Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Danske landmænd producerer flere skrabeæg

Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2019

Den totale produktion af æg i Danmark er steget det seneste år, og det skyldes især, at der produceres flere skrabeæg. Således er produktionen af skrabeæg steget 25 pct. siden andet kvartal 2018. Skrabeæg fylder 42 pct. af den danske ægproduktion, og er dermed den type æg, der produceres flest af i Danmark. Herefter følger økologiske æg, som stod for 29 pct. af ægproduktionen i andet kvartal 2019. Buræg stod for 20 pct., mens æg fra fritgående høns udgjorde 9 pct. af produktionen.

Indvejede æg på pakkerierneKilde: www.statistikbanken.dk/ani81

Fald i produktion af animalske salgsprodukter

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt 4,9 pct. i andet kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018 og ligger nu på niveau med 2015.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2018

2019

Ændring
2. kvt. 2018

 

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

- 2. kvt. 2019

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

104,8

102,8

97,3

96,0

99,7

-4,9

Kvæg

46

111,5

109,3

109,6

110,6

109,8

-1,5

Svin

308

101,2

99,1

87,2

87,1

91,1

-10,0

Fjerkræ

26

103,0

104,9

1,9

Mælk2

195

109,3

107,5

111,6

107,6

108,9

-0,3

Æg

10

107,1

117,4

9,6

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303.

Faldende produktion af kvæg, svin og mælk

Faldet i produktionen af både kvæg og svin i andet kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018, skyldes færre slagtninger, som ikke opvejes af en stigende eksport af levende dyr. Levende dyr er primært kalve og smågrise til opfedning til slagtning i udlandet. I samme periode var der et lille faldt den samlede mælkeproduktion, hvilket udelukkende skyldes mindre produktion af konventionel mælk, mens den økologiske produktion steg. Den økologiske mælk udgør 12 pct. af den totale mælkeproduktion.

Animalsk produktion

 

2018

2019

 

Ændring
2. kvt. 2018

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

 

- 2. kvt. 2019

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

135,4

41,5

44,0

41,5

127,0

 

-6,2

Slagtninger1

125,3

37,7

37,7

37,6

115,2

 

-8,0

Eksport af levende kvæg til slagtning

10,1

3,8

4,1

3,9

11,8

 

16,1

Heraf kalve

9,0

3,2

3,7

3,6

10,5

 

16,8

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

36,0

11,1

11,7

11,0

33,8

 

-6,2

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8070,5

2688,6

2531,2

2455,2

7675,0

 

-4,94

Slagtninger1

4404,8

1503,7

1202,5

1198,3

3904,5

 

-11,4

Eksport af levende svin

3665,8

1185,0

1328,7

1256,9

3770,5

 

2,9

Heraf smågrise

3586,5

1159,7

1301,6

1237,9

3699,2

 

3,1

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

488,6

161,0

138,3

138,6

437,8

 

-10,4

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25800,1

25995,8

 

0,8

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1461,8

479,4

497,4

480,0

1456,8

 

-0,3

Heraf økologisk

176,0

59,4

60,5

59,5

179,4

 

1,9

ÆgSamlet produktion3

18,8

20,6

 

9,6

Buræg

3,6

3,7

 

2,3

Æg fra fritgående høns

1,4

1,6

 

12,3

Skrabeæg

6,3

7,8

 

24,5

Økologiske æg

5,5

5,5

 

0,2

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61, ani71 og ani81.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2019 - Nr. 327

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug