125

15647

17402

16058

2,3

2,3

2,4

2,6

2,4

Sjælland

3223

2545

2865

2565

3261

1,7

1,4

1,7

1,5

1,8

Syddanmark

6330

5053

5381

6235

5983

1,9

1,5

1,6

1,8

1,7

Midtjylland

7542

7190

6690

7142

7351

2,0

1,8

1,7

1,8

1,8

Nordjylland

1831

1817

2100

2289

1763

1,2

1,2

1,4

1,5

1,2

Uden fast arbejdssted1

2421

1648

1845

1812

2413

3,7

2,8

3,0

2,8

3,5

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2019

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

36830

7004

13471

3713

10228

2413

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5956

683

1805

558

2889

22

Bygge og anlæg

4282

1215

1982

593

458

34

Handel og transport mv.

11724

2887

4360

1369

2734

375

Information og kommunikation

5189

790

2732

456

1190

21

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1694

150

458

163

916

9

Erhvervsservice

7985

1280

2135

575

2042

1953

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,0

2,2

2,1

1,6

1,8

3,5

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,7

2,6

2,1

1,2

1,6

1,2

Bygge og anlæg

2,5

3,0

2,7

2,4

1,5

1,5

Handel og transport mv.

1,6

2,0

1,4

1,4

1,7

1,7

Information og kommunikation

4,5

4,1

7,7

3,6

2,6

0,8

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,3

0,5

1,5

1,5

1,6

1,2

Erhvervsservice

2,6

2,3

2,6

1,5

2,1

5,0

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2019 - Nr. 459

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation