Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Faldende tendens i antallet af svin

Svinebestanden 1. januar 2019

Den samlede svinebestand i Danmark var 0,3 pct. lavere 1. januar 2019 end 1. oktober 2018, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I faktiske tal var bestanden 12,6 mio. svin, hvilket er 190.000 færre end for et år siden. Der var 1.020.000 søer, hvilket er 1,4 pct. færre end samme tidspunkt sidste år. Smågrise udgjorde 5.905.000 stk. og slagtesvin 2.901.000 stk., hvilket er et fald på hhv. 0,9 og 3,4 pct. Udviklingen i svinebestanden skal ses i lyset af faldende afregningspriser og højere priser på foderkorn efter den dårlige høst i 2018.

Danmarks svinebestand

Flere svinebedrifter ramt af konkurs i 2018

Der var 30 konkursramte svinebedrifter i 2018 mod 19 i 2017, dog er det ikke på samme niveau som i 2016, hvor der var 47 konkursramte svinebedrifter, se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:409, Konkurser oktober 2018. 2017 var et økonomisk rekordår for svinebedrifterne, hvor det gennemsnitlige driftsresultat var historisk højt, selvom der var stor spredning mellem den bedste og dårligste fjerdedel af bedrifterne, se årspublikationen Regnskabsstatistik for jordbrug.

Driftsresultatet for 2018 tegner imidlertid ikke godt, da priserne på svinekød og levende svin faldt kraftigt i 2018. Samtidig har den dårlige høst medført stigende priser på korn, som udgør en væsentlig del af foderet i svineproduktionen. Det forventes derfor, at nogle producenter af slagtesvin vil indkøbe færre smågrise i 2019 for at tilpasse produktionen til mængden af deres høstede korn, så de ikke skal ud og købe dyrt korn.

Forsat stor eksport af smågrise

Danmark har gennem flere år haft en stor eksport af levende smågrise til udlandet, og på trods af afrikansk svinepest i Europa er eksporten af levende svin steget i 2018. Det er næsten udelukkende smågrise på ca. 32 kg, der bliver eksporteret til opfedning i modtagerlandene, som primært er Tyskland og Polen. I 2018 var eksporten på 14,7 mio. svin, hvoraf 98 pct. var smågrise, mens der i 2017 blev eksporteret 14,4 mio. levende svin. Til sammenligning blev der slagtet 18,0 mio. svin i Danmark i 2018 og 17,5 mio. i 2017.

Lidt færre søer

Der var et fald i alle kategorier af søer. Der var 190.000 gylte (søer som er drægtige første gang), 585.000 andre drægtige søer og 209.000 diegivende søer. De diegivende søer havde i gennemsnit 12,3 pattegrise, dvs. 2.575.000 pattegrise i alt, hvilket er et fald på 0,8 pct. Bestanden af sopolte (endnu ikke drægtige gylte, dvs. kommende søer) var 223.000 stk., hvilket er et fald på 0,9 pct.

Svinebestanden

 

2018

2019

Ændring
1. januar 2018

 

1. jan.

1. april

1. juli

1. okt.

1. jan.

- 1. januar 2019

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12832

12733

12878

12988

12642

-190

-1,5

Avlsorner

11

10

11

11

11

0

0,0

Søer i alt:

1034

1046

1043

1037

1020

-14

-1,4

Gylte

192

200

193

185

190

-2

-1,0

Andre drægtige

594

592

600

597

585

-9

-1,5

Diegivende

211

216

213

217

209

-2

-0,9

Golde

37

38

37

38

36

-1

-2,7

Udsættersøer og orner til slagtning

7

6

7

7

7

0

0,0

Sopolte

225

226

226

210

223

-2

-0,9

Pattegrise ved søerne

2596

2660

2632

2684

2575

-21

-0,8

Fravænnede svin under 50 kg

5957

5809

5976

6088

5905

-52

-0,9

Slagtesvin, 50 kg og derover

3002

2976

2983

2951

2901

-101

-3,4

Svin i alt, sæsonkorrigerede tal

12643

12863

12874

12794

12751

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2019 - Nr. 38

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug