Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Energiforbrug til international transport steg i 2018

Energiregnskab for Danmark 2018

Energiforbruget for danske husholdninger og virksomheder var 1.258 PJ i 2018, hvilket er en stigning på 1,7 pct. i forhold til 2017. Stigningen skyldes energiforbrug inden for international transport (brændstof til danske fly, skibe og køretøjer i udlandet), som steg med 4,8 pct. på grund af øget aktivitet. Energiforbruget i resten af økonomien var næsten uændret til sammenligning. Energiforbruget i de øvrige virksomheder (ekskl. international transport) faldt med 0,1 pct., mens husholdningernes energiforbrug faldt med 0,6 pct.

Energiforbrug for danske økonomiske aktiviteterKilde: www.statistikbanken.dk/ene3h.

Skibstransport bidrager til stigning i energiintensitet

Energiintensitet er et mål for, hvor meget energi der bruges til at skabe produktionen (målt som bruttonationalproduktet, BNP) - energiintensiteten bruges som indikator for FN's verdensmål 7.3 om forbedret energieffektivitet. Den danske økonomis energiintensitet er forbedret (faldet) med samlet 17,5 pct. i perioden 2010-2018 og var i 2018 på 613 GJ pr. mio. kr. BNP. Energiintensitet var lavest i 2014 (604 GJ pr. mio. kr. BNP). I de senere år er energiintensiteten steget igen, da energiforbruget er steget mere end BNP. Det skyldes især det øgede energiforbrug til dansk international skibstransport, som er en energiintensiv branche. Hvis man udregner energiintensiteten uden energiforbruget til international transport var den i 2018 på 360 GJ pr. mio. kr. BNP, hvilket er lavere end i 2014 (378 GJ pr. mio. kr. BNP). Man skal være opmærksom på, at den internationale transport stadig er med i BNP i denne version af energiintensiteten. Ifølge FN's verdensmål 7.3 skal forbedringen af energieffektiviteten fordobles inden 2030.

Vi forbruger og producerer mere vedvarende energi

Et andet af FN's verdensmål på energiområdet er, at andelen af vedvarende energi skal forøges væsentligt inden 2030 (delmål 7.2). Indikatoren for dette mål er andelen af vedvarende energi i bruttoenergiforbruget (ekskl. international transport). Denne indikator kom i 2018 op på 33,5 pct., fra 33,0 pct. i 2017. Vedvarende energi er vind-, vand- og solkraft, jordvarme og biomasse som fx halm, bionedbrydeligt affald, træpiller, brænde mv.

Vi producerede 188 PJ vedvarende energi i 2018, svarende til 31,9 pct. af den samlede energiproduktion og 2,6 pct. mere end i 2017. Især produktionen af solkraft er steget i 2018. Vores forbrug af vedvarende energi er højere end vores produktion. I 2018 var forbruget af vedvarende energi med 252 PJ på det højeste niveau nogensinde. Når vi kan forbruge mere vedvarende energi, end vi producerer, skyldes det import af biomasse, fx træpiller. Nettoimport af el (som kan være fremstillet fra vedvarende energi) indgår ikke i tallet for forbrug af vedvarende energi.

Energiforbruget fordelt på brancher og husholdninger

 

2008

 

2016

 

2017*

 

2018*

 

 

Fordeling
i 2008
 

Fordeling
i 2018
 

 

Ændring
2008
til 2018

Ændring
2017
til 2018

 

PJ

 

pct.

 

pct.

I alt

1389

1220

1236

1258

 

100,0

100,0

 

-9,5

1,7

Husholdninger

346

327

319

317

 

24,9

25,2

 

-8,5

-0,6

Virksomheder (alle brancher)

1043

893

918

941

 

75,1

74,8

 

-9,8

2,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

45

40

38

40

 

3,2

3,2

 

-11,5

5,6

Råstofindvinding

37

29

30

26

 

2,7

2,1

 

-30,3

-12,7

Industri

151

123

125

121

 

10,9

9,6

 

-20,0

-2,9

Forsyningsvirksomhed

12

10

11

11

 

0,9

0,9

 

-10,3

0,9

Bygge og anlæg

24

21

23

26

 

1,7

2,0

 

5,5

10,6

Handel og transport mv.

690

592

613

639

 

49,6

50,8

 

-7,4

4,3

Heraf international transport

558

475

496

520

 

40,2

41,4

 

-6,8

4,8

Information og kommunikation

8

7

7

7

 

0,6

0,6

 

-9,1

-1,9

Finansiering og forsikring

5

3

3

3

 

0,3

0,2

 

-35,7

0,5

Ejend. hand., udl.af erhv. ejend.

3

2

2

2

 

0,2

0,2

 

-17,4

2,2

Boliger

1

1

1

1

 

0,1

0,1

 

9,0

-4,2

Erhvervsservice

17

15

15

15

 

1,2

1,2

 

-10,2

3,5

Off. adm, undervisn., sundhed

41

40

41

41

 

3,0

3,2

 

-1,5

-1,4

Kultur, fritid og anden service

9

9

10

10

 

0,7

0,8

 

3,8

0,7

Virksomheder, ekskl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

international transport

485

419

421

421

 

34,9

33,5

 

-13,3

-0,1

I alt, ekskl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

international transport

831

745

740

738

 

59,8

58,6

 

-11,3

-0,3

Anm.: International transport omfatter brændstof til dansk opererede skibe, fly og køretøjer i udlandet. Energiforbruget er opgjort som bruttoenergiforbrug, dvs. at konverterings- og ledningstab tilskrives slutbrugeren.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ene3h.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2019 - Nr. 237

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Det foreløbige energiregnskab er baseret på Energistyrelsens foreløbige energistatistik samt tal fra varestatistikken, udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark året før, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. Fx er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt nationalregnskab