Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Karakterer har betydning for uddannelsesvalg

Fuldførte videregående uddannelser 2017/2018

87 pct. af 30-35-årige med fuldført videregående uddannelse og karaktergennemsnit fra deres gymnasiale uddannelse på over 9 havde i 2018 fuldført en form for akademisk uddannelse. For dem med et karaktergennemsnit på under 5, var det 24 pct., der i 2018 havde fuldført en akademisk uddannelse. For personer med et lavt karaktergennemsnit er det i stedet korte og mellemlange videregående uddannelser, der er populære. Personer med et karaktergennemsnit over 5 vælger derimod oftere en akademisk uddannelse frem for en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

30-35-årige med en fuldført videregående uddannelse fordelt på karaktergennemsnit på gymnasial uddannelse og type af uddannelseKilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Der er væsentlig forskel på gruppernes størrelse

Det er værd at notere sig, at hovedparten af personerne i ovenstående ligger i kategorien mellem 5 og 9 i snit. 80.600 mellem 30 og 35 år er i denne gruppe. 31.400 har under 5 i snit, mens 22.100 har over 9.

Andel med videregående uddannelse steg markant - også for efterkommere

Andelen af 30-35-årige med en videregående uddannelse har været konstant stigende gennem det sidste årti, og igen i 2018 blev der sat rekord. 39 pct. af de 30-35-årige havde i 2018 en videregående uddannelse. Til sammenligning var det 31 pct. i 2005. Også andelen af efterkommere med en videregående uddannelse er støt stigende. Hvor det i 2005 var 27 pct. af efterkommerne, der havde en videregående uddannelse, var det i 2018 39 pct.

Personer med højere karakterer fuldfører oftere videregående uddannelse

89 pct. af de 30-35-årige med et karaktergennemsnit på over 9 fra deres gymnasiale uddannelse havde i 2018 fuldført en videregående uddannelse. Til sammenligning var det 79 pct. af personer med et karaktergennemsnit på mellem 5 og 9 og 60 pct. af dem med et karaktergennemsnit på under 5. Et lavere karaktergennemsnit øger både sandsynligheden for, at man afbryder en videregående uddannelse, og at man aldrig går i gang i med en. 24 pct. af 30-35-årige med et karaktergennemsnit på under 5 har aldrig påbegyndt en videregående uddannelse, mens 12 pct. har afbrudt en. De tilsvarende tal for personer med et karaktergennemsnit på over 9 er 3 pct. aldrig påbegyndte og 4 pct. afbrudte.

30-35-åriges status mht. videregående uddannelse fordelt på karaktergennemsnit på gymnasial uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/STATUS54.

Flest videregående uddannede blandt personer mellem 28 og 32 år

Hvis man ser på, hvor mange personer der har fuldført en videregående uddannelse fordelt på alder, ses det, at flere personer i de yngre generationer tager en videregående uddannelse. Hvor det blandt 45-årige er 35 pct., der har en videregående uddannelse, er det blandt 30-årige 41 pct. De fem årgange, der har flest videregående uddannede, er årgangene med personer mellem 28 og 32 år, som alle har mindst 40 pct. videregående uddannede.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2019 - Nr. 176

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. Uddannelser og kurser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Gruppen af personer med ukendt uddannelsesniveau består hovedsagligt af indvandrere. I nogle tilfælde har en studerende taget flere uddannelser på flere niveauer. Kun den seneste uddannelse er talt med i denne opgørelse. Elevregistret
er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem dennes uddannelseskarriere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation