Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Endnu få el- og plugin-hybridbiler

Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2019

Bestanden af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler nåede ultimo maj op på 19.000 køretøjer, hvoraf elbilerne stod for 11.900. Det svarer til, at elbilerne udgør 0,45 pct. af den samlede bestand af personbiler, mens hybrid- og brintbilerne udgør 0,27 pct. Der er i den offentlige debat nævnt måltal på såvel 500.000 som 1 mio. el- og hybridbiler i 2030, og der er derfor tilsyneladende langt til begge mål.

Bestand af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler, 2017-2019:05. Andele og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil10 og egne beregninger.

Ca. 700 nye el- og plugin-hybridbiler om måneden i 2019

Den aktuelle tilgang på ca. 700 nye el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler pr. måned i 2019 svarer til ca. 3 pct. af den samlede tilgang. Denne beskedne tilgang har dog ikke den store betydning for, om selv det mindste måltal på 500.000 biler nås i 2030. Det afgørende er, hvor hurtigt andelen af nye el- og plugin-hybridbiler når op på et substantielt niveau. Hvis det fx antages, at den gennemsnitlige andel i de seks år fra 2025 til 2030, hvor et stop for registrering af fossile biler har været på tale, er 60 pct., vil der med 180.000 nye biler om året - gennemsnit for de seneste ti år - komme ca. 650.000 el- og plugin-hybridbiler til.

Nyregistreringer af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler, 2017-2019:05. Andele og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger.

Mindre nedgang i bilsalget i maj

Tilgangen af nye personbiler i maj 2019 var på 15.900 (sæsonkorrigeret). Det er 2,4 pct. færre end i april. Salget til husholdningerne og erhvervene faldt med hhv. 1,8 og 3,1 pct. sammenlignet med april. Tilgangen i marts-maj 2019 var uændret i forhold til december 2018 - februar 2019. Det dækker over en stigning på 0,7 pct. til husholdningerne og et fald på 1,5 pct. til erhvervene.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

 

Juni 2017
- maj 2018

Juni 2018
- maj 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

22592

19147

-15,2

 

220174

221659

0,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

11529

8459

-26,6

 

112397

107523

-4,3

Privatleasing

1866

2476

32,7

 

23009

24528

6,6

Samlet tilgang

13395

10935

-18,4

 

135406

132051

-2,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

11063

10688

-3,4

 

107777

114136

5,9

Ikke-leasingbiler (a)

2386

1916

-19,7

 

22380

21528

-3,8

Til leasing

8677

8772

1,1

 

85397

92608

8,4

Erhvervsleasing (b)

6811

6296

-7,6

 

62388

68080

9,1

Samlet tilgang (a+b)

9197

8212

-10,7

 

84768

89608

5,7

Erhvervskøretøjer i alt

3863

3457

-10,5

 

40738

39967

-1,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

 

2018/2019

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

 

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

16825

19648

19443

23563

16323

15937

 

-0,2

-2,4

I husholdningerne

10312

11683

11652

15183

9442

9272

 

0,7

-1,8

I erhvervene

6512

7965

7790

8380

6880

6665

 

-1,5

-3,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2019 - Nr. 226

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation