Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre ældre er enlige

Husstande og familier 1. januar 2019

Andelen af ældre, der er enlige, er betydeligt lavere end for ti år siden. Størst forskel er der for de 81-årige, hvor 50 pct. var enlige 1. januar 2019, mens 60 pct. var enlige i 2009. Hvor andelen af enlige for ti år siden steg allerede fra 60-årsalderen, stiger den nu først fra 70-årsalderen. De ældre lever altså en større del af deres alderdom i parforhold. Voksne under 67 år er i højere grad enlige end for ti år siden. Størst er forskellen for de 58-62-årige, hvor 26 pct. var enlige i 2009, mens 30 pct. er enlige i dag.

Andel enlige. 1. januar

50 pct. flere 70-79-årige på ti år

Antallet af ældre over 65 år er steget med 260.000 personer svarende til 30 pct. siden 2009. Den relativt største stigning er sket blandt de 70-79-årige, hvor der i dag er 50 pct. flere end for ti år siden. Stigningen skyldes hovedsagligt, at krigs- og efterkrigs-årgangene fra 1942-1948 var afgørende større end årgangene før 1939 samt den øgede middellevetid. I alt er der 1.136.000 ældre over 65 år og dermed er hver femte i befolkningen over 65 år.

Antal ældre. 1. januar

Færre enker og enkemænd

Selv om antallet af ældre er steget med 30 pct., er antallet af enker og enkemænd over 65 faldet med 3 pct. eller samlet 7.500 personer over de seneste ti år. I dag er 22 pct. af de ældre over 65 år enker eller enkemænd, mens det for ti år siden var 30 pct. Størst fald har der været for de 65-79-årige og 80-89-årige kvinder, hvor der er 9 procentpoint færre enker end for ti år siden. Der er i dag 61.000 enkemænd og 194.ooo enker over 65 år, dvs. at der er godt tre enker for hver enkemand.

Enker og enkemænd. 1. januar

De fleste ældre er gift

59 pct. af de ældre over 65 år lever i par, og 93 pct. af disse er gift med deres partner. 81 pct. af de gifte ældre over 65 år har kun været gift med deres nuværende ægtefælle, mens 16 pct. tidligere har haft en anden ægtefælle, og 3 pct. har haft mere end én tidligere ægtefælle.

Befolkningen efter familietype og civilstand. 1. januar 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2019 - Nr. 48

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2020

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

  • Voksne 1. januar
    kommune, husstandstype, antal personer i husstand , antal børn i husstand, køn og alder
  • Husstande 1. januar
    kommune, husstandstype, husstandsstørrelse og antal børn i husstanden
Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Husstands- og familiestatistikkens grundlag er materiale fra det Centrale Personregister om alle personer, der 1. januar er tilmeldt registret med adresse i Danmark. I denne opgørelse er udeladt husstande med en ikke-fysisk adresse. For de fleste personer over 60 år har vi ikke oplysninger om deres forældre, dvs. at vi ikke kan afgøre, om de bor med dem.
Familier i befolkningsstatistikken er tilmeldt samme folkeregisteradresse og defineres ud fra de voksne på adressen. Ikke-hjemmeboende børn tæller dog også som deres egen familie. Er der kun en voksen på adressen udgør han/hun sin egen familie. Er der to voksne, der er gift/registreret partner eller har fælles barn er man en parfamilie. Hvis der kun er en mand og en kvinde på adressen, og der er mindre end 15 års aldersforskel og de ikke er søskende bliver de i statistikken til et samboende par. Er der mere end to voksne på adressen, er der pr. definition mindst to familier i husstanden. I husstande med mere end to voksne, dannes kun samboende par, hvis de øvrige voksne i husstanden indgår i gifte par, registrerede par eller par med fælles barn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Husstande, familier og børn