Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forventet fald i bilsalget i april efter rekord i marts

Nyregistrerede motorkøretøjer april 2019

Tilgangen af nye personbiler i april 2019 var på 16.600 (sæsonkorrigeret). Det er 29 pct. færre end i marts. Faldet er forventet, da salget i marts var meget højt pga. forventede afgiftsstigninger i april, som dog ikke blev realiseret. Salget til husholdningerne faldt med 37 pct., mens det faldt med 15 pct. til erhvervene sammenlignet med marts. Den samlede tilgang i februar-april 2019 var 9 pct. højere end i november 2018 - januar 2019. Det dækker over en stigning på 11 pct. til husholdningerne og 7 pct. til erhvervene. Der er i denne artikel fokus på dieselbiler og miljøzoner.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Miljøzoner for dieseldrevne varebiler og tunge køretøjer

Dieselbilernes udslip af NOx og partikler er centrale omdrejningspunkter i diskussionerne om miljøzoner i de større byer, hvor miljøbelastningen ønskes reduceret. Folketinget har 7. maj vedtaget en række ændringer af loven om miljøbeskyttelse (L 191), hvorved der sættes datoer på ikrafttræden af skærpede adgangskrav for dieseldrevne varebiler og tunge køretøjer til de miljøzoner, som kommunerne med miljø- og fødevareministerens tilladelse kan etablere. Der er i dag allerede miljøzoner i de fire største byområder. Adgangskravene afhænger af køretøjernes alder og af, hvorvidt køretøjerne er forsynet med partikelfilter. Dieseldrevne personbiler er ikke omfattet af loven.

Adgangskrav for varebiler

Adgangskravene for varebiler skærpes i tre tempi. Fra 1. juli 2020 skal varebilerne have partikelfilter, hvis de er ældre end januar 2007. I den aktuelle bestand på 344.400 dieseldrevne varebiler er der 78.100 biler eller 23 pct., der ikke har partikelfilter, og som er ældre end 2007. De vil derfor ikke kunne køre i eventuelle miljøzoner, med mindre de får eftermonteret et partikelfilter. På Bornholm er det 38 pct., mens det i landsdelen Københavns omegn er 9 pct.

Fra 1. juli 2022 skal varebilerne have partikelfilter, hvis de er ældre end januar 2012. Fra den dato vil 117.200 biler eller 34 pct. af bestanden ultimo april ikke længere have adgang til eventuelle miljøzoner. Endelig vil det fra 1. juli 2025 gælde, at biler, der er ældre end september 2016 skal have partikelfilter. Det vil omfatte 118.300 af den aktuelle bestand.

Andel af bestand af dieseldrevne varebiler ult. april, der ikke opfylder L 191's adgangskrav til miljøzonerKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken. Lokalisering efter brugers adresse.

Adgangskrav for lastbiler og busser

Adgangskravene for lastbiler og busser skærpes i to tempi. Fra 1. juli 2020 skal de tunge køretøjer have partikelfilter, hvis de er ældre end oktober 2009. I bestanden på 54.900 tunge køretøjer ultimo april er der 17.800 biler eller 32 pct., der ikke har partikelfilter, og som er ældre end oktober 2009. De vil derfor ikke kunne køre i eventuelle miljøzoner. På Bornholm er det hele 51 pct., mens det i landsdelen Østsjælland er 22 pct.

Fra 1. juli 2022 skal tunge køretøjer have partikelfilter, hvis de er ældre end januar 2014. Det betyder, at 26.000 eller 47 pct. af den aktuelle bestand ikke vil have adgang til eventuelle miljøzoner.

Andel af bestand af tunge køretøjer ult. april, der ikke opfylder L 191's adgangskrav til miljøzonerKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken. Lokalisering efter brugers adresse.

Hvad med personbilerne?

Personbilerne er som nævnt ikke omfattet af miljøzonereglerne. Da der er 816.500 dieseldrevne personbiler i bestanden ultimo april - 31 pct. af alle personbiler - har vi set på, hvor mange personbiler, der kan blive berørt, hvis de bliver omfattet af kravene til en Euro 5-godkendelse. Det definerer grænseværdier for udslip af NOx og partikler. Det er fx tilfældet i Frankfurt. Hvis Euro 5 bliver indført i Danmark, vil 39 pct. eller 319.300 af dagens biler ikke kunne køre i en miljøzone, der omfatter personbiler. Hvis adgangskravet svarer til en Euro 6-godkendelse gældende fra 2015, vil 68 pct. af dagens biler ikke have adgang til miljøzonerne. Se mere om euronormer hos Miljøstyrelsen.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

 

Maj 2017
- apr. 2018

Maj 2018
- apr. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18766

16260

-13,4

 

219896

225109

2,4

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10413

7410

-28,8

 

110531

110600

0,1

Privatleasing

1632

2058

26,1

 

24070

23918

-0,6

Samlet tilgang

12045

9468

-21,4

 

134601

134518

-0,1

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8353

8850

5,9

 

109365

114509

4,7

Ikke-leasingbiler (a)

1475

1590

7,8

 

22791

21997

-3,5

Til leasing

6878

7260

5,6

 

86574

92512

6,9

Erhvervsleasing (b)

5246

5202

-0,8

 

62504

68594

9,7

Samlet tilgang (a+b)

6721

6792

1,1

 

85295

90591

6,2

Erhvervskøretøjer i alt

3357

3302

-1,6

 

40634

40376

-0,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

 

2018/2019

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

 

Feb.-apr./
nov.-jan.

Apr./
mar.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

17988

16936

19718

19580

23527

16606

 

9,3

-29,4

I husholdningerne

10762

10339

11665

11668

15181

9531

 

11,0

-37,2

I erhvervene

7227

6597

8054

7912

8346

7075

 

6,7

-15,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2019 - Nr. 190

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juni 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information