Gå til sidens indhold

Bedste sommer nogensinde for danske hoteller

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. august 2019

Antallet af hotelovernatninger i sommermånederne er de seneste ti år steget fra knap 3,5 mio. overnatninger i sommeren 2009 til rekordhøje 5,8 mio. overnatninger i sommeren 2019 - en stigning på 68 pct. Det samlede antal overnatninger er siden sommeren 2009 steget med 18 pct. til 16,6 mio. overnatninger. Hotellerne er i perioden gået fra en andel på 25 pct. af de samlede overnatninger til en andel på 35 pct. Campingovernatningernes andel er i samme periode faldet med 10 procentpoint. Til trods for hotellernes markante fremgang er campingpladserne - med undtagelse af feriehusene, som ikke er omfattet af denne statistik - dog stadig den mest benyttede overnatningsform om sommeren med næsten 7,5 mio. overnatninger i 2019.

Overnatninger i sommermånederne juni, juli og august, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Lille fald i overnatninger i august, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger faldt 2,6 pct. i august 2019 i forhold til juli 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller gik ned med 1,5 pct., feriecentre med 5,5 pct., og vandrerhjemsovernatninger faldt med 6,1 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2019

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

 

Juni - aug./
mar. - maj

Aug./
juli

 

1.000

 

pct.

I alt

1891,9

1933,9

1905,8

1931,5

1961,4

1909,9

 

1,2

-2,6

Hoteller

1377,3

1407,0

1392,7

1410,2

1435,0

1413,4

 

2,0

-1,5

Feriecentre

325,4

332,3

321,4

330,3

332,4

314,2

 

-0,2

-5,5

Vandrerhjem

189,3

194,5

191,7

191,0

193,9

182,2

 

-1,4

-6,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

År til dato

Æn-
dring

 

2018

2019

 

2018

2019

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

4978,5

5022,9

1

26193,2

26860,5

3

Heraf danske

2740,6

2765,6

1

16038,0

16556,5

3

Øst for Storebælt

1984,6

2025,7

2

10783,9

11193,5

4

Vest for Storebælt

2994,0

2997,2

0

15409,3

15667,0

2

Hoteller mv.

1872,6

1972,9

5

10987,7

11634,7

6

Heraf danske

974,4

1037,3

6

5936,6

6472,7

9

Øst for Storebælt

1135,9

1199,1

6

6614,1

6993,5

6

Vest for Storebælt

736,6

773,8

5

4373,6

4641,2

6

Feriecentre

502,8

502,9

0

2819,8

2928,5

4

Heraf danske

253,3

258,3

2

1875,0

1975,2

5

Øst for Storebælt

108,5

108,4

0

647,4

659,4

2

Vest for Storebælt

394,2

394,5

0

2172,5

2269,0

4

Campingpladser

2109,3

2058,6

-2

9845,7

9760,0

-1

Heraf danske

1307,9

1262,0

-4

7073,3

6887,2

-3

Øst for Storebælt

477,4

459,7

-4

2096,3

2108,9

1

Vest for Storebælt

1631,9

1598,9

-2

7749,5

7651,2

-1

Vandrerhjem

276,1

271,2

-2

1537,1

1605,0

4

Heraf danske

112,8

112,7

0

642,7

751,0

17

Øst for Storebælt

194,1

189,1

-3

1120,6

1144,2

2

Vest for Storebælt

82,0

82,0

0

416,5

460,8

11

Lystbådehavne

217,8

217,3

0

1002,8

932,3

-7

Heraf danske

92,2

95,2

3

510,3

470,4

-8

Øst for Storebælt

68,7

69,3

1

305,5

287,6

-6

Vest for Storebælt

149,2

148,0

-1

697,3

644,7

-8

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2019 - Nr. 371

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation