Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Det offentlige underskud faldt i 2016

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2016 (marts-version)

Det offentlige underskud bliver mindre. I 2016 var der et offentligt underskud på 18,6 mia. kr. opgjort i løbende priser. Det er et fald på 8,6 mia. kr. sammenlignet med underskuddet i 2015. Årene 2012-2015 var præget af ekstraordinære indtægter og udgifter. Omlægningen af kapitalpensionsordningen gav en ekstraordinær indtægt på 25 mia. kr. i 2015, 62 mia. kr. i 2014 og 33 mia. kr. i 2013. I 2012 var underskuddet større end i de omkringliggende år, hvilket bl.a. skyldtes en ekstraordinær udgift i form af tilbagebetaling af efterlønsbidrag på 28 mia. kr. Ses der bort fra de ekstraordinære effekter, blev underskuddet i 2016 reduceret med 33,6 mia. kr. i forhold til 2015.

Den offentlige saldo

Offentligt forbrug på 525,6 mia. kr. i 2016

Det offentlige forbrug er opgjort til 525,6 mia. kr. for 2016. Der er hermed tale om en stigning på 0,9 pct. i løbende priser fra 2015 til 2016 mod en stigning på 1,7 pct. året før.

Samlede offentlige udgifter på 1.105 mia. kr. i 2016

De samlede offentlige udgifter er opgjort til 1.105 mia. kr. i 2016. Udgifterne er fordelt med 328 mia. kr. til aflønning af ansatte, 186 mia. kr. til forbrug i produktion mv., 31 mia. kr. til sociale ydelser i naturalier, 477 mia. kr. til løbende overførsler og 81 mia. kr. til investeringer og andre kapitaludgifter.

Afskrivninger af skatterestancer

Udover de normale, ordinære afskrivninger, er der også i denne version indarbejdet yderligere afskrivninger af skatterestancer. Disse beløber sig til 3,1 mia. kr. i 2016 og 7,4 mia. for hvert af årene 2013-2015. For 2013-2015 er der ikke sket ændringer i forhold til november-versionen 2016. De yderligere afskrivninger modsvarer forskellen på restancemassens nominelle værdi og kursværdien, korriget for manglende retskraft.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2012

2013

2014*

2015*

2016*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

994092

1002808

1007141

1024763

1024263

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

334346

342952

347870

352425

355536

2.

Kapitaludgifter

104155

74346

86712

86639

80950

2.1

Kapitalakkumulation

69978

68503

74684

69632

74238

2.1

Kapitaloverførsler

34177

5843

12028

17006

6712

A.

Udgifter i alt

1098247

1077153

1093854

1111402

1105213

3.

Driftsindtægter

1029923

1062682

1127393

1086636

1085937

3.1

Salg af varer og tjenester

55010

56170

55112

55665

56062

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

18260

18924

20019

19933

20473

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

50473

44620

36115

24829

23395

3.4

Løbende skatter

863879

901475

979113

947839

946586

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

21162

19175

18917

18817

18510

3.6

Andre løbende overførsler

21139

22317

18118

19552

20911

4.

Kapitalindtægter

2180

-4833

-5330

-2463

671

B.

Indtægter i alt

1032103

1057849

1122063

1084173

1086609

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

35831

59874

120252

61873

61675

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-66144

-19304

28210

-27229

-18604

*Foreløbige tal.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2012

2013

2014*

2015*

2016*

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

314639

316818

322015

326021

327799

2.

Forbrug af fast realkapital

55926

56270

57684

58754

58892

3.

Forbrug i produktionen

178020

178247

180581

183530

186367

4.

Andre produktionsskatter

2990

2992

2999

2916

2865

5.

Andre produktionssubsidier

-6643

-6628

-6096

-5106

-4479

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

544932

547699

557184

566115

571444

7.

Sociale ydelser i naturalier

29972

29255

29856

30279

30674

8.

Salg af varer og tjenester

-55010

-56170

-55112

-55665

-56062

9.

Egenproduktion overført til investering

-18260

-18924

-20019

-19933

-20473

10.

Forbrugsudgift (6+7+8+9)

501635

501861

511909

520797

525583

10.1

Individuel andel af forbrugsudgifter

350327

353291

362476

370234

375697

10.2

Kollektiv andel af forbrugsudgifter

151308

148569

149433

150562

149886

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. marts 2017 - Nr. 124

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentlige finanser