Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

3/10 midlertidigt ansatte vil ikke fastansættes

Arbejdskraftundersøgelsen (tema) 3. kvt. 2016

Ændret 19. juni 2017 kl. 11:55

Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen. Det var ikke præciseret, at gruppen af midlertidigt ansatte kun indeholdt personer, som selv havde angivet, at de var midlertidigt ansat. Endvidere var der fejl i navngivningen af kategorierne på højest fuldførte uddannelse samt i tallene på - og kategoriseringen af varighed af midlertidig ansættelse. Alle fejl er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Beskæftigede, der angiver, at de er midlertidigt ansat, er overvejende ansat på tidsbegrænsede vilkår, fordi de selv har ønsket, at jobbet var midlertidigt, eller fordi de ikke kan få en fastansættelse. 7 pct. af de beskæftigede i arbejdskraftundersøgelsen (AKU) angiver, at de har en midlertidig, tidsbegrænset ansættelse i tredje kvartal 2016. 30 pct. heraf angiver, at grunden til den midlertidige ansættelse er, at personen selv har haft et ønske herom, mens 52 pct. har en midlertidig ansættelse, fordi de ikke har kunnet få fast beskæftigelse. Dette viser tal fra den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse.

Grunde til, at personen har et midlertidigt job. 3. kvt. 2016

De yngre er oftere midlertidigt ansatte ud fra eget ønske

Det er særligt den yngre aldersgruppe fra 15-34 år, der selv har ønsket et midlertidigt job. For denne aldersgruppe angiver 32 pct., at grunden til den midlertidige ansættelse er ud fra eget ønske herom, mens 49 pct. ikke har kunnet få fast beskæftigelse. For den ældre aldersgruppe fra 35-64 år, er det knap hver fjerde, der selv har ønsket et midlertidigt job, mens 56 pct. af denne aldersgruppe ikke kan få fast beskæftigelse.

Grundskoleuddannede har kortest midlertidig ansættelse

For 59 pct. af de, der angiver, at de er midlertidigt ansat, er varigheden af den midlertidige ansættelse højest 12 måneder, viser tallene fra tredje kvartal 2016. 28 pct. har en midlertidig ansættelse, der er 13-36 måneder, mens 13 pct. har en midlertidig ansættelse på mere end 36 måneder. Uddannelsesniveau har en betydning for varigheden af den midlertidige ansættelse. For 55 pct. af de, der angiver, at de er midlertidigt ansat med videregående uddannelse gælder det, at den midlertidige ansættelse er højest 12 måneder, mens 13 pct. af personer i denne uddannelsesgruppe har en midlertidig ansættelse på mere end 36 måneder. For personer med grundskoleuddannelse, som angiver, at de er midlertidigt ansat, er det 57 pct., der har en ansættelse på højest 12 måneder, mens 9 pct. af personer i denne gruppe har en midlertidig ansættelse på mere end 36 måneder.

Varigheden af den midlertidige ansættelse fordelt på uddannelsesniveau, 3. kvt. 2016

 

Højest 12 måneder

13-36 måneder

Over 36 måneder

 

pct.

Grundskoleuddannelse

57

33

9

Gymnasiale og Erhvervsfaglige uddannelser

67

19

14

Videregående uddannelse

55

32

13

Alle 15-64-årige

59

28

13

Anm.: Andelen af midlertidigt ansatte er for grundskoleuddannede 10 pct., for personer med gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser 6 pct. og for personer med videregående uddannelse 7 pct.

6/10 personer med videregående uddannelse kan ikke få et fast job

Ser man i tredje kvartal 2016 nærmere på uddannelsesniveauets betydning for grunden til, at personen angiver at have et midlertidigt job, er det for gruppen med grundskoleuddannelse 51 pct., der har et midlertidigt job, fordi de ikke kan få fast beskæftigelse. For denne gruppe har 29 pct. selv ønsket, at jobbet var midlertidigt. For personer med gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, er det betydeligt færre - 43 pct. -  der ikke kan få fast beskæftigelse, mens mere end hver tredje - 36 pct. - selv har ønsket, at jobbet var midlertidigt. For personer med videregående uddannelse gælder det, at 22 pct. selv har ønsket et midlertidigt job, mens 6 ud af 10 har et midlertidigt job, fordi det ikke er muligt at få fast beskæftigelse.

Grunde til, at personen har et midlertidigt job fordelt på uddannelsesniveau, 3. kvt. 2016

 

Grundskole-
uddannelse

Gymnasiale og
erhvervsfaglige
uddannelser

Videregående
uddannelse

 

pct.

Kan ikke få fast beskæftigelse

51

43

59

Har selv ønsket, at jobbet var midlertidigt

29

36

22

Øvrige

20

19

15

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2016 - Nr. 530

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2017

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande. Der er siden 2010 blevet spurgt ind til sort arbejde i Arbejdskraftundersøgelsen én gang årligt. Metoden til at afgrænse sort arbejde er i overensstemmelse med Nationalregnskabets metode.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Tilknytning til arbejdsmarkedet