Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Historisk højt niveau for økologisk malkekvæg

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2017

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg nåede i 2017 et historisk højt niveau på knap 1,5 mio. kr. pr. bedrift. Det er en stigning på 304.000 kr. i forhold til året før. Det er det hidtil højeste resultat for de økologiske mælkeproducenter. Afregningsprisen på økologisk mælk steg med 20 øre til 3,59 kr./kg, og ydermere steg mælkeydelsen med 103 kg pr. ko. For 2018 er billedet mørkere for økologernes økonomi efter sommerens tørke og faldende priser på bl.a. mælk, se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:342

Gennemsnitligt driftsresultat for heltidsbedrifter

Mindre forskel mellem konventionel og økologisk

Forskellen i driftsresultatet mellem de økologiske og konventionelle mælkeproducenter blev reduceret i 2017, hvor de konventionelle mælkeproducenter opnåede et driftsresultatet på 1,1 mio. kr., hvilket var en stigning på knap 1,3 mio. kr. i forhold til 2016. Udviklingen skyldes, at prisforskellen mellem konventionel og økologisk mælk blev 39 øre pr. kg mindre i 2017 end året før, samt at de konventionelle producenter øgede mælkeydelsen mere pr. ko end økologiske producenter.

Tilbagegang for de økologiske svinebedrifter

Efter at have opnået rekordhøje resultater i de to seneste år faldt det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske svinebedrifter med 1,2 mio. kr. til 1,8 mio. kr. i 2017 pr. bedrift. Faldet i resultatet skyldes lavere afregningspriser og færre producerede grise samtidigt med, at omkostningerne steg. De konventionelle svinebedrifter opnåede historisk høje resultater i 2017 med et driftsresultat på 1,9 mio. kr. Se mere i analysen Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur. Det er kun anden gang siden 2011, at driftsresultatet for de konventionelle svineproducenter var højere end for økologerne. Siden 2017 er priserne på svin, også økologiske, dog faldet markant, hvorfor resultatet for 2018 forventes at blive væsentligt lavere.

Højere driftsresultat for økologiske planteavlere

Driftsresultatet for de økologiske planteavlere steg til 541.000 kr., hvilket er en stigning på 121.000 kr. i forhold til 2016. De økologiske planteavlere har de seneste to år opnået bedre resultater end deres konventionelle kollegaer, som havde et resultat på 463.000 kr. i 2017.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Planteavl

Alle

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

antal

Bedrifter

326

323

317

30

31

34

97

81

116

613

568

587

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

198

209

227

154

169

140

270

285

267

183

202

212

Dyreenheder, antal

282

295

315

157

155

149

13

9

17

176

199

196

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6924

8079

9229

10176

10871

10199

3141

3259

3875

5380

6522

7010

- Heraf miljøtilskud

128

183

238

121

161

168

333

320

329

151

194

236

Driftsomkostninger

5689

6473

7288

7153

7545

7937

2500

2351

2774

4345

5162

5481

- Heraf foder

2612

3112

3612

3831

4349

4318

250

111

410

1866

2355

2503

- Heraf arbejdskraft

558

668

751

813

734

944

333

353

322

453

552

581

Resultat af primær drift

1235

1606

1941

3022

3326

2261

640

909

1101

1035

1360

1529

Finansieringsomkostninger

1058

1013

1084

901

678

769

1211

1122

1149

909

898

962

Generelle driftstilskud

562

573

614

372

359

307

654

633

589

497

510

537

Driftsresultat

738

1166

1470

2493

3007

1800

83

420

541

622

973

1105

- Bedste fjerdedel

1573

2363

3259

..

5861

3783

..

1196

1645

1697

2442

2770

- Dårligste fjerdedel

15

148

240

..

930

325

..

-151

-268

-175

-18

-2

Driftsresultat efter ejeraflønning

222

656

956

2029

2509

1329

-252

64

159

191

507

625

Balance, ultimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver

45739

47788

52119

40689

42298

36816

53337

54000

49319

40695

44019

46083

- Heraf landbrugsaktiver

40515

41495

45752

36424

36692

32410

47464

47257

43898

36062

38385

40601

Gæld

26233

25808

28612

23594

19855

19732

21445

20419

19602

20837

21328

23077

Hensatte forpligtelser

2821

3103

3875

4041

4158

4196

3246

3139

3259

2796

2997

3609

Forpagtningsværdi

10280

11714

12173

7014

7496

6230

22801

22983

20057

11184

12673

12462

Egenkapital

6405

7162

7460

6039

10789

6658

5846

7460

6402

5878

7021

6935

 

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,2

4,0

4,5

8,0

8,7

6,5

2,0

2,5

3,0

3,1

3,7

3,9

Soliditetsgrad efter hensættelser

18,1

19,9

18,7

17,9

31,0

21,8

19,1

24,1

21,9

19,9

22,4

20,6

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2018 - Nr. 370

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker fuldt omlagte økologiske bedrifter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation