Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere konkurser og flere tabte job i juli

Konkurser juli 2019

Der var 213 konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 18 pct. flere end i juni. Konkurserne medførte 1.150 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 47 pct. flere end i juni. I perioden maj-juli var der 12 pct. færre konkurser end i februar-april, og jobtabet var 2 pct. lavere. Der er i denne artikel fokus på det daglige brød.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Relativt høje konkursandele blandt bagerier og brødudsalg

Antallet af bagerier med eget bageri og med ansatte eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. - de aktive - er siden 2009 faldet fra omkring 660 butikker til 480 i 2018. Antallet af aktive selvstændige brødudsalg er i samme periode steget fra 170 til 220. Der har i perioden været 246 konkurser blandt bagerierne, hvilket hvert år svarer til 2,6-5,6 pct. af butikkerne. 92 brødudsalg er gået konkurs i perioden, hvor især 2013 og 2016 har haft høje konkursandele. Faldet i antal bagerier er ikke nødvendigvis ensbetydende med færre butikker, idet en del formentlig er blevet videreført som kædeejede brødudsalg i forbindelse med opkøb.

Bagerier og brødudsalg, antal aktive virksomheder og konkursandeleKilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Stigende omsætning og beskæftigelse i bagerier og brødudsalg

Selv om det samlede antal bagerier og brødudsalg er faldet fra 2009 til 2018, er omsætningen og beskæftigelsen steget. Den samlede omsætning i løbende priser er steget fra 4,1 mia. kr. i 2009 til 4,9 mia. kr. i 2018, mens den samlede beskæftigelse opgjort i fuldtids årsværk er steget fra 5.000 til 5.700.

Bagerier og brødudsalg, omsætning og beskæftgielse i aktive virksomhederKilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

De aktive virksomheder stod kun for 33 pct. af konkurserne

I faktiske tal var der i alt 636 konkurser i juli. Heraf ramte 212 eller 33 pct. aktive virksomheder. De stod for 98 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 23 pct. af de 1.150 tabte job var placeret i Region Hovedstaden, mens 30 pct. var placeret i Region Midtjylland og 29 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 13 pct. og 5 pct. af de tabte job.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

712

595

556

593

641

643

618

573

1109

927

729

549

748

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

224

215

240

193

182

181

189

250

219

220

209

182

213

Faktiske i alt

564

380

414

601

1081

793

686

508

1192

966

637

461

636

Hovedstaden

337

178

155

364

717

486

433

169

805

684

313

198

360

Sjælland

51

44

51

63

88

86

61

60

78

56

71

54

71

Syddanmark

72

52

67

54

86

51

79

113

114

105

99

55

60

Midtjylland

74

79

92

88

152

124

75

115

144

85

101

113

107

Nordjylland

30

27

49

32

38

46

38

51

51

36

53

41

38

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1205

978

772

900

1027

672

1886

1118

1060

861

1039

783

1150

Hovedstaden

565

365

194

367

413

161

438

194

287

214

346

233

267

Sjælland

130

76

96

82

149

153

875

81

150

97

123

150

62

Syddanmark

187

211

202

196

200

93

224

419

228

220

263

151

331

Midtjylland

236

279

179

188

171

169

251

315

293

210

183

167

342

Nordjylland

87

47

101

67

94

96

98

109

102

120

124

82

148

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der brancheopdelinger.
Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4, www.statistikbanken.dk/konk8 og egne beregninger.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2019 - Nr. 294

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation