Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flytninger over Øresund udlignes over tid

Flyttestatistik for Øresundsregionen 2018

I 2018 var der - som i de foregående år - flere, som flyttede fra Skåne til Østdanmark end den modsatte vej. Der ses dog en tendens til, at forskellen imellem de to flytteretninger udlignes over tid. I 2000'erne gik flyttestrømmen over Øresund overvejende fra Østdanmark til Skåne som følge af de høje boligpriser i Hovedstadsområdet og tilsvarende lave i Skåne. Det kulminerede i 2006, hvor der var et nettooverskud på knap 3.000 personer, som flyttede i denne retning. I 2010 vendte billedet. Nu flyttede flere fra Skåne til Østdanmark. Det kulminerede foreløbigt i 2013, hvor netto ca. 1.400 personer flyttede mod Østdanmark. I de senere år har de to flyttestrømme atter nærmet sig hinanden. I 2018 var forskellen nede på et nettooverskud på 348 personer, der flyttede fra Skåne mod Østdanmark.

Flytninger mellem Østdanmark og Skåne

Uændret samlet niveau af flytninger

Totalt var der i 2018 ca. 3400 personer som flyttede mellem Østdanmark og Skåne i begge retninger. Dette slutter sig til normen for antallet af flytninger imellem disse to hovedlanddele, der med lidt udsving siden 2014 konstant har ligget på ca. 3500 om året.

Flytninger mellem Danmark og Sverige

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

antal

Flytninger inden for Øresundsregionen

 

 

 

 

 

 

 

Fra Østdanmark til Skåne

1876

1713

1334

1322

1419

1386

1522

Fra Skåne til Østdanmark

2551

2764

2326

1950

2041

2129

1870

Flytninger i alt mellem Danmark og Sverige

 

 

 

 

 

 

 

Fra Danmark til Sverige

3970

3555

3056

3033

3289

3246

3309

Fra Sverige til Danmark

4442

4970

4183

3734

3979

4083

3813

Personer i 20'erne og 30'erne flytter hyppigst over Øresund

Det er primært personer i 20'erne og 30'erne, som tager turen over Øresund for at etablere sig i nabolandet. Herefter er der en klar aftagende tendens, så jo ældre man er, jo mindre er sandsynligheden for, at man flytter over Sundet. Der er relativt mange børn i aldersgruppen 0-9 år, der flytter. Omvendt er der relativt få teenagere og store børn i aldersgruppen 10-19 år. Det kan tyde på, at der er en del småbørnsfamilier blandt de flyttende, mens familier med større børn er knap så tilbøjelige til at rykke teltpælene op.

Flytninger fra Østdanmark til Skåne fordelt på aldersklasser. 2018

Samme aldersfordeling i begge retninger

Der er ikke den store forskel på aldersfordelingen imellem de to flyttestrømme. Ligeledes har aldersmønstret vist sig at være yderst stabilt i de 20 år, flyttestatistikken har eksisteret.

Flytninger fra Skåne til Østdanmark fordelt på aldersklasser. 2018

Nyt fra Danmarks Statistik

16. april 2019 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. april 2020

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Denne flyttestatistik udgør en del af Ørestat. Den foreliggende statistik udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Statistikken bygger på oplysninger hentet fra SCB, der fra og med 1998 har registreret oplysninger om de flyttede personer mellem Sverige og Danmark og deres adresse i Danmark. I opgørelsen indgår de personer, der er registreret som indeller udvandret i det aktuelle år.TendensØresund indeholder analyser af Øresundsregionen. Læs fx om flytninger og pendling over Øresund, uddannelse samt forskning og udvikling i Øresundsregionen. Kort, diagrammer og tabeller kan downloades og anvendes frit mod kildeangivelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information


Seneste nyt om Flytninger