Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Prisen på huse stiger stadig mere end lejligheder

Ejendomssalg (md.) august 2019

I august var det niende måned i træk, at priserne på enfamiliehuse steg mere end på ejerlejligheder, når man måler i forhold til samme måned året før. På landsplan var den årlige stigning på enfamiliehuse i august på 3,2 pct., mens ejerlejligheder steg med 1,2 pct. I 2019 er det kun i månederne januar, juni og august, at priserne på ejerlejligheder er steget i forhold til samme måned sidste år. Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i slutningen af 2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse, men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder. I elleve ud af de seneste tretten måneder er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder målt i forhold til samme måned sidste år.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Priserne på ejerlejligheder faldt i fem af årets første otte måneder

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet i fem ud af årets første otte måneder, når man sammenligner med samme måned året før. I Region Hovedstaden begyndte året (januar-marts) med højere prisændringer end på landsplan, men i de seneste fem måneder (april-august) er billedet vendt, og prisændringerne er nu lavere i Hovedstaden end i resten af landet. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder imidlertid steget ca. 26 pct. både på landsplan og i Region Hovedstaden.

Procentvis prisudvikling for ejerlejligheder for hele landet og Hovedstaden i 2019

 

Landsplan

 

Region Hovedstaden

 

Prisindeks
 

Prisændring
over 12 måneder

 

Prisindeks
 

Prisændring
over 12 måneder

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

Januar*

123,2

0,4

 

124,9

1,1

Februar*

123,0

-0,7

 

125,5

0,5

Marts*

123,7

-1,7

 

125,5

-1,1

April*

124,8

-0,6

 

125,1

-1,6

Maj*

125,7

-0,2

 

126,2

-1,9

Juni*

127,3

1,0

 

128,1

0,9

Juli*

124,9

-0,2

 

123,9

-2,3

August*

126,0

1,2

 

126,3

0,2

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Regionale prisstigninger på enfamiliehuse i næsten hele 2019

Med få undtagelser er priserne på enfamiliehuse i alle regioner steget i de første otte måneder af 2019 i forhold til de samme måneder året før. Dog har februar budt på faldende priser i Region Nordjylland, ligesom der også var fald i Region Sjælland i marts, i Region Midtjylland i juli måned og i Region Syddanmark i august.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse, fordelt på regioner. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Færre solgte ejerlejligheder i Region Hovedstaden

På landsplan er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse i 2019 indtil videre på 12.807, mens det tilsvarende tal er 4.615 for ejerlejligheder. Set i forhold til 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler 2,6 pct. højere for enfamiliehuse og 1,1 pct. lavere for ejerlejligheder. Ser man på udviklingen med handler siden 2015, skiller handlen med ejerlejligheder i Region Hovedstaden sig ud ved, at tendensen har været faldende, mens tendensen omvendt har været stigende i det øvrige land for enfamiliehuse. Dette kan hænge sammen med, at priserne på ejerlejligheder i Region Hovedstaden har oplevet de største prisstigninger på 24,3 pct. fra 2015 til 2018, mens fx priserne på enfamiliehuse i Region Sjælland i samme periode er steget noget mindre med 15,1 pct.

Handler med ejerlejligheder i almindelig fri handel, regional fordeltKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. oktober 2019 - Nr. 397

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation