Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uændret forbrugerprisstigning

Forbruger- og nettoprisindeks august 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,4 pct. i august i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er den samme som i juli, hvor den årlige stigning også var 0,4 pct. Særligt hovedgrupperne fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, samt fritid og kultur holder indekset oppe. Det skyldes bl.a. prisstigninger på kød, grønsager og brød samt legetøj. Omvendt trækker hovedgrupperne beklædning og fodtøj, samt restauranter og hoteller ned i indekset. Inden for de to grupper er det hhv. prisændringer på tøj, samt leje af sommerhuse, der trækker ned i indekset.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Baseret på beregninger, der ikke kan genfindes i statistikbanken.

Hotelovernatninger, tøj og møbelvarer og boligudstyr trak indekset op

Den månedlige ændring i forbrugerprisindekset fra juli til august var et fald på 0,4 pct. Charterrejser, fødevarer og flyrejser trak indekset ned med 0,38 procentpoint. Omvendt trak prisstigninger på hotelovernatninger, tøj og møbler og boligudstyr indekset op med 0,24 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juli - aug. 2019

 

 

Aug. 2018 - aug. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,4

 

forbrugerprisindekset

 

0,4

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Hotelovernatninger

0,60

0,12

 

Fødevarer

10,41

0,27

Tøj

3,52

0,09

 

Husleje

21,03

0,18

Møbler og boligudstyr

2,05

0,03

 

Fjernvarme

1,99

0,16

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Charterrejser

1,57

-0,21

 

Sommerhusleje

0,37

-0,30

Fødevarer

10,41

-0,10

 

Elektricitet

2,51

-0,21

Flyrejser

0,58

-0,07

 

Brændstof

2,45

-0,11

Kilde: Baseret på beregninger, der ikke kan genfindes i statistikbanken.

Lavere prisstigninger på varer og højere prisstigninger på tjenester

I august 2019 var årsstigningen på varer 0,0 pct., hvor årsstigningen lå på 0,2 pct. måneden før. Dette forklares bl.a. af prisfald på brændstof.

August måneds årsstigning på tjenester var 0,8 pct. mod 0,5 pct. måneden før, hvilket bl.a. hænger sammen med højere priser på hotelovernatninger mv.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i august. Stigningen på 2,4 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 3,2 pct., hvilket skyldes lavere priser på tøj.

Højere priser på beklædning og fodtøj den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Prisstigningen på 2,4 pct. skyldes overvejende afslutningen på sommerudsalget. Fritid og kultur faldt 2,2 pct. i forhold til måneden før, hvilket især skyldes lavere priser på charterrejser.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar
2019

August

 

Juli

August

Juli 2019
- aug. 2019

Juli 2018
- juli 2019

Aug. 2018
- aug. 2019

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,7

103,5

103,1

-0,4

0,4

0,4

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

102,5

105,9

104,8

-1,0

2,2

2,2

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,4

104,0

103,6

-0,4

1,3

1,2

Beklædning og fodtøj

4,37

92,5

87,4

89,5

2,4

-2,9

-3,2

Bolig

29,72

103,2

103,6

103,7

0,1

0,6

0,5

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,34

97,3

96,6

97,3

0,7

-0,5

0,0

Sundhed

2,98

101,1

102,5

102,5

0,0

1,4

1,4

Transport

12,41

103,7

104,5

103,3

-1,1

0,6

-0,4

Kommunikation

2,12

85,8

85,7

86,1

0,5

-0,2

0,3

Fritid og kultur

11,31

102,8

106,8

104,5

-2,2

0,8

1,7

Uddannelse

0,85

109,3

111,1

111,9

0,7

2,9

2,4

Restauranter og hoteller

6,28

114,3

111,9

112,9

0,9

-3,5

-1,2

Andre varer og tjenester

9,51

103,9

104,2

104,0

-0,2

0,1

0,1

Varer

47,59

98,6

98,8

98,6

-0,2

0,2

0,0

Tjenester

52,41

106,5

107,9

107,4

-0,5

0,5

0,8

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,8

103,7

103,4

-0,3

0,3

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,1

104,1

103,7

-0,4

0,5

0,6

HICP i alt

102,2

103,1

102,7

-0,4

0,4

0,5

HICP-CT i alt

102,6

103,5

103,1

-0,4

0,4

0,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2019 - Nr. 332

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information