Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre konkurser og færre tabte job i juni

Konkurser juni 2019

Der var 182 konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 12 pct. færre end i maj. Aktive virksomheder har enten ansatte eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. årligt. Konkurserne medførte 783 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 25 pct. færre end i maj. I andet kvartal var der 7 pct. færre konkurser end i første kvartal, og jobtabet var 34 pct. lavere. Der er i denne artikel fokus på de fysiske og netbaserede tøjbutikker.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Færre fysiske tøjbutikker, flere netbutikker

Antallet af aktive fysiske tøjbutikker er faldet fra omkring 2.200 butikker i 2009 til 1.900 i 2018. Der har i perioden været 567 konkurser, hvilket hvert år svarer til 1,6-3,7 pct. af butikkerne - flest frem til 2012. Siden 2014, hvor de danske netbutikker fik deres egen branchekode, er der kommet 180 aktive netbaserede tøjbutikker til. Det er et fåtal af disse - 1-2 pct. - der er gået konkurs.

Fysiske og netbaserede aktive tøjbutikker, antal og konkursandele. 2009 - 2018Kilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Hovedparten af de netbaserede tøjbutikker er ganske små

Mens de aktive fysiske tøjbutikker udgør lidt under halvdelen af alle fysiske butikker i 2018, er det kun 10 pct. af netbutikkerne, der har ansatte eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. Der er ikke nogen nævneværdig forskel mellem konkurshyppigheden for de aktive butikker og alle butikker under et. Udviklingen i antallet af fysiske og netbaserede butikker stemmer i øvrigt godt overens med udviklingen i detailomsætningsindekset jf. www.statistikbanken.dk/deta151.

De aktive virksomheder stod for 40 pct. af konkurserne

I faktiske tal var der i alt 461 konkurser i juni. Heraf ramte 180 eller 39 pct. aktive virksomheder. De stod for 98 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 30 pct. af de 783 tabte job var placeret i Region Hovedstaden, mens 21 pct. var placeret i Region Midtjylland. Regionerne Sjælland og Syddanmark stod hver især for 19 pct. af de tabte job, mens Region Nordjylland stod for 10 pct.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

658

719

585

544

593

656

662

629

580

1159

897

683

517

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

208

231

216

237

194

182

181

188

247

216

218

207

182

Faktiske i alt

624

564

380

414

601

1081

793

686

508

1192

966

637

461

Landbrug, skovbrug og fiskeri

20

8

9

16

12

22

19

24

34

16

10

17

8

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

38

32

13

17

25

37

25

25

33

49

35

39

26

Bygge og anlæg

85

71

70

61

88

123

101

74

57

106

92

99

79

Handel og transport mv.

176

176

125

154

190

302

229

215

148

337

302

219

146

Ejendomshandel og udlejning

17

16

7

12

17

25

13

16

18

25

16

16

10

Erhvervsservice

104

97

49

71

98

185

131

120

79

224

138

95

71

Øvrige brancher, ex. uoplyste

149

131

87

65

143

324

219

185

117

380

324

129

105

Uoplyst aktivitet

35

33

20

18

28

63

56

27

22

55

49

23

16

Hovedstaden

354

337

178

155

364

717

486

433

169

805

684

313

198

Sjælland

59

51

44

51

63

88

86

61

60

78

56

71

54

Syddanmark

73

72

52

67

54

86

51

79

113

114

105

99

55

Midtjylland

107

74

79

92

88

152

124

75

115

144

85

101

113

Nordjylland

31

30

27

49

32

38

46

38

51

51

36

53

41

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

967

1205

978

772

900

1027

672

1886

1118

1060

861

1039

783

Hovedstaden

308

565

365

194

367

413

161

438

194

287

214

346

233

Sjælland

77

130

76

96

82

149

153

875

81

150

97

123

150

Syddanmark

188

187

211

202

196

200

93

224

419

228

220

263

151

Midtjylland

316

236

279

179

188

171

169

251

315

293

210

183

167

Nordjylland

78

87

47

101

67

94

96

98

109

102

120

124

82

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der flere brancheopdelinger.
Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4, www.statistikbanken.dk/konk8 og egne beregninger.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. juli 2019 - Nr. 260

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation