Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Markant færre konkurser og tabte job

Konkurser august 2019

Der var 177 konkurser i august blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 18 pct. færre end i juli. Konkurserne medførte 655 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 43 pct. færre end i juni. I perioden juni-august var der 11 pct. færre konkurser end i marts-maj, og jobtabet var 13 pct. lavere. Der er i denne artikel fokus på konkurser blandt tøjbutikker.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

De fysiske tøjbutikker er under pres fra internethandlen

Antallet af konkursramte tøjforretning er steget markant, og der har med 90 konkurser i årets første otte måneder i år allerede været flere konkurser i 2019 end i årene siden 2010. Også omsætningen i de konkursramte virksomheder overstiger i 2019 omsætningen i årene 2011-2018. Konkurserne siden 2011 er sket blandt en ret stabil bestand af butikker på omkring 3.900 med en lige så stabil omsætning på ca. 20 mia. kr. om året til sammen.

Konkursramte tøjforretninger, omsætning og antal. 2009-2018 hele året og 2019 januar-augustKilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Flere netbutikker

Hvor butiksantallet og omsætningen i de fysiske butikker ikke har ændret sig, er billedet anderledes for den netbaserede handel med stor stigning i antal virksomheder og omsætning. Selv om de fleste indenlandske nethandelsvirksomheder er ganske små, og også handler med andre varer, svarer deres omsætning nu til knap 10 pct. af de fysiske tøjbutikkers. Dertil kommer udenlandske internetbutikker, som ikke fremgår af vores statistikker.

Laveste niveau for tabte job siden oktober 2016

I faktiske tal var der i alt 395 konkurser i august. Heraf ramte 151 eller 38 pct. aktive virksomheder. De stod for 98 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. Region Hovedstaden og Region Midtjylland stod hver især for 27 pct. af de 655 tabte job, mens 19 pct. fandt sted i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 8 pct. og 18 pct. af de tabte job. Niveauet for jobtabet i august er det laveste siden oktober 2016.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

603

556

593

642

642

616

571

1110

926

726

552

744

615

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

221

236

193

183

180

189

247

219

218

207

182

215

177

Faktiske i alt

380

414

601

1081

793

686

508

1192

966

637

461

636

395

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9

16

12

22

19

24

34

16

10

17

8

14

5

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

13

17

25

37

25

25

33

49

35

39

26

36

21

Bygge og anlæg

70

61

88

123

101

74

57

106

92

99

79

93

59

Handel og transport mv.

125

154

190

302

229

215

148

337

302

219

146

188

126

Ejendomshandel og udlejning

7

12

17

25

13

16

18

25

16

16

10

17

11

Erhvervsservice

49

71

98

185

131

120

79

224

138

95

71

104

70

Øvrige brancher, ex. uoplyste

87

65

143

324

219

185

117

380

324

129

105

167

92

Uoplyst aktivitet

20

18

28

63

56

27

22

55

49

23

16

17

11

Hovedstaden

178

155

364

717

486

433

169

805

684

313

198

360

175

Sjælland

44

51

63

88

86

61

60

78

56

71

54

71

65

Syddanmark

52

67

54

86

51

79

113

114

105

99

55

60

45

Midtjylland

79

92

88

152

124

75

115

144

85

101

113

107

77

Nordjylland

27

49

32

38

46

38

51

51

36

53

41

38

33

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

978

772

900

1027

672

1886

1118

1060

861

1039

783

1150

655

Hovedstaden

365

194

367

413

161

438

194

287

214

346

233

267

177

Sjælland

76

96

82

149

153

875

81

150

97

123

150

62

120

Syddanmark

211

202

196

200

93

224

419

228

220

263

151

331

126

Midtjylland

279

179

188

171

169

251

315

293

210

183

167

342

178

Nordjylland

47

101

67

94

96

98

109

102

120

124

82

148

54

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (inklusive flere brancheopdelinger), www.statistikbanken.dk/konk8 og egne beregninger.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. september 2019 - Nr. 321

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation