Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flest 20-29-årige får socialpædagogisk støtte i eget hjem

Handicap og udsatte (voksne) 2018

I 2018 fik 31.537 voksne med handicap eller udsatte voksne socialpædogisk støtte i eget hjem efter § 85 i Serviceloven. Det kan fx være hjælp til praktiske opgaver i hjemmet eller støtte til uddannelse og beskæftigelse. Ydelsen var dermed den type, flest borgere blev visiteret til. De 20-29-årige var den største modtagergruppe af socialpædagogisk støtte i eget hjem, idet de modtog 27 pct. af denne ydelsestype. Det samme gjorde sig gældende i 2017, hvor denne aldersgruppe også udgjorde 27 pct. I 2018 modtog 56.328 personer en eller flere ydelsestyper. Den næststørste ydelsestype var aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Også her udgør de 20-29-årige den største gruppe af ydelsesmodtagere i 2018 med en andel på 24 pct.

Personer som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem fordelt på alderKilde: Særkørsel.

Flest mænd har en kognitiv funktionsnedsættelse

43 pct. af de personer, der modtog en handicaprelateret ydelse i 2018, havde en kognitiv funktionsnedsættelse, og af dem var 58 pct. mænd. En kognitiv funktionsnedsættelse kan fx være demens, hjerneskade, autisme og udviklingshæmning.

Mænd har en overvægt i alle målgrupper undtagen personer med sindslidelse. Den største overvægt af mænd ses i målgruppen socialt problem, hvor de udgør 60 pct. Sociale problemer dækker fx over misbrug og hjemløshed. Sindslidelse er den eneste målgruppe, hvor kvinderne udgør den største andel med 52 pct. Sindslidelse dækker fx over angst og depression.

Ydelsesmodtagere fordelt på målgrupper. 2018Kilde: Særkørsel.

Om statistikken

Danmarks Statistiks register vedrørende udvalgte ydelser i Serviceloven til personer med handicap og udsatte (voksne) er et forløbsregister, der dækker perioden fra fjerde kvartal 2013 til og med fjerde kvartal 2018. Der indgår data fra i alt 75 kommuner i statistikken, hvoraf 57 kommuner har indberettet data, der dækker hele perioden og alle ydelsestyper.

Antal modtagere fordelt på ydelsestype og alder. 2018

 

18-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70 år +

I alt1

 

antal

Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx borgernes private hjem) (§ 85)

1218

8537

5943

6049

5884

3037

848

31537

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

380

2767

1902

2048

2267

1507

508

11380

Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), fx botilbud efter ABL § 105/115 (§ 85)

255

2022

1572

1794

2001

1260

673

9579

Ledsageordning (§ 97)

203

943

891

1093

1702

1752

605

7194

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

87

1553

1269

1450

1361

520

55

6298

Midlertidige botilbud inkl tilknyttede ydelser fx §§ 83, 85 (§ 107)

1109

2445

678

482

422

191

56

5392

Længerevarende botilbud inkl. tilknyttede ydelser fx §§ 83, 85 (§ 108)

98

548

486

629

756

560

297

3375

Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§ 96)

23

186

151

208

279

237

62

1146

Kontant tilskud efter § 95 til ansættelse af hjælpere (§§ 83, 84)

45

108

44

39

48

55

27

366

Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98)

. .

15

. .

30

24

33

181

295

Behandling (§ 102)

28

88

44

27

17

. .

. .

213

1 Inkl. uoplyste.
Kilde: Særkørsel.

Anm.: Opgørelsen er lavet på baggrund af indberetninger fra 67 kommuner. Den samme person kan have modtaget flere forskellige ydelsestyper og kan derfor optræde flere gange i tabellen.

Se også tal på Danmarks Statistiks kommunekort

De offentliggjorte tal kan bl.a. ses på Danmarks Statistiks kommunekort på www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/handicapomraadet.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. september 2019 - Nr. 340

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken offentliggøres som led i udarbejdelse af en række indikatorer på området for handicap og udsatte (voksne). Der er adgang til indikatorerne fra emnesiden www.dst.dk/handicap.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Sociale forhold