Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Hver femte er ansat i et udenlandsk ejet firma

Udenlandsk ejede firmaer 2016

I 2016 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2015. De næsten 7.200 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde 2 pct. af det samlede antal firmaer og beskæftigede 299.000 ansatte omregnet til fuldtid i 2016. Omsætningen var på 906 mia. kr., svarende til 24 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i udenlandsk ejet firma. Den private sektor

Størst andel inden for information og kommunikation

Information og kommunikation var med 31 pct. af de ansatte den branchegruppe, hvor den største andel af medarbejderne var ansat i udenlandsk ejede firmaer. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 28 pct. Bygge og anlæg havde med 7 pct. den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Flest er ansat i svenske firmaer

De fleste af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer (23 pct.) arbejdede i svenske firmaer. Dernæst fulgte tyske firmaer med 15 pct., de amerikanske med 13 pct. og de britiske med 11 pct. 68 pct. af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land.

Andelen af beskæftigede i 2015 højere end EU gennemsnittet

I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i den private sektor i 2015 højere end EU-gennemsnittet. I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer 22 pct., mens andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i EU gennemsnitligt var 15 pct. Danmark havde næsten samme andel af udenlandsk ejede firmaer som Norge, der havde hhv. 21 pct. og lidt mindre end Sverige som havde 25 pct. Andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder var i EU størst i Luxembourg og Estland som havde hhv. 39 pct. og 38 pct.

Andel af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer fordelt på europæiske lande i private byerhverv. 2015

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab

 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

mia. kr.

Omsætning1

3577

3715

3783

2772

2866

2876

805

848

906

 

antal

Fuldtidsansatte

1365600

1390219

1420169

1102755

1100088

1120848

262844

290131

299322

Antal firmaer

290044

287560

298313

286184

281149

291148

3860

6 4112

7 1652

Fuldtidsansatte pr. firma

5

5

5

4

4

4

68

45

42

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

77,5

77,2

76,0

22,5

22,8

24,0

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

80,8

79,1

78,9

19,2

20,9

21,1

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

98,7

97,8

97,6

1,3

2,2

2,4

1 Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv.

2 Det har for året 2015 og 2016 været muligt at identificere flere små udenlandsk ejet firmaer, hvilket er en væsentlig årsag til, der er flere udenlandsk ejede firmaer. Da det øgede antal udenlandsk ejede firmaer er små og påvirker det defor kun i mindre grad antal ansatte og omsætning.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2018 - Nr. 341

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. september 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Kilder og metode

På basis af oplysninger fra Nationalbanken, private datakilder og firmaernes officielle regnskaber dannes populationen af udenlandsk ejede firmaer. Oplysninger om firmaernes branche og størrelse er hentet fra den generelle firmastatistik. De udenlandsk ejede firmaer omfatter dem, det har været muligt at finde vha. ovennævnte kilder og det vurderes til at udgøre langt hovedparten. I forbindelse med offentliggørelse af nye tal kan der forekomme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.
I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle strategi ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærenes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra fx Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er placeret i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information