Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Øget pensionsalder giver flere offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 3. kvt. 2019

Fra andet til tredje kvartal af 2019 er antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, steget med 3.700 personer. Det betyder, at der nu er 705.700 offentligt forsørgede. Stigningerne i 2019 skyldes den øgede folkepensionsalder fra og med januar 2019. De små stigninger i 2019 følger efter en årrække med fald. Således faldt antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, med 150.400 personer fra starten af 2010 til afslutningen af 2018, svarende til et fald på 18 pct. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Lidt færre SU-modtagere

Fra andet til tredje kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 1.800 til 320.300. Hermed er antallet faldet med 5.800 siden højdepunktet i tredje kvartal 2017.

Flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af personer på tidlig tilbagetrækning med 1.400. Denne stigning skyldes, at der i tredje kvartal var 1.600 flere på førtidspension, 100 færre på efterløn og 100 færre på fleksydelse i forhold til andet kvartal.

Flere nettoledige

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af nettoledige med 1.900 personer til i alt 87.400.

Færre personer i vejledning og opkvalificering i alt

Fra andet til tredje kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 1.100 personer til 23.900.

Flere personer i fleksjob

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af personer i fleksjob med 1.300 til 73.300 personer. Bemærk, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet, se note 1 til tabellen.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

Ændring

 

3. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

2. kvt. 2019
- 3. kvt. 2019

3. kvt 2018
- 3. kvt. 2019

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

699774

701992

705722

0,5

0,8

Nettoledige i alt

86298

85513

87425

2,2

1,3

Ledige dagpengemodtagere

69122

70409

72641

3,2

5,1

Ledige kontanthjælpsmodtagere

17176

15104

14784

-2,1

-13,9

Feriedagpenge

5179

3792

3808

0,4

-26,5

Vejledning og opkvalificering i alt

28917

25020

23944

-4,3

-17,2

Vejledning og opkvalificering (d)

3594

3689

3451

-6,5

-4,0

Vejledning og opkvalificering (k)

24403

20506

19570

-4,6

-19,8

Jobrettet uddannelse (d) 

920

825

923

11,9

0,3

Støttet beskæftigelse i alt

97284

100541

100985

0,4

3,8

Virksomhedspraktik(d)

3293

3431

3454

0,7

4,9

Virksomhedspraktik(k)

15265

14914

14455

-3,1

-5,3

Nytteindsats (k)

983

1137

1059

-6,9

7,7

Ansættelse med løntilskud (d)

2046

2092

2016

-3,6

-1,5

Ansættelse med løntilskud (k)

3107

2862

2817

-1,6

-9,3

Jobrotation (d)

221

245

162

-33,9

-26,7

Jobrotation (k)

47

43

32

-25,6

-31,9

Fleksjob1

68267

71988

73257

1,8

7,3

Skånejob1

4054

3829

3733

-2,5

-7,9

Barselsdagpenge i alt2

50110

49046

49631

1,2

-1,0

Tilbagetrækning i alt

248966

253588

254994

0,6

2,4

Førtidspension

198898

203025

204589

0,8

2,9

Efterløn

47078

47629

47531

-0,2

1,0

Fleksydelse

2991

2933

2874

-2,0

-3,9

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

183020

184492

184935

0,2

1,0

Kontanthjælpsmodtagere3

72361

69814

69103

-1,0

-4,5

Integrationsydelse4

5232

5029

4963

-1,3

-5,1

Revalideringsydelse

1008

908

869

-4,3

-13,8

Ledighedsydelse

13749

14369

14665

2,1

6,7

Sygedagpenge mv.2, 5

53367

55972

56891

1,6

6,6

Ressourceforløb

19948

20289

20242

-0,2

1,5

Jobafklaringsforløb

17355

18112

18203

0,5

4,9

SU-modtagere

322435

322037

320279

-0,5

-0,7

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i indeværende statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.

1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion. Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 3. kvt. 2019 er antallet af såvel barsels- som sygedagpengemodtagere blevet opjusteret med 2 pct., inden sæsonkorrektion.
3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2019 - Nr. 479

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede