Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Mælkeproduktionen sætter ny rekord

Animalsk produktion (kvt.) 4. kvt. 2018

Den samlede mælkeproduktion steg med 1,8 pct. i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med fjerde kvartal 2017, og årets produktion endte dermed på 5.694 mio. kg - det højeste niveau nogensinde. Tilsvarende steg den økologiske mælkeproduktion med 18,8 pct. i fjerde kvartal, og andelen af økologisk mælk udgør nu 12 pct., hvilket også er ny rekord. Udviklingen i den økologiske produktion, skal ses i lyset af flere økologiske malkekøer i 2018, hvor et stort antal aftaler om omlægning fra konventionel til økologisk produktion var fuldt opfyldt.

Produktion af mælk

Danske malkekøer har den højeste ydelse i EU

Den stigende mælkeproduktion skyldtes bl.a., at mælkeydelsen pr. malkeko er steget hvert år. Danmark er det land i EU, hvor malkekøerne har den højeste mælkeydelse. Ifølge de seneste tal fra Eurostat var den gennemsnitlige mælkeydelse i EU på 7.000 kg pr. ko om året, mens den var næsten 10.000 kg. pr. ko i Danmark. Det svarer til, at hver malkeko yder ca. 27 kg mælk hvert eneste døgn.

Flere tal om mælkeproduktionen kan findes i Eurostats årspublikation, Agriculture, forestry and fishery statistics 2018 edition.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2017

2018

Ændring
4. kvt. 2017

 

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

- 4. kvt. 2018

 

promille

indeks 2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

102,4

113,3

106,7

93,6

104,4

2,0

Kvæg

46

110,0

127,1

123,4

91,4

114,0

3,6

Svin

308

100,9

116,3

107,2

86,2

103,2

2,3

Fjerkræ

26

105,0

103,0

-1,9

Mælk2

195

102,3

104,7

101,3

106,6

104,2

1,9

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.

Stigende produktion af animalske salgsprodukter

Mængdeindekset for den animalske produktion steg med 2,0 pct. i fjerde kvartal 2018 i forhold til samme kvartal i 2017. Det skyldes, at produktionen af alle animalske salgsprodukter steg, undtagen fjerkræ.

Flere slagtninger og større eksport af levende dyr

Slagtningerne af kvæg, svin og fjerkræ steg i fjerde kvartal 2018 i forhold til fjerde kvartal 2017. Det samme gør sig gældende for eksporten af levende svin og kvæg, der primært er kalve og smågrise, som opdrættes til slagtning i modtagerlandet. Eksporten af svin var igen rekord stor i 2018 med en stigning på 1,9 pct.

Animalsk produktion

 

2017

2018

 

Ændring
4. kvt. 2017

 

4. kvt.

Oktober

November

December

4. kvt.

 

- 4. kvt. 2018

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

134,9

50,4

50,1

37,3

137,8

 

2,1

Slagtninger1

126,5

47,4

46,5

33,8

127,7

 

0,9

Eksport af levende kvæg til slagtning

8,5

3,1

3,6

3,4

10,1

 

19,5

Heraf kalve

7,7

2,8

3,4

3,0

9,1

 

18,7

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

36,1

13,4

13,3

9,8

36,6

 

1,3

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8190,8

3111,3

2843,1

2420,4

8374,8

 

2,2

Slagtninger1

4569,2

1719,6

1648,7

1369,0

4737,3

 

3,7

Eksport af levende svin

3621,6

1391,7

1194,3

1051,4

3637,4

 

0,4

Heraf smågrise

3560,8

1362,7

1175,3

1032,6

3570,6

 

0,3

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

487,9

187,5

173,0

139,5

500,0

 

2,5

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25993,3

26101,7

 

0,4

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1369,5

467,1

452,2

475,6

1394,8

 

1,8

Heraf økologisk

141,1

56,4

53,2

58,0

167,6

 

18,8

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. februar 2019 - Nr. 72

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. maj 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information