Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økonomien taler for stordrift i svineproduktionen

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2017

Større konventionelle svineproducenter har i gennemsnit lavere omkostninger pr. produceret gris og opnår samtidig lidt højere salgspriser end de mindre producenter. De lavere omkostninger skyldes især, at gennemsnittet af producerede grise pr. so stiger fra 29,7 i gruppen af producenter med under 500 søer til 32,7 i gruppen med mindst 1.000 søer.

Produktionsværdi for søer med 7 kg grise fordelt på omkostninger og overskud 2017, samt smågrisenotering

2017 var et historisk godt år for svineproducenterne

Priserne var gode i 2017, da noteringen var højere end omkostningen ved at producere en gris, og både mindre og større producenter havde overskud. Et fald på 56 kr. i den gennemsnitlige notering for 2018 i forhold til 2017 viser derimod tydeligt det aktuelle pres på svineproducenternes økonomi, hvor salgspriserne er under produktionsomkostningerne for langt de fleste. Omkostningerne vil også være højere i 2018 bl.a. som følge af tørke og behov for mere indkøbt foder. Se mere om prisforhold og økonomi i analysen Mange udsatte svineproducenter - trods nylig højkonjunktur, og om høsten 2018 i Knastør sommer gav usædvanligt ringe høst i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:498.

Også et godt år for mælkeproducenter

Prisen for konventionel mælk steg med 60 øre til 2,75 kr. pr. kg, mens økologisk mælk steg med 21 øre til 3,59 kr. pr. kg. De samlede omkostninger pr. ko inklusive opdræt var tilsvarende højere i den økologiske produktion, hvor lønningsevnen blev 281 kr. pr. arbejdstime mod 313 kr. i den konventionelle produktion. I 2018 tyder prisudviklingen på en mindre tilbagegang for mælkeproducenterne, se www.statistikbanken.dk/LPRIS10.

Især god lønsomhed for økologiske ægproducenter

I statistikken har det for første gang været muligt at vise resultater for økologiske ægproducenter separat. Prisen for økologiske æg var godt 18 kr. pr. kg, mens æg fra forskellige konventionelle produktionssystemer blev afregnet med knap 10 kr. pr. kg i gennemsnit. Efter alle omkostninger gav den økologiske produktion en lønningsevne på 462 kr. pr. time baseret på 14.600 høner i gennemsnit, mens konventionel produktion gav 327 kr. pr. time baseret på 42.200 høner. 

Fortsat ringe økonomi i pelsdyrproduktionen

Prisen på solgte minkskind steg 27 kr. til 267 kr. Omkostningerne var fortsat højere end produktionsværdien, selvom de samlede omkostninger pr. tæve blev reduceret i forhold til 2016. Det gav en lønningsevne på 81 kr. pr. time for 2017. Se mere om den aktuelle situation for minkproducenterne i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:462.

Produktionsgrene svin: Dækningsbidrag og nettooverskud. 2017

 

 

Konventionel drift

Økologisk drift

 

 

Søer med 7 kg grise

30 kg grise1

Slagtesvin1

Slagtesvin1

 

 

Under 500

500-999

1.000+

 

 

 

 

Grise pr. årsso

29,7

32,4

32,7

 

Pris, kr. pr. solgt smågris/slagtesvin

246

248

251

463

995

2415

 

Arbejdsindsats, timer pr. årsdyr

8,1

8,6

8,1

8,4

17,2

29,0

 

 

kr. pr. enhed

A

Produktionsværdi

7049

7597

7997

20201

51828

128978

B

Omkostninger I

3980

3884

3939

11841

38274

83952

C=A-B

Dækningsbidrag I

3069

3712

4058

8360

13544

45026

D

Omkostninger II og III

2707

2905

2789

4646

10484

14968

E=B+D

Omkostninger i alt

6687

6789

6729

16487

48758

98919

F=A-E

Nettooverskud

362

808

1269

3714

3070

30058

 

Lønningsevne, kr. pr. time

232

272

335

625

365

1227

1 Enheden for produktionsgrenene 30 kg grise og Slagtesvin er 100 producerede dyr.

Produktionsgrene malkekvæg, æglæggende høns og pelsdyr1: Dækningsbidrag og nettooverskud. 2017

 

 

Konventionel drift

Økologisk drift

 

 

Malkeko
inkl. opdræt

Høns
 

Pelsdyr
 

Malkeko
inkl. opdræt

Høns
 

 

Mælk, kg pr. årsko

10307

9238

 

Pris kr. pr. 100 kg mælk/æg, skind

275

979

267

359

1819

 

Arbejdsindsats, timer pr. enhed

23,3

8,7

1,8

25,0

15,1

 

 

kr. pr. enhed

A

Produktionsværdi

32105

15619

1426

37425

29846

B

Omkostninger I

19429

9731

935

24663

18046

C=A-B

Dækningsbidrag I

12677

5888

491

12763

11800

D

Omkostninger II og III

9595

4685

682

10200

7490

E=B+D

Omkostninger i alt

29024

14417

1617

34863

25536

F=A-E

Nettooverskud

3081

1202

-190

2562

4310

 

Lønningsevne, kr. pr. time

313

327

81

281

462

1 Enhederne for produktionsgrenene er for malkeko inkl. opdræt én årsko inkl. ét årsopdræt, for høns 100 årshøns og for pelsdyr én årstæve.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. januar 2019 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Udgangspunktet er landbrugsregnskaber, hvor arbejdsindsatsen mindst svarer til et årsværk (= 1.665 timer). I det enkelte regnskab er indsatsfaktorer, bruttoudbytte og omkostninger fordelt på produktionsgrene på grundlag dels af regnskabets oplysninger om areal og dyrehold og dels særligt udarbejdede nøgletal.
Nøgletallene er beregnet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
Begreber: Produktionsværdi: Den samlede værdi af produktionen inklusive intern omsætning.
Omkostninger I: Variable omkostninger, fx udsæd, gødning og foder.
Omkostninger II: Delvis variable omkostninger, fx arbejdsindsats.
Omkostninger III: Faste omkostninger, fx ejendomsskat og afskrivning på bygninger.
Jordrente: Beløb til forrentning af jordkapitalen efter øvrige produktionsfaktorer er aflønnet.
Nettooverskud: Overskud, når alle produktionsfaktorer er aflønnet.
Lønningsevne kr. pr. time: Et sammenligneligt resultatmål produktionsgrenene imellem. For planteavl beregnet
som jordrente - beregnet jordomkostning + omkostning til arbejdskraft. For husdyr beregnet som nettooverskud + omkostning til arbejdskraft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Jordbrugets regnskaber

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug