Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat flest med høj A-indkomst i Allerød

Indkomststatistik (A-indkomst) 2018

I 2018 var den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst for personer over 14 år 284.000 kr. I Allerød havde 56 pct. af borgerne en A-indkomst over dette beløb. Det gør - ligesom året før - Allerød til den kommune med den største andel borgere med en A-indkomst over landsgennemsnittet. På anden- og tredjepladsen ligger Egedal (55 pct.) og Furesø (53 pct.). Den anden ende af spektret domineres i 2018 af ø-kommuner med Langeland som kommunen med den laveste andel af borgere med A-indkomst over gennemsnittet, nemlig 31 pct. Forskellene skyldes primært kommunernes forskellige sammensætning af socioøkonomiske grupper. Således er andelen, der får over halvdelen af deres A-indkomst fra løn, 62 pct. i Allerød mod blot 40 pct. på Langeland.

Andel personer over 14 år med en A-indkomst over landsgennemsnittet fordelt på kommuner. 2018Kilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst omfatter hovedsageligt løn (73 pct.) og pensioner (21 pct.), men også dagpenge og kontanthjælp (4 pct.) samt SU (2 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke. Indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter er heller ikke A-indkomst. Opgørelserne af  A-indkomst er før skat.

Flere med A-indkomst over 1 mio. kr.

Antallet af danskere med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2018-priser) er steget hvert år siden 2012. Dengang var der 37.400 personer, mens det i 2018 var steget til 52.400. Antallet er dermed steget med 40 pct. over seks år.

Især unge har lav A-indkomst

Det er især unge, der har en relativ lav A-indkomst. Således havde ca. 517.000 personer i alderen 15 til 24 år en indkomst på under 100.000 kr. årligt i 2018. Kun 195.000 personer eller 27 pct. af aldersgruppen havde en A-indkomst over dette beløb. Det skyldes dels, at de helt unge under 18 år ofte slet ikke har nogen egen indkomst af betydning og dels, at en stor del af denne aldersgruppe er under uddannelse og derfor har SU som hovedindtægtskilde. Således modtog 305.600 personer eller 43 pct. af personer i alderen 15-24 år SU i 2018.

Høj indkomst midt i livet

I gruppen af personer på 65 år og derover, hvoraf flertallet er på pension, har 740.600 personer eller 65 pct. af gruppen en A-indkomst imellem 100.000 og 200.000 kr. årligt. De 45-54-årige har den største andel af personer med en A-indkomst over 400.000 kr. på 10 pct. Tæt efter dem kommer de 35-44-årige med 8 pct. af gruppen.

Antal personer i indkomstintervaller efter alder. A-indkomst. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk2.

Overførsler udgør kun en mindre del af A-indkomst

Overførsler, primært dagpenge og kontanthjælp samt efterløn, folke- og førtidspension, udgør samlet set en mindre del af den samlede A-indkomst. Folke- og førtidspension samt efterløn udgjorde 13 pct. af den samlede A-indkomst. A-indkomst fra dagpenge på grund af sygdom og arbejdsløshed samt kontanthjælpsydelser udgjorde kun 4 pct. af den samlede A-indkomst i 2018.

Kvinder har lavere A-indkomst end mænd

I 2018 var den gennemsnitlige A-indkomst 254.000 kr. for kvinder og 315.000 kr. for mænd. A-indkomsten var dermed omkring 19 pct. lavere for kvinder end for mænd. Denne forskel skyldes primært, at flere mænd havde lønindkomst. Blandt mændene fik 59 pct. over halvdelen af deres A-indkomst i form af løn i 2018, mens det tilsvarende tal for kvinderne var 53 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. maj 2019 - Nr. 185

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Foruden A-indkomst findes også tabeller med tal for de samlede indkomster for personer og familier samt mål for indkomstulighed. Første del af den samlede indkomststatistik udkommer primo september, mens disponibel indkomst og ulighedsmål udkommer i november. Danmarks Statistik kan tilbyde tilsvarende tabeller opdelt på kommuner.
Det er muligt at få mere detaljerede oplysninger fx kvartalsvise opgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Seneste nyt om Indkomster