Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre svin end sidste år

Svinebestanden 1. juli 2019

Den samlede svinebestand i Danmark var 12,6 mio. svin 1. juli, hvilket er et fald på 2,5 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der var 12,9 mio. svin. Der var et fald for alle typer af svin. Bestanden af svin var 1 pct. højere 1. juli 2019 end 1. april 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Danmarks svinebestandKilde: www.statistikbanken.dk/svin.

Færre søer - men lidt flere pattegrise pr. so

I faktiske tal var der 1.013.000 søer 1. juli, hvilket er 2,9 pct. færre end samme tidspunkt sidste år. Heraf var 189.000 gylte (søer, som er drægtige første gang), 579.000 andre drægtige søer og 210.000 diegivende søer. De diegivende søer havde i snit 12,5 pattegrise, dvs. 2.617.000 pattegrise i alt. Bestanden af sopolte (endnu ikke drægtige gylte) var 214.000.

Der var 5.895.000 fravænnede svin under 50 kg og 2.795.000 slagtesvin, et fald på hhv. 1,4 pct. og 6,3 pct. i forhold til sidste år. Sammensætningen af svinebestanden skal ses i forhold til den store eksport af smågrise til især Tyskland og Polen, som i 2018 udgjorde 44 pct. af den totale produktion af svin. De seneste tal for 2019 viser, at slagtningerne af slagtesvin i første del af 2019 faldt i Danmark, mens eksporten af smågrise steg, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:195, Animalsk produktion 1. kvt. 2019 og www.statistikbank.dk/ani51.

Antallet af svinebedrifter næsten halveret på ti år

De seneste tal fra landbrugs- og gartneritællingen 2018 viser, at der var 3.125 bedrifter med svin i 2018, se www.statistikbanken.dk/hdyr2, det er knap en halvering på ti år fra 5.819 bedrifter i 2008. I 2018 var en tredjedel af svine-bedrifterne og svinene i Region Midtjylland, se www.statistikbanken.dk/hdyr2.

Betydelig bedre priser i 2019

Siden februar 2019 er priserne på svin steget 31,5 pct., og i juni 2019 var basisnotering på slagtesvin 11,65 kr. pr. kg. mod 8,86 kr. pr. kg i juni 2018, se www.statistikbank.dk/lpris10. Baggrunden for de kraftige prisstigninger skyldtes primært den smitsomme svinesygdom afrikansk svinepest, som bl.a. hærger i Asien, hvor mange svin bliver slået ned, hvilket skaber større efterspørgsel på svinekød på verdensplan. De stigende priser i første del af 2019 tyder på betydeligt bedre driftsresultat i 2019 i forhold til 2018, hvor det gennemsnitlige driftsresultat for svinebedrifterne var negativt, se www.statistikbanken.dk/jord2.

Svinebestanden

 

2018

2019

Ændring
1. juli 2018

 

1. juli

1. okt.

1. jan.

1. april

1. juli

- 1. juli 2019

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12878

12988

12642

12175

12551

-327

-2,5

Avlsorner

11

11

11

10

11

0

0,0

Søer i alt:

1043

1037

1020

997

1013

-30

-2,9

Gylte

193

185

190

189

189

-4

-2,1

Andre drægtige søer

600

597

585

566

579

-21

-3,5

Diegivende søer

213

217

209

207

210

-3

-1,4

Goldsøer

37

38

36

35

35

-2

-5,4

Udsættersøer og orner til slagtning

7

7

7

6

6

-1

-14,3

Sopolte

226

210

223

218

214

-12

-5,3

Pattegrise ved søerne

2632

2684

2575

2544

2617

-15

-0,6

Fravænnede svin under 50 kg

5976

6088

5905

5676

5895

-81

-1,4

Slagtesvin, 50 kg og derover

2983

2951

2901

2724

2795

-188

-6,3

Svin i alt, sæsonkorrigerede tal

12880

12787

12692

12357

12476

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. august 2019 - Nr. 289

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug