Gå til sidens indhold

Industrien øger fortsat produktionen

Industriens produktion og omsætning april 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien steg med 0,5 pct. i april. Produktionsindekset nåede dermed sit højeste niveau siden statistikkens start, når der ses bort fra december 2018, som var præget af særlige forhold i medicinalindustrien (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:37). Dermed lader det til, at den danske industri indtil videre ikke er påvirket af globale forhold som handelskrig, Brexit og afmatning i den øvrige europæiske industri (se Nyt fra Danmark Statistik 2019:175). Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015.

Industriproduktionen steg i syv ud af 12 branchegrupper i april

Branchen elektronikindustri havde den procentvise største stigning 5,2 pct., mens der i den vigtige branche medicinalindustri var en stigning på 1,2 pct. Derudover var der også stigning inden for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, træ- og papirindustri, trykkerier, plast-, glas og betonindustri, fremstilling af elektrisk udstyr samt maskinindustri. De syv brancher har en samlet vægt på godt to tredjedele af det samlede produktionsindeks.

Tilbagegang i møbel og anden industri mv.

Produktionsindekset for møbel og anden industri mv. faldt med 5,5 pct. i april. Det er dog en branche, hvor der ofte er store udsving, og derfor skal det ikke tages som en generel tendens. Derudover var der fald i brancherne tekstil- og læderindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., metalindustri samt transportmiddelindustri.   

Fremgang drevet af medicinalindustrien

De senere års pæne fremgang i industriproduktionen i Danmark er især præget af udviklingen i medicinalindustrien. Siden 2015 er produktionsindekset for industri ekskl. medicinalindustri steget med godt 10 pct. point frem til starten af 2018 og har siden da ligget ret stabilt, hvilket også er tilfældet for produktionsindekset for EU-28 (se Nyt fra Danmark Statistik 2019:175). Dette er markant anderledes end udviklingen i medicinalindustrien. Udviklingen i denne branche er karakteriseret ved store udsving, men når der ses bort fra disse og alene fokuseres på trenden, så er det tydeligt, at der især i løbet af det seneste år er sket en stor stigning i produktionen for denne branche. Samlet er medicinalindustrien steget 38,7 pct. point siden 2015. Branchen vægter 20,1 pct. i det samlede danske produktionsindeks og har derfor stor betydning. Dette er markant mere end produktionsindekset for EU-28, hvor branchen vægter 4,9 pct. Strukturen i den danske industri ser således ud til dels at forklare, hvorfor afmatningen i den europæiske industri ikke ses i Danmark.

Produktionsindeks, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015.

Stigende omsætning i april

Industriens samlede omsætning steg 2,4 pct. fra marts til april og lå i februar-april 1,7 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen steg 2,8 pct. på eksportmarkedet og 1,8 pct. på hjemmemarkedet i april. Stigningen i den samlede omsætning i april var bredt funderet over alle branchegrupperinger, hvor kun investeringsgodeindustrien faldt en smule. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. April 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Feb.
- apr.

Apr.
 

Feb.
- apr.

Apr.
 

Feb.
- apr.

Apr.
 

Feb.
- apr.

Apr.
 

Feb.
- apr.

Apr.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,7

-0,9

0,5

-1,1

0,9

-0,5

-4,7

1,9

-2,0

0,5

Omsætning2

I alt

8,3

-0,2

0,8

0,6

-2,3

4,3

-3,5

6,1

1,7

2,4

 

Eksport

9,6

0,0

0,8

-0,3

-0,4

-0,7

-4,6

5,5

2,6

2,8

 

Hjemme

3,9

-1,0

0,9

1,3

-3,9

9,3

-0,5

7,2

0,0

1,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/IPOO2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt med 1,4 pct. i februar og steg med 1,7 pct. i marts. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således uændret i februar og opjusteret med 0,7 procentpoint i marts. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. April 2019

 

 

2018

2019

Nov.-jan./
feb.-apr.

Mar./
apr.

 

Vægte1

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

113,7

126,2

116,4

114,8

116,8

117,4

-2,0

0,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,6

108,7

112,8

108,5

109,3

112,2

-0,3

2,7

Tekstil- og læderindustri

1,1

116,0

118,8

133,0

116,8

121,6

119,6

-2,7

-1,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,3

94,6

96,2

91,9

90,0

93,4

-4,1

3,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

117,0

106,2

116,2

118,0

119,0

118,9

4,9

-0,1

Medicinalindustri

20,1

122,9

182,5

127,6

127,7

137,1

138,7

-6,8

1,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,1

115,4

113,7

112,1

109,9

110,8

-2,2

0,8

Metalindustri

8,7

101,5

106,1

103,2

105,7

107,0

106,8

2,8

-0,2

Elektronikindustri

6,0

136,9

110,5

117,3

140,6

122,9

129,3

7,7

5,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

108,7

134,5

103,1

113,2

112,9

115,6

-1,3

2,4

Maskinindustri

14,0

105,8

112,0

118,7

110,6

114,0

114,7

0,8

0,6

Transportmiddelindustri

1,5

121,6

115,3

116,3

118,5

109,2

106,6

-5,4

-2,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

115,2

120,5

118,7

106,9

112,8

106,6

-7,9

-5,5

Investeringsgodeindustri

27,2

117,6

120,5

123,6

121,8

119,3

118,2

-0,7

-0,9

Mellemproduktindustri

26,7

109,1

113,6

109,9

111,4

112,1

110,9

0,5

-1,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

104,9

96,6

106,6

104,5

103,4

102,9

0,9

-0,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

114,1

141,1

116,1

112,7

119,4

121,7

-4,7

1,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

111,4

112,1

113,6

111,6

111,7

112,1

-0,5

0,4

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

114,6

127,7

116,7

115,6

117,3

118,0

-2,3

0,6

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2019 - Nr. 220

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation