Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Geografiske forskelle i kontakt til almen læge

Lægebesøg mv. 2018

Der er geografiske forskelle i andelen af borgere mellem 30-59 år, der havde kontakt til almen læge i 2018. Færrest besøgte lægen i Bornholms Kommune, hvor 74,7 pct. af de 30-59-årige borgere var i kontakt med lægen i 2018, mens flest borgere havde kontakt med lægen i Skive Kommune med 85,8 pct. I Skive havde borgerne i gennemsnit 7,2 kontakter til lægen i 2018, mens borgerne på Bornholm i gennemsnit havde 6,2 kontakter. Kontakt til almen læge dækker både fysiske besøg, e-kommunikation og telefonkonsultationer.

Andel af 30-59-årige med kontakt til almen læge. 2018Kilde: Beregnet på baggrund af statistikbanktabellerne SYGP1 og FOLK1A.

Enlige uden børn går mindst til lægen

Færre enlige uden børn havde kontakt med almen læge i 2018 end enlige med børn, der oftere havde mindst 1 kontakt til almen læge. 76,8 pct. af de 30-59-årige enlige uden børn havde kontakt med almen læge i løbet af 2018, mens det gjaldt 90,7 pct. af de enlige med børn. Der er ikke samme forskel mellem par med og uden hjemmeboende børn. 84,3 pct. af de 30-59-årige par uden hjemmeboende børn var i kontakt med almen læge og stort set samme andel gjaldt for par med hjemmeboende børn.

Kvinder går oftere til lægen

90,4 pct. af de 30-59-årige kvinder var i kontakt med almen læge i 2018, mens 76,0 pct. af mændene i samme aldersgruppe havde en tilsvarende kontakt. Kvinderne i aldersgruppen havde i gennemsnit 8,2 kontakter til almen læge, hvilket er 74 pct. flere kontakter end mænd i samme aldersgruppe. Kvinder står for 60 pct. af alle kontakter til almen læge.

30-59-årige med kontakt og gennemsnitligt antal kontakter til almen læge. 2018

 

Personer med kontakt

Antal kontakter pr. person

 

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

 

andel i pct.

gns. antal kontakter

I alt

83,1

76,0

90,4

6,4

4,7

8,2

Enlige uden hjemmeboende børn

76,8

71,4

86,5

6,6

5,2

9,2

Enlige med hjemmeboende børn

90,7

80,7

93,1

8,3

5,3

9,1

Par uden hjemmeboende børn

84,3

78,4

89,6

6,9

5,1

8,5

Par med hjemmeboende børn

84,4

77,3

91,3

5,8

4,2

7,5

Kilde: Statistikbanktabel SYGFAM.

60,6 mio. kontakter med læger, speciallæger, tandlæger mv.

I 2018 var der i forhold til året før et uændret antal kontakter til almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut mv. - i alt havde 5,3 mio. personer tilsammen 60,6 mio. kontakter. De offentlige udgifter (eksklusive medicintilskud mv.) var 15,4 mia. kr. - en stigning på 1,1 pct. i forhold til året før.

Til almen praktiserende læge var der 40,9 mio. kontakter i 2018, hvilket er en stigning på 0,1 pct. i forhold til året før. I 2018 var der 6,2 pct. flere e-kommunika-tioner og 10,9 pct. flere hjemmebesøg fra almen læge end året før. I samme periode faldt antallet af telefonkonsultationer med 6,1 pct.

Kontakter, personer med kontakt og udgifter til lægebesøg mv.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

 

årlig stigning i pct.

1.000 kontakter

Kontakter i alt

-1,1

2,9

2,0

0,7

0,0

60.640

Heraf almen læge

-0,3

0,5

1,0

0,9

0,1

40.941

Konsultation

0,1

-0,7

0,7

0,2

1,3

22.158

Besøg

-14,0

-4,3

-5,1

0,1

10,9

626

Telefonkonsultation

-5,7

-3,3

-1,5

-2,2

-6,1

11.099

E-kommunikation

17,9

16,7

8,1

9,7

6,2

7.058

 

 

 

 

 

 

1.000 personer

Personer i alt

-0,2

1,1

0,9

0,2

0,4

5.324

Heraf almen læge

0,3

0,5

0,9

0,2

0,4

4.978

 

 

 

 

 

 

mio. kr.

Udgifter i alt

1,2

3,8

0,3

2,0

1,1

15.436

Heraf almen læge

0,1

1,9

1,6

2,4

2,8

8.361

Anm: I lægebesøg mv. indgår almen læge, speciallæge, tandlæge mv.
Kilde: Statistikbanktabellerne SYGK1, SYGP1 og SYGU1.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. april 2019 - Nr. 160

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter alene praksissektoren, hvilket betyder, at hverken skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser indgår. Medicintilskud og rejsesygeforsikring indgår heller ikke. Kun ydelser, hvor det offentlige dækker udgiften helt eller delvis, indgår. En eventuel egenbetaling indgår ikke. En kontakt er et besøg hos lægen eller en telefonkonsultation, en e-mailkonsultation eller et hjemmebesøg mv. Andre ydelser, fx laboratorieundersøgelser samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, regnes derimod ikke som en kontakt. Det skal bemærkes for tandlægebesøg, at det er det første besøg (med undersøgelse), der er registreret som en kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. I 2013 reduceredes tilskuddet til tandrensning og kontrol af diagnostisk fund hos tandlæger. Kilder er Sygesikringsdata fra Danske Regioner og andre registre fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Sundhed