Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Niveauet for tvangsauktioner er lavt og stabilt

Tvangsauktioner august 2019

Med 192 tvangsauktioner i august mod 199 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med 4 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2019 ligget historisk lavt og stabilt, med et genemsnit på 186 auktioner om måneden. Hvis man ser bort fra enkeltstående måneder de senere år, skal man helt tilbage til første halvdel af 2008 for at finde et tilsvarende lavt niveau, som den seneste tid har budt på.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Det er oftest enfamilihuse, der går på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse generelt udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2018

2019

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede

268

245

247

203

229

241

179

195

190

157

199

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

315

251

234

159

200

228

211

200

181

122

173

181

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

7

7

7

5

4

9

4

5

7

3

6

5

Enfamiliehuse

191

155

145

103

135

137

121

126

110

81

107

121

Ejerlejligheder

25

11

8

9

21

27

17

9

18

8

15

15

Sommerhuse

28

24

17

7

8

14

18

18

15

9

12

4

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

1

7

5

5

5

4

7

5

6

3

3

2

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

12

10

12

6

4

2

7

9

3

2

6

10

Rene forretningsejendomme

2

-

2

3

1

1

6

1

-

1

1

2

Fabriks- og lagerejendomme

3

-

-

1

2

3

4

1

3

1

2

1

Ubebyggede grunde

13

16

20

7

8

13

9

6

2

3

7

7

Andet bebygget

33

21

18

13

12

18

18

20

17

11

14

14

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

58

32

19

14

23

45

30

26

24

12

22

33

Sjælland

105

68

62

62

60

59

38

52

35

42

46

45

Syddanmark

64

71

63

32

52

49

75

61

52

20

39

24

Midtjylland

47

53

63

28

51

38

48

38

51

33

32

48

Nordjylland

41

27

27

23

14

37

20

23

19

15

34

31

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. september 2019 - Nr. 322

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende. De sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner er behæftet med en øget usikkerhed, som følge af de udsving, som er et resultat af nedlukningen af den offentlige sektor, herunder fogedretterne, for at mindske spredningen af COVID-19, og det efterfølgende efterslæb efter genåbningen af domstolene. Der kan derfor også forekomme større revisioner bagud i tid i de kommende måneder, end hvad der typisk opleves. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation