Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere beskæftigede men færre præsterede timer

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2019

Beskæftigelsen steg med 0,2 pct. og lønsummen steg med 0,5 pct. fra første til andet kvartal i begge de to sektorgrupper virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service. Mens udviklingen i beskæftigelse og lønsum fulgtes ad i sektorgrupperne i perioden, steg antallet af præsterede timer i offentlig forvaltning og service med 0,2 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,4 pct. i virksomheder og organisationer. Samlet set faldt de præsterede timer med 0,2 pct.

Udvikling fra 1. kvt. 2019 til 2. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i information og kommunikation

Beskæftigelsen steg i alt med 0,2 pct. Den største stigning var i branchegruppen information og kommunikation som steg med 0,6 pct., og den næststørste stigning var i finansiering og forsikring med 0,5 pct. Beskæftigelsen faldt med 0,8 pct. i landbrug, skovbrug og fiskeri, med 0,2 pct. i kultur, fritid og anden service, og med 0,1 pct. i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Færre præsterede timer

Antallet af præsterede timer faldt samlet set med 0,2 pct. fra første til andet kvartal. Det største fald skete i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri, som faldt med 2,0 pct., efterfulgt af erhvervsservice med et fald på 1,7 pct. Den største stigning skete i information og kommunikation, hvor antallet af præsterede timer steg med 2,0 pct., efterfulgt af finansiering og forsikring med en stigning på 1,5 pct. 

Højere lønsum i de fleste branchegrupper

Lønsummen steg med 0,5 pct. fra første til andet kvartal. Med 1,8 pct. steg lønsummen mest i branchegruppen ejendomshandel og udlejning efterfulgt af handel og transport mv. med en stigning på 1,6 pct. De eneste branchegrupper med fald i lønsummen var industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og information og kommunikation, hvor lønsummen faldt med hhv. 1,3 og 0,1 pct.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 2. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2019

 

Gnsntl. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2960519

0,2

 

987317

-0,2

 

292425

0,5

Virksomheder og organisationer1

2131814

0,2

 

718680

-0,4

 

207104

0,5

Offentlig forvaltning og service2

828705

0,2

 

268637

0,2

 

85321

0,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72187

-0,8

 

25361

-2,0

 

3190

0,1

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

345038

-0,1

 

128393

-0,9

 

43196

-1,3

Bygge og anlæg

182991

0,1

 

70776

-0,6

 

18114

0,6

Handel og transport mv.

729599

0,3

 

221829

0,1

 

58701

1,6

Information og kommunikation

118128

0,6

 

42791

2,0

 

15383

-0,1

Finansiering og forsikring

82830

0,5

 

28906

1,5

 

14727

0,1

Ejendomshandel og udlejning

48911

0,2

 

16972

-0,4

 

4212

1,8

Erhvervsservice

343974

0,2

 

119445

-1,7

 

35253

0,5

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

896292

0,3

 

291904

0,4

 

89959

0,7

Kultur, fritid og anden service

136359

-0,2

 

38839

-1,4

 

9689

0,7

Anm.: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og www.statistikbanken.dk/atr114.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2019 - Nr. 338

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation