Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Erhvervsuddannede kommer hurtigst i arbejde

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2017

Dem med en erhvervsuddannelse havde den højeste beskæftigelsesfrekvens blandt dem, der gennemførte en kompetencegivende uddannelse i 2015. Tre måneder efter endt uddannelse var 73 pct. allerede i job, og beskæftigelsesfrekvensen var helt stabil de første par år efter endt uddannelse. Modsat steg beskæftigelsesfrekvensen løbende for dem med videregående uddannelser. Først efter 21 måneder efter endt uddannelse var personer med en mellemlang eller en lang videregående uddannelse ved at være på samme niveau, idet hhv. 72 og 70 pct. var i beskæftigelse. Dem med en kort videregående uddannelse havde en lavere beskæftigelsesfrekvens, og 54 pct. var i beskæftigelse 21 måneder efter endt uddannelse. Personer med en bacheloruddannelse havde den laveste beskæftigelsesfrekvens, og det var også den eneste uddannelsesgruppe, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt de første år efter uddannelse. Kun 8 pct. var i beskæftigelse efter 21 måneder.

Andel i beskæftigelse efter fuldført uddannelse i 2015Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10.

Bachelorerne læser videre

Den store forskel i beskæftigelsesfrekvensen kan delvis forklares med andre valg end at søge arbejde. 80 pct. af bachelorerne fortsatte direkte videre på de lange videregående uddannelser for at tage en kandidatgrad. Lidt mere end en tredjedel af dem, der havde fuldført en kort videregående uddannelse, fortsatte ligeledes direkte videre i uddannelsessystemet.

Kandidater har højeste arbejdsløshedsfrekvens efter endt uddannelse

Af dem der færdiggjorde deres kompetencegivende uddannelse i 2015 havde gruppen med en lang videregående uddannelse den højeste arbejdsløshedsfrekvens. Tre måneder efter endt uddannelse var 30 pct. af årgangen arbejdsløse. Efter 21 måneder var frekvensen faldet til 7 pct., hvor den højeste arbejdsløshedsfrekvens fandtes blandt dem med en kort videregående uddannelse. Arbejdsløshedsfrekvensen var også forholdsvis høj i starten blandt dem med en mellemlang videregående uddannelse med 21 pct. efter tre måneder, men faldt til gengæld hurtigt, og var blandt de laveste med 5 pct. efter 21 måneder.

Beskæftigelsesstatus 21 måneder efter fuldført uddannelse i 2015Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10.

Stabil beskæftigelse efter endt uddannelse

Beskæftigelsesfrekvensen efter endt uddannelse har været ret stabil over en årrække. Blandt dem, der har gennemført en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, er der sket en stigning i beskæftigelsen på ca. 4 procentpoint fra 2012 til 2015, når opgørelsen foretages tre måneder efter endt uddannelse. I gruppen med korte og lange videregående uddannelser ses der næsten ingen ændringer i perioden fra 2012 til 2015. Til gengæld er der sket en stigning i beskæftigelsesfrekvensen for alle uddannelsesgrupperne, når beskæftigelsen opgøres 21 måneder efter endt uddannelse. Den største stigning ses blandt dem med erhvervsuddannelser eller korte videregående uddannelser, hvor beskæftigelsesfrekvensen er steget med ca. 3 procentpoint. For de lange og mellemlange videregående uddannelser ses der i samme periode en stigning på ca. 1 procentpoint.

Beskæftigelsesfrekvensen tre måneder efter fuldført uddannelse fordelt på uddannelsesgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. maj 2019 - Nr. 207

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation