Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Gazellevirksomheder springer frem

Nye højvækstvirksomheder i Danmark 2016

Der blev skabt 220 nye højvækstvirksomheder - såkaldte gazeller - inden for de private byerhverv i den treårige periode 2013-2016. Det er en stigning på 25 pct. i forhold til den foregående periode 2012-2015, hvor antallet af nye højvækstvirksomheder var 176. Det er således den anden periode i træk, hvor der er en fremgang i antallet af gazeller. Gazeller er virksomheder, der er op til fem år gamle, og som har mindst fem fuldtidsansatte (antal ansatte omregnet til årsværk) i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst i fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode.

Nye højvækstvirksomheder

Stigende andel af nye vækstvirksomheder bliver gazeller

De nye højvækstvirksomheder fra perioden 2013-2016 udgjorde 19 pct. af alle nye virksomheder inden for de private byerhverv, der blev etableret i 2011 eller 2012 og havde mindst fem fuldtidsansatte i 2013 (i alt 1.162 virksomheder), betegnet som vækstvirksomheder. Det er en højere andel end i perioden før, 2012-2015, hvor den var 15 pct. Tendensen med en stigende andel af gazeller kan observeres tilbage til perioden 2007-2010, siden er andelen steget i næsten hver efterfølgende periode.

Flest gazeller inden for handel og transport og erhvervsservice

De brancher hvor flest virksomheder sprang ud af perioden 2013-2016 som gazeller var handel og transport mv. (32 pct.) og erhvervsservice (24 pct.). Inden for bygge og anlæg blev der skabt 19 pct. af gazellerne i perioden 2013-2016, mens information og kommunikation stod for 15 pct. Set relativt i forhold til alle nye vækstvirksomheder udgør nye højvækstvirksomheder den største andel (34 pct.) inden for information og kommunikation.

Gazellerne havde næsten 40 pct. af beskæftigelsen i nye vækstvirksomheder

De nye højvækstvirksomheder skabte i alt 3.393 nye job, målt i antal fuldtidsansatte, fra 2013 til 2016. Det er 648 flere end i perioden 2012-2015. Set i forhold til den samlede gruppe af nye vækstvirksomheder stod de 220 gazellevirksomheder tilsammen for 39 pct. af den samlede beskæftigelse i denne gruppe i 2016.

Gazeller i Region Hovedstaden skabte flest job

Der blev skabt flest nye højvækstvirksomheder i 2013-2016 i Region Hovedstaden med 101 virksomheder. De skabte tilsammen beskæftigelse svarende til 1.712 fuldtidsansatte i perioden. Det var 50 pct. af den samlede jobskabelse blandt nye højvækstvirksomheder. Gazellerne i Region Nordjylland skabte den største gennemsnitlige vækst, da de havde en gennemsnitlig vækst i antal fuldtidsansatte per virksomhed på 18 fuldtidsansatte, efterfulgt af gazellerne i Region Hovedstaden med 17 fuldtidsansatte. Gazellerne i Region Sjælland skabte i perioden 2013-2016 i gennemsnit 11 fuldtidsansatte per virksomhed. De stod derved for den laveste vækst i antal ansatte per virksomhed.

Nye højvækstvirksomheder fra perioden 2013-2016 fordelt på regioner

 

Gazeller
 

Årsværk i
2013

Årsværk i
2016

Skabte
årsværk

Skabte årsværk
pr. virksomhed

 

antal

Nordjylland

15

129

397

268

18

Midtjylland

45

344

960

616

14

Syddanmark

36

326

867

541

15

Hovedstaden

101

858

2570

1712

17

Sjælland

23

187

442

255

11

I alt

220

1844

5237

3393

15

Anm. Region er opgjort efter gazellernes beliggenhed i starten af vækstperioden.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juli 2018 - Nr. 279

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juli 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i tre-årsperioden tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i de to år inden tre-årsperioden og havde fem eller flere ansatte i det første år i tre-årsperioden.
Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år. Fra og med 2009 erstatter eIndkomsten ATP-oplysningerne som datagrundlag til beregningen af fuldtidsansatte. Det betyder, at der er et databrud i antallet af fuldtidsansatte i forhold til tidligere år. Statistikken er afgrænset til kun at omfatte  udvalgte virksomhedsformer og brancher inden for private byerhverv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information