Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Priser på pelsskind og svin falder fortsat

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 4. kvt. 2018

Landmændenes salgspriser på svin og pelsskind faldt igen i fjerde kvartal 2018, mens priserne på korn og mælk steg. Priserne på svin og pelsskind faldt med hhv. 2,2 og 26,5 pct. fra tredje til fjerde kvartal, mens korn og mælk steg med hhv. 8,4 og 5,1 pct. Jordbrugets bytteforhold, som er forholdet mellem priser på jordbrugets salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen, blev forringet med 1,1 pct. i forhold til tredje kvartal 2018. Sammenlignes med fjerde kvartal i 2017 giver det et fald på 6,3 pct. i bytteforholdet, der har ligget under niveau 100 i hele 2018 (2015 = 100).

Indeks for forholdet mellem jordbrugets salgs- og købspriser (bytteforhold)

Priserne på de animalske salgsprodukter faldt i forhold til året før

I forhold til fjerde kvartal 2017 faldt jordbrugets salgsprodukter 2,8 pct., hvilket skyldtes et fald i de animalske salgsprodukter på 10,6 pct. Årsagen var lavere priser på stort set alle de animalske salgsprodukter med undtagelse af fjerkræ, som steg med 1,7 pct. Priserne på svin faldt med 14,2 pct., mens mælk faldt 5,5 pct. og pelsskind faldt 34,2 pct. De vegetabilske salgsprodukter steg derimod i pris med 12,1 pct., hvilket blandt andet skyldes, at prisen på korn steg 31,5 pct.

Det samlede fald i priserne på jordbrugets salgsprodukter skyldtes primært de animalske salgsprodukter, da de udgør 69 pct. af det samlede salg. Svin alene udgør 31 pct. af jordbrugets salgsprodukter og har derfor stor betydning for den samlede prisudvikling.

Jordbrugets forbrug i produktion er steget

Det samlede prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer steg med 3,1 pct. i forhold til fjerde kvartal 2017, mens det steg med 0,7 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2018. Stigningen skyldtes primært højere priser på foderstoffer. Prisen på foderstoffer hænger sammen med prisen på korn, da meget korn går til foder.

Bytteforholdet ligger under niveauet i 2017

I 2017 var jordbrugets bytteforhold over niveau 100 (2015 = 100), mens det i hele 2018 har ligget under 100 og i fjerde kvartal endte på 95. Til trods for de højere priser på korn i 2018 pga. tørken vil de lavere priser på animalske salgsprodukter i 2018 bidrage til et forringet bytteforhold og dermed ringere resultater i landmændenes regnskaber sammenlignet med 2017, se mere i publikationen Regnskabsstatistik for jordbrug 2017.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt
fordeling

3. kvt.
2018

4. kvt.
2018

4. kvt. 2017
- 4. kvt. 2018

3. kvt. 2018
- 4. kvt. 2018

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

96

95

-6,3

-1,1

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

100

100

-2,8

-0,6

Vegetabilske salgsprodukter

308

111

107

12,1

-3,7

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

115

124

31,5

8,4

Raps

33

103

105

1,5

2,7

Grøntsager og prydplanter

78

106

98

6,6

-7,8

Animalske salgsprodukter

692

94

95

-10,6

1,8

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

96

94

-7,1

-1,9

Svin

308

92

90

-14,2

-2,2

Fjerkræ

26

98

100

1,7

2,6

Mælk

195

113

119

-5,5

5,1

Pelsskind

104

50

37

-34,2

-26,5

Forbrug og investeringer

1.000

103

104

3,1

0,7

Forbrug i produktionen

876

104

104

4,0

0,7

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

118

118

10,2

0,1

Gødningsstoffer

37

90

95

3,7

5,8

Plantebeskyttelsesmidler

35

100

98

-2,7

-1,8

Foderstoffer

297

100

102

7,7

1,8

Vedligeholdelse og reparation

81

103

103

-0,6

0,4

Investeringsgoder

124

101

101

-1,7

0,5

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2019 - Nr. 67

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. maj 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Priser og prisindeks for jordbrug

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information